Kaikki ajankohtaiset

Digitaaliset palvelut

|

Lainasalkkusovellus on ratkaisu rahoituksen hallintaan ja tiedolla johtamiseen

Kuvassa istuu neuvotteluhuoneessa Kuntarahoituksen Asiakassuhteet yksikön johtaja Jukka Leppänen.

Kuntarahoituksen digitaaliset palvelut ovat ratkaisu kuntien rahoituksen hallintaan ja talouden suunnitteluun. Yhdestä palvelusta löytyvät sovellukset helpottavat arjen työtä ja auttavat kaukonäköisten vastuullisten päätösten tekemisessä – tietoon pohjautuen. Palveluun ensimmäisenä tuotu lainasalkkusovellus on käytössä jo lähes 300:lla Kuntarahoituksen asiakasorganisaatiolla. Haastattelimme digitaalisista palveluista vastaavaa Jukka Leppästä: mistä lainasalkkusovelluksessa oikein on kyse?

Jukka, mikä on lainasalkkusovellus? 

”Lainasalkkusovellus onominaisuuksiltaanpaljon laajempi kokonaisuus kuinmitänimi antaa ymmärtää. Sovellus sisältää lainojen lisäksi myös johdannaiset sekä kaikki konsernien sisäiset sopimukset: antolainat, takaukset ja niihin liittyvät vakuudetja palkkiot.Sovelluksen avulla onmahdollistahallinnoida rahoitusasemaa konsernitasolla.Käyttäjä saa palvelusta myös aina ajantasaisen markkinadatan sekämonipuolisentyökalupakin lainasalkkunsaanalysointiin ja raportointiin.”

Miksi Kuntarahoitus alkoi tarjota sovellusta? 

”Lainasalkkusovellus on digitaalisten palveluidemme ensimmäinen sovellus. Se saatiin osaksi palveluvalikoimaamme vuonna 2016. Asiakastapaamisissa nousi jatkuvasti esiin selkeä tarve digitaaliselle rahoituksenhallinnan palvelulle sekä tiedolla johtamisen työkalulle. Rahoitussopimuksien monimuotoistuminen ja vastaavasti myös kasvaneet konsernirakenteet edellyttivät edistyneempää kokonaisuudenhallintaa.” 

Miten sovellusta käytetään? 

”Sovellus on osa Kuntarahoituksen digitaalisia palveluita ja sitä käytetään samoilla tunnuksilla kuin muitakin sovelluksia: sijoitussalkku-, talousennuste-, ja kassaennustesovellusta. Digitaaliset palvelumme eivät vaadi asennuksia, vaan niitä käytetään samassa pilvipalvelussa.” 

Millaisille organisaatioille lainasalkkusovellus sopii? 

”Lainasalkkusovellus kuuluu kaikille, joilla on rahoitussopimuksia, organisaation koosta riippumatta. Henkilöriskin pienentämiseksi rahoitussopimusten tulisi tänä päivänä olla ehdottomasti jo digitaalisessa muodossa. Palvelun lisenssihinnoittelu riippuu konserniyksikköjen ja korollisen vieraan pääoman määrästä.” 

Millaisiin tarpeisiin se vastaa? 

”Sovellus mahdollistaa tiedolla johtamisen: laajat raportointimahdollisuudet esimerkiksi budjetointiin sekä erilaisten rahoitusratkaisujen simulointi auttavat pitkänäköisten päätösten teossa. Analyysityökalut mahdollistavat erilaisten rahoitusriskien tunnistamisen ja niihin varautumisen. Sovellus mahdollistaa myös marginaalientarkistusten ja muiden sopimusehtojen automaattisen seurannan, jolloin vältytään mahdollisilta kalliilta ja ikäviltäkin yllätyksiltä.” 

Miten käyttöönotto tapahtuu? 

”Palvelusopimusten allekirjoittamisen jälkeen pidämme käyttöönottokoulutuksen ja autamme asiakkaan alkuun muiden rahoittajien sopimusten tallentamisessa sekä muussa sovelluksen käytössä. Kuntarahoituksen rahoitussopimukset ovat jo valmiina palvelussa. Käyttöönotto etenee sitten vaiheittain mahdollisten johdannaisten, takausten ja antolainojen lisäämisellä. Kaikki koulutustapaamiset sekä muu asiakastuki ovat asiakkaalle aina maksuttomia. Meillä on myös kattavasti erilaisia kirjallisia ohjeita, opastusvideoita sekä verkkokoulutuksia toivotuimmista aiheista.” 

Miten sovellusta kehitetään? 

”Sovellus on kehitetty pohjoismaisten kuntien toiveesta yhteistyössä serkkuyhtiöidemme Kommuninvestin ja Kommunalbankenin kanssa. Sovellusta kehitetään asiakastarpeen mukaan. Samaa sovellusta käyttävät lähes kaikki suomalaiset, norjalaiset ja ruotsalaiset kunnat.” 

Lainasalkkusovellus

– Kaikki rahoitussopimukset yhdessä sovelluksessa
– Rahoitussalkun analysointi ja vaihtoehtoisten ratkaisujen simulointi
– Markkinainformaatio
– Elinkaaren hallinta ja raportointi
– Koko konsernin rahoitussopimusten hallinta ja analysointi
– Takaukset
– Antolainat

Lue lisää

Teksti ja kuva: Jenni Heikkilä