Kaikki ajankohtaiset

Talous

|

Markkinakatsaus 4/2019

Yhdysvallat – Talous jatkaa kasvua, mutta taantuman riskit ovat jo ilmassa

 • Vuonna 2018 USA:n BKT kasvoi 2,9 %, mikä oli korkein kasvuprosentti vuoden 2015 jälkeen. Yhdysvaltalaisten yritysten tuloksentekokyky on pysynyt hyvänä ja osakekurssit ovat nousseet voimakkaasti alkuvuoden aikana.
 • OECD arvioi, että USA:n talous kasvaa tänä vuonna 2,6 %.
 • Korkokäyrä on kääntynyt alaspäin eli lyhyet korot ovat nyt korkeammalla tasolla kuin pitkät ja tätä on historiallisesti pidetty merkkinä lähellä häämöttävästä taantumasta.
 • USA:n ja Kiinan välinen kauppasopimus etenee. Maiden edustajat ovat tavanneet pariin otteeseen huhtikuun alussa. Katseet siirtyvät loppuvuoden aikana USA:n ja Euroopan välisiin kauppasuhteisiin.
 • Inflaatio pysyi vuositasolla tarkasteltuna Yhdysvaltain keskuspankin Fedin tavoitetason tuntumassa 1,9 %:n tasolla ja nykyisessä inflaatioympäristössä Fed voi perustellusti pysyä odottavalla kannalla ennen seuraavien askelien ottamista.
 • Fed kiristi USA:n rahapolitiikkaa viime vuonna neljästi 0,25 prosenttiyksikön koronnostoilla. Fedin ohjauskorko on 2,5 prosenttia.

Euroalue

 • Euroalueen talouskehitys on jäänyt ennakoituakin heikommaksi eikä tilanteeseen näy helpotusta.
 • OECD arvioi euroalueen BKT:n kasvuksi 1,0 % tänä vuonna, kun se oli viime vuonna 1,8 %.
  • Talouden haasteina ovat mm. Saksan kasvun hidastuminen, brexit-epävarmuus, EU:n ja USA:n väliset kauppasuhteet, sekä Italian mahdollinen taantuma.
 • EKP on ilmoittanut rahapolitiikkaa ohjaavaksi tavoitteeksi noin 2 %:n inflaatiotason. Kuluttajahintaindeksi (CPI) on 1,5 %, mutta muun muassa energiasta ja ruoasta puhdistettu pohja-inflaatio on edelleen aneeminen, alle 1 %:n tasolla. Vaisut inflaatio-odotukset rajaavat EKP:n rahapolitiikan liikkumavaraa.
 • EKP:n uusimman arvion mukaan korot pysyvät nykytasollaan ainakin kuluvan vuoden loppuun saakka.
  • Ohjauskorko on 0,00 %, maksuvalmiusluotto 0,25 % ja liikepankkien talletuskorko -0,40 %.
  • EKP kertoo lisätietoa kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan, TLTRO 3:n yksityiskohdista kesäkuussa.
 • Brexitiin liittyvä epävarmuus sai jatkoaikaa 10.4.2019, kun EU-johtajat sopivat brexit-pidennyksestä lokakuun loppuun. Pääministeri May pyysi lisäaikaa kesäkuun loppuun, mutta sitä myönnettiin niin, että uusi lisäaika päättyy 31. lokakuuta. Sopimukseen on kirjattu tarkastelupiste kesäkuulle. Pidennyksen perusteluissa todettiin, että Britanniassa on totinen yritys päästä sopimukseen opposition kanssa, mutta se ei ole mahdollista kesäkuun loppuun mennessä.

Suomi

 • Valtiovarainministeriön huhtikuun alussa julkaistun ennusteen mukaan Suomen talouskasvu hidastuu tänä vuonna selvästi nousukauden jälkeen 1,7 %:iin.
  • Merkittävin tekijä oli kotimainen kysyntä, jossa yksityinen kulutus kasvoi 1,4 % ja julkinen kulutus 1,7 %.
  • Suomen talouden kasvu hidastuu lähivuosina edelleen haastavassa kansainvälisessä ympäristössä alle 1,5 prosenttiin. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin. 
 • Euroalueen talouskasvun heikentymisellä on suorat vaikutukset myös Suomen talouteen, sillä Suomen tavaraviennistä merkittävä osa kohdistuu euroalueelle.
  • Suurimmat riskit liittyvät Saksaan (Yhdysvaltojen mahdollisesti asettamat tullit eurooppalaisille autoille) ja Ruotsiin (talouskasvu hidastuu), jotka ovat Suomen viennin päämarkkinat.
 • Eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 14.4. Pitkän aikavälin rakenteellisten muutosten läpivienti lienee tulevan hallituksen tärkein tehtävä, etenkin soten osalta. Luottoluokitusyhtiöt tulevat seuraamaan aktiivisesti uuden eduskunnan ja hallituksen tavoitteita ja niiden toteutumista.

Euroalueen talousnäkymät

Lähde: Bloomberg

Euroalueen talouskehitystä ennakoiva ostopäällikköindeksi eli PMI sinnitteli 50 yläpuolella ja päätyi maaliskuun lopussa tasolle 51,6.

EMU PMI ostopäällikköindeksi seuraa tuotanto- ja palvelualojen trendiä (kysely 5 000 yritykselle, 60 % tuotanto/40 % palvelu).  Se toimii hyvänä indikaattorina talouskasvusta.

PMI > 50 : BKT:n odotetaan kasvavan
PMI < 50: BKT:n odotetaan supistuvan

Lähde: Bloomberg

Euroalueen talousluottamusta mittaava ESI-indikaattori on heikentyneen talouskasvun myötä edelleen laskussa ja päätyi maaliskuun lopussa lukemaan 105,5. (Vrt. tammikuu 106,1)

European Economic Sentiment -indikaattori on Euroopan Komission teollisuuden ja kuluttajakyselyyn perustuva mittari. Sen pitkän ajan keskiarvo on 100.

Lähde: Bloomberg

Euroalueen pitkien korkojen lasku jatkui maaliskuun aikana seuraten jo tutuksi tullutta trendiä.

10 vuoden swap-korko oli maaliskuun lopussa 0,472 % ja viiden vuoden swap-korko lähellä nollaa 0,014 %:ssa. Euriborkorot pysyivät lähes muuttumattomina keskuspankin jatkaessa autopilotilla.

Lähde: Bloomberg

Koronnostojen odotukset siirtyivät kertaheitolla eteenpäin keskuspankin ilmoitettua odotettua maltillisemmasta rahapoliittisesta linjauksestaan maaliskuussa.

Mikäli pohjainflaatio osoittaa elpymisen merkkejä ja taloustilanne pysyy vakaana, tulee EKP harkitsemaan ohjauskoron nostoa. Ohjauskoron nostosykli tullee olemaan maltillinen siten, että 3kk euribor kääntyy positiiviseksi aikaisintaan 2021 kesällä.

Vastuunrajoitus

Tämä esitys on Kuntarahoitus Oyj:n tuottama markkinakatsaus. Materiaali on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön ja sen levittäminen tai kopioiminen ilman Kuntarahoitus Oyj:n kirjallista lupaa ei ole sallittua. Tämän katsauksen sisältö perustuu ulkopuolisiin lähteisiin ja vain sellaiseen informaatioon, jota Kuntarahoitus Oyj pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä tai virheettömiä.

Kuntarahoitus Oyj ja sen palveluksessa oleva henkilöstö eivät vastaa tästä katsauksesta saatavan informaation perusteella mahdollisesti tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat Kuntarahoitus Oyj:ltä saadun informaation käytöstä. Asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta. Tätä Kuntarahoitus Oyj:n tuottamaa materiaalia ei tule pitää sijoitusneuvona, sijoitustutkimuksena, sijoitussuosituksena, sijoitusstrategiasuosituksena, sijoitusstrategiaehdotuksena eikä tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä.

Tätä esitystä tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille sijoittajille vastoin Yhdysvaltojen laissa asetettuja rajoituksia. Myös muiden maiden lait ja säännökset voivat rajoittaa tämän esityksen levittämistä.