Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Esa Kallio: Huomenna kaikki voi olla toisin – maailman muutos voi vesittää eilisen päätökset

Suomi hakee paikkaansa muuttuneessa maailmassa. Luulimme koronapandemian olleen 2020-luvun suurin kriisi, mutta vähänpä tiesimme. Venäjä pääsi yllättämään. Emme tiedä, kuinka pitkään Venäjän hyökkäys kestää, pitkittyykö konflikti vai eskaloituuko se. Rauhanomainen ratkaisu ei valitettavasti ainakaan kovin nopeasti vaikuta todennäköiseltä.

Suomi ei enää ole silta tai kohtaamispiste idän ja lännen välillä. Siitä ei myöskään toivottavasti tule Euroopan periferia. Suomi on ideologisesti ja taloudellisesti tiivis osa länttä.

Talous on ollut kovilla koronapandemian takia, ja jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan inflaatio ja korot olivat nousussa. Kustannukset jatkavat kasvuaan, mikä lisää julkisen talouden tilanteen tukaluutta entisestään. Sote-uudistus ja sen vaatimat uudelleenjärjestelyt rasittavat kuntien taloutta vielä vuosia eteenpäin. Paukkuja pitäisi riittää myös ilmastokriisin ehkäisyyn ja siihen sopeutumiseen, jotta voimme hillitä sen aiheuttamia vielä suurempia kustannuksia tulevaisuudessa. Haasteet eivät kriisistä toiseen tarpovilta päättäjiltä heti lopu. Toivottavasti voimia vielä riittää.

Kysymyksiä on paljon ja tulevaisuuden suunnittelua tehdään niin julkisella sektorilla kuin yrityksissäkin melkoisessa sumussa. Pyrimme omilla talouden ennakointiin ja hallintaan liittyvillä palveluillamme auttamaan asiakkaitamme hälventämään tätä sumua niissä kohdissa, joissa pystymme. Kuntarahoituksen tytäryhtiö Inspira auttaa talousjohtoa hahmottamaan muun muassa uudistusten vaikutuksia kuntien talouteen.

Kriisinkin keskellä rahoituksen saatavuus kansainvälisillä pääomamarkkinoilla on ollut hyvä ja olemme pystyneet tekemään varainhankintaa ennakoivasti. Olemme toiminnassamme varautuneet äkillisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin sokkeihin. Jo aiemmat kriisit, kuten koronapandemia ja finanssikriisi, ovat osoittaneet kykymme jatkaa varainhankintaamme ja rahoittaa asiakkaitamme keskeytyksettä myös kriisiolosuhteissa. Asiakkaidemme rahoitus on siis turvattu.

Koronapandemia ja sota Euroopassa ovat jo muuttaneet maailmaa sekä ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä merkittävästi, kenties pysyvästi. Nato-kielteisestä kansasta tuli yhdessä yössä Nato-myönteinen. Pandemia muutti ihmisten liikkumisen, työnteon ja asumisen tarpeita ja tottumuksia.

Odottamattomalla tavalla muuttuneessa maailmassa vanhat lainalaisuudet eivät enää päde. Tulevaisuutta on päättävissä pöydissä yritettävä nyt hahmottaa uuden todellisuuden valossa. Haasteena on, että tarkastelemme asioita ”vanhan maailman” näkökulmista. Valintojen täytyy perustua tämänhetkiseen maailmantilanteeseen ja parhaaseen arvioon tulevaisuudesta. Silläkin riskillä, että tieto tulevaisuudesta on vajavainen ja huomenna kaikki voi olla toisin. Asiat ja päätökset, jotka ennen 24. helmikuuta 2022 olivat järkeviä, eivät välttämättä ole sitä enää tänään!


Esa Kallio

Kirjoittaja on Kuntarahoituksen toimitusjohtaja