Hovirinnan koulutalo, Kaarina

Kaarinaan saatiin moderni koulutalo suomen- ja ruotsinkieliselle perusopetukselle.

 • Asiakkaan nimi: Kaarinan kaupunki
 • Kohteen sijaintikunta: Kaarina
 • Alue: Länsi-Suomi
 • Investointikohde: Koulu
 • Investointityyppi: Uudiskohde
 • Oppilasmäärä: 630
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Hovirinnan koulutalo rakennettiin 1980-luvulla Kaarinan keskustaan. Vanhaa kiinteistöä peruskorjattiin useampaan otteeseen vuosien varrella. Kun Kaarinassa sijaitsevan Valkeavuoren koulun tiloista tehtiin uudisrakennuspäätös, heräsi keskustelua tasavertaisuuden nimissä, että alueen oppilaille tulisi tarjota samantasoiset tilat.

  Keskustelu vauhditti päätöstä Hovirinnan uuden koulutalon rakennuttamisesta, sillä aiemmin pohdittiin, jatkettaisiinko peruskorjaamista vai rakennettaisiinko tilalle kokonaan uutta. Päätös uuden kiinteistön rakentamisesta tehtiin vuonna 2020, ja urakoitsijaksi valikoitui SRV.
 • Hankkeen koko: 15,5 M Eur
 • Toteutustapa: Oma toteutus
 • Toteutustavan valintaperusteet: Kohde toteutettiin kokonaisurakkana Kaarinan kaupungin omalla suunnittelulla. Näin voitiin asioida yhden sopimuskumppanin kanssa, joka vastasi rakentamisen eri osista, kuten sähkö-, putki- ja LVI-töistä sekä alihankkijoista.
 • Rahoitusmalli: Vihreä rahoitus
 • Rahoitusmallin valintaperusteet: Hovirinnan koulutalon hankkeessa kaupunki kilpailutti 15 miljoonan euron lainan. Rahoittajaksi valikoitui Kuntarahoitus, sillä koulu täytti vihreän rahoituksen kriteerit ja lainamuoto oli kaupungille edullisin. Hanke rahoitettiin Kaarinan kaupungin omaan taseeseen Kuntarahoituksen vihreällä lainalla.
 • Vihreän rahoituksen myöntämisen kriteerit: Uuden koulutalon energialuokka on A (86 kWh/m2/v) ja rakennuksen lämmitysmuotona on kaukolämpö. Rakennuksen ylilämpeneminen auringolta ehkäistään ensisijaisesti ulkopuolisella aurinkosuojuksella. Rakennuksen runkojärjestelmä sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
 • Toteutunut hanke: Uusi koulutalo valmistui vanhan koulun tontille ja opetus alkoi helmikuussa 2022. Koulutalossa on sekä suomen- että ruotsinkielistä esiopetusta ja kaksi peruskoulua: suomenkielinen Hovirinnan koulu ja ruotsinkielinen S:t Karins svenska skolan.

  Uusi 6900 m2:n koulurakennus on kaksikerroksinen. Ulkoarkkitehtuurin linja on pelkistettyä ja sisätilat rakentuvat keskusaulan ympärille. Kohteessa on noudatettu prosenttitaiteen periaatetta: taidetta on hyödynnetty käytännöllisesti osana sisustusta ja pihasuunnittelua. Myös koulun oppilaat pääsivät osallistumaan suunnitteluun ja taiteeseen työpajoissa, joita vetivät taiteesta vastanneet Ritva Kovalainen ja Erika Kallasmaa.

  Kiinnittämällä huomiota lämmitys- ja energiaratkaisujen tasoon kohde täytti Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kriteerit. Koulutalo rakennettiin energialuokkaan A ja kohteessa käytetään kaukolämpöä. Uusi kohde on myös mitoitettu tilankäytöllisesti vanhaa koulukiinteistöä tehokkaammaksi.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Vanhaan koulukiinteistöön oli toteutettu peruskorjauksia ennen päätöstä uuden rakentamisesta. Talousnäkökulmasta osa peruskorjauksilla saaduista hyödyistä jäi ulosmittaamatta, kun uuden kiinteistön rakennus alkoi. Ensimmäisenä käyttöön otetut väistötilat eivät täysin vastanneet odotuksia, mutta lisähankinnoilla väistötiloja parannettiin. Osa koulun oppilaista oli väistössä Littoisten monitoimitalolla, jonne heidät kuljetettiin linja-autokyydein aamu- ja iltapäivisin. Myös osa taito- ja taideaineiden opetuksesta järjestettiin muiden koulujen tiloissa.

  Kokonaisuutena hanke meni Kaarinan kaupungin mielestä esimerkillisesti ja toteutustapa koettiin hyväksi. Oma suunnittelu ja ohjaus antoivat kaupungille hyvät edellytykset vaikuttaa lopputulokseen ja osallistaa koulutalon henkilökuntaa suunnittelutyöpajoihin. Näin saatiin kohde, johon käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä. Hanke voitiin toteuttaa turvallisesti yhdellä tontilla: vanha koulurakennus, väistötilat ja uusi koulu sijaitsivat kaikki samalla tontilla. Oppilaiden koulumatka pysyi samana, ja purku- ja rakennussuunnitelman mukaisesti vanhoja ja uusia tiloja pystyttiin osittain hyödyntämään väistötilojen ohessa joustavasti.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: 2/2022
 • Euroa per bruttoneliö: 2246 €

Kysy meiltä lisää

Antti Luotola
asiakkuuspäällikkö

antti.luotola
(at)kuntarahoitus.fi
050 478 3533

Kuntarahoitus

Jyrki Haapasaari
tekninen johtaja

jyrki.haapasaari
(at)kaarina.fi
02 588 4800

Kaarinan kaupunki

Sinikka Sinervuo-Koskinen
talousjohtaja

sinikka.sinervuo-koskinen
(at)kaarina.fi
02 588 4160

Kaarinan kaupunki