Kaikki ajankohtaiset

Talous

|

Markkinakatsaus 12/2018

Maailmantalouden indikaattorit alaspäin, paljon epävarmuutta edessäpäin

  • Euroalueen ostopäällikköindeksin (PMI) laskeva trendi jatkui marraskuussa tasolle 52,7. Se oli hieman ennakkotietoja (52,4) parempi luku, mutta syksyn trendi jatkui:
    • Euroalueen BKT:n kasvuvauhti hidastui vuositasolla 1,6 prosenttiin. Kauppasodan uhka sekä öljyn hinnan nousu vaikuttavat kasvun supistumiseen. Öljyn hinta on tosin laskenut marraskuussa vahvasti, Brent-laatu on joulukuun ollut noin 60 USD -tasolla / barreli.
  • EKP julkaisi päivitetyt pääoman osuudet (Capital keys), jotka astuvat voimaan vuoden 2019 alussa. Päivitetyt osuudet voivat vaikuttaa määrällisen keventämisen ohjelman (QE) arvopaperiostoihin. EKP:n odotetaan tarkentavan politiikkaansa vielä tämän vuoden aikana. Jo nyt tiedetään, että osto-ohjelman netto-ostot loppuvat tämän vuoden lopussa, mutta erääntyvät sijoitukset tullaan sijoittamaan uudelleen.
  • Britannian pääministeri May lykkäsi parlamentin Brexit-äänestystä toivoen voivansa vielä viilata sopimusta paremmaksi EU:n kanssa. Maan tilanne muuttuu kaoottisemmaksi päivä päivältä ja punnan (GBP) kurssi lähentelee finanssikriisin ajan pohjalukemia.
  • Uskonpuute USA:n ja Kiinan kauppasotaneuvotteluiden tuloksista ja tulevaisuudesta on heilutellut pörssejä. Pörssien epävakauden ennustetaan jatkuvan.
  • USA:ssa finanssipolitiikan kevennysten nopeuttama talouskasvu ja kiihtyvä inflaatio ovat lisänneet Fedin paineita nostaa ohjauskorkoja.
    • Fedin ennustetaan nostavan korkoja kolme kertaa vuonna 2020, minkä lisäksi Fed jatkaa taseensa supistamista.

Euroalueen talousnäkymät

Lähde: Bloomberg

Euroalueen talouskehitystä ennakoiva ostopäällikköindeksi eli PMI päätyi marraskuun lopussa tasolle 52,7.

Tuotannon kasvu hidastui edelleen Saksassa, Ranskan PMI sinnitteli lokakuun tasoilla.

EMU PMI ostopäällikköindeksi seuraa tuotanto- ja palvelualojen trendiä (kysely 5000 yritykselle, 60 % tuotanto / 40 % palvelu).  Se toimii hyvänä indikaattorina talouskasvusta.

PMI > 50 : BKT:n odotetaan kasvavan
PMI < 50: BKT:n odotetaan supistuvan

Lähde: Bloomberg

Euroalueen talousluottamusta mittaava ESI-indikaattori jatkoi laskua myös marraskuussa.

Laskua selittää heikentynyt luottamus teollisuuden ja palvelujen sekä erityisesti vähittäiskaupan sektoreilla.

European Economic Sentiment -indikaattori on Euroopan Komission teollisuuden ja kuluttajakyselyyn perustuva mittari. Sen pitkän ajan keskiarvo on 100.

Euroalueen korot

Lähde: Bloomberg

Euroalueen pitkät korot jatkoivat laskua marraskuussa. Kymmenen vuoden korko on nyt 0,847 prosenttia ja  viiden vuoden korko on 0,262 prosenttia. 6 kk:n kuluttua tasojen ennustetaan olevan noin 10 korkopistettä korkeammalla tasolla.

3kk euribor muistuttaa edelleen kuolleen aivokäyrää ja oli marraskuun lopussa -0,365 %.

Korkojen odotetaan kuitenkin nousevan maltillisesti seuraavien vuosien aikana.

Lähde: Bloomberg

Koronnosto-odotukset (Euribor forwards) ovat maltillistuneet suhteessa viime kesään (06/2018). 

EKP:n odotetaan edelleen aloittavan koronnostot vuoden 2019 syksyllä ja jatkavan nostoja vuonna 2020.

Euroalueen korot (pitkä historia vs forward)

Lähde: Bloomberg

 

Vastuunrajoitus

Tämä esitys on Kuntarahoitus Oyj:n tuottama markkinakatsaus. Materiaali on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön ja sen levittäminen tai kopioiminen ilman Kuntarahoitus Oyj:n kirjallista lupaa ei ole sallittua. Tämän katsauksen sisältö perustuu ulkopuolisiin lähteisiin ja vain sellaiseen informaatioon, jota Kuntarahoitus Oyj pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä tai virheettömiä.

Kuntarahoitus Oyj ja sen palveluksessa oleva henkilöstö eivät vastaa tästä katsauksesta saatavan informaation perusteella mahdollisesti tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat Kuntarahoitus Oyj:ltä saadun informaation käytöstä. Asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta. Tätä Kuntarahoitus Oyj:n tuottamaa materiaalia ei tule pitää sijoitusneuvona, sijoitustutkimuksena, sijoitussuosituksena, sijoitusstrategiasuosituksena, sijoitusstrategiaehdotuksena eikä tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä.

Tätä esitystä tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille sijoittajille vastoin Yhdysvaltojen laissa asetettuja rajoituksia. Myös muiden maiden lait ja säännökset voivat rajoittaa tämän esityksen levittämistä.