Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

EU:n luonnos kestävän rahoituksen taksonomiasta herättää kysymyksiä

Kuvapari, jossa toisessa kuvassa on vedenpuhdistamon vesiallas ja toisessa kuvassa tyttö koskettaa kädellään vettä järven rannassa.

Euroopan komissio kehittää EU-taksonomiaa osana Euroopan unionin kestävän kasvun rahoitusta koskevaa toimintasuunnitelmaa. Se on yhteinen luokittelujärjestelmä, joka määrittelee ympäristön ja ilmastonmuutoksen kannalta kestävät investoinnit. Luonnos taksonomian kahden ensimmäisen ympäristötavoitteen mukaisista arviointikriteereistä julkaistiin marraskuussa, ja palautetta kerättiin 18. joulukuuta asti.

Kokeneet pohjoismaiset vihreiden bondien liikkeeseenlaskijat, Kuntarahoitus, Kommunalbanken ja Kommuninvest, ovat työstäneet yhteisen näkemyksen taksonomialuonnoksesta, ja toimittaneet omat palautteensa Euroopan komissiolle siihen perustuen.

Kuntarahoitus nostaa palautteessaan esiin huolensa siitä, että taksonomialuonnos vaarantaa kestävien investointien yhtenäistämisen sekä saattaa vaikeuttaa Kuntarahoituksen kaltaisten liikkeeseenlaskijoiden mahdollisuuksia toimia vastuullisilla rahoitusmarkkinoilla.

Vaatimusten aiheuttama hallinnollinen taakka voi kasvaa niin suureksi, että kestävän rahoituksen projektien omistajat, eli Kuntarahoituksen asiakkaat, päätyvät jatkossa useammin perinteiseen lainaan paljon raportointia vaativan vihreän rahoituksen sijaan. Tämä myös vähentäisi vastuullisten sijoituskohteiden määrää markkinoilla.

– Taksonomia on tärkeä työkalu, joka voi ohjata asiakkaitamme ja muita projektinomistajia vihreämpien investointien tekoon. Sen käyttökelpoisuus on kuitenkin riippuvainen työkalun soveltuvuudesta käytäntöön. Kuntarahoituksen näkemys on, että taksonomian Do No Significant Harm (DNSH) -kriteerejä tulisi yksinkertaistaa projektinomistajien hallinnollisen taakan keventämiseksi. Lisäksi vaatimustasoa määriteltäessä olisi tärkeä pitää mielessä projektien koko ja mittakaava. Myös maiden väliset erot tulisi ottaa huomioon teknisten arviointikriteerien vaatimustasossa, jotta ne heijastaisivat varsinaisia eroja ympäristöystävällisyydessä, sanoo rahoituspäällikkö Karoliina Kajova Kuntarahoituksen varainhankinnasta.

Kuntarahoituksen palaute

Lisätiedot

Karoliina Kajova
rahoituspäällikkö
+358 50 576 7707