Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Tiedote osakkeenomistajille: Kuntarahoituksen osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään – kirjaamishakemusten toimittaminen yhtiölle

Kuvapari, jossa vasemmassa kuvassa on talon julkisivun yksityiskohta ja oikeassa talon sisällä kävelee mies ulkoa ikkunan läpi kuvattuna.

Kuntarahoituksen varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2023 yhtiön osakkeiden liittämisestä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen pyritään toteuttamaan yksinkertaistetulla mallilla osakeyhtiölain määräajoista poiketen, koska kaikki osakkeenomistajat ovat yhtiön tiedossa ja tavoitettavissa.

Osakkeenomistajan tehtävät arvo-osuusjärjestelmään siirtymiseksi

Osakkeenomistajille on lokakuussa lähetetty pyyntö toimittaa kirjaamishakemus yhtiölle 31.12.2023 mennessä. Mikäli ette ole saaneet pyyntöä kirjaamishakemuksen toimittamiseksi, olettehan viipymättä yhteydessä legal@kuntarahoitus.fi. Kirjaamishakemuksen perusteella asiamiespankkina toimiva OP huolehtii arvo-osuuksien kirjaamisesta. Yksinkertaistetun toteuttamismallin takia kirjaamishakemuksessa osakkeenomistaja antaa myös suostumuksensa osakeyhtiölain mukaisista arvo-osuusjärjestelmään liittyvistä määräajoista ja tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuuksista poikkeamiseen. Hakemukset tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen legal@kuntarahoitus.fi tai postitse osoitteeseen Kuntarahoitus / Lakiasiat, PL 744, 00101 Helsinki.

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen edellyttää, että jokaisella osakkeenomistajalla on arvo-osuustili. Huolehdittehan siis arvo-osuustilien avaamisesta hyvissä ajoin ennen kirjaamishakemusten toimittamista. Arvo-osuustiliin yhdistetään hoitotili, jolle muun muassa osingot maksetaan. Varmistattehan omalta tilinhoitajalta tarkemmat menettelyohjeet ja vaadittavat asiakirjat arvo-osuustilin avaamiseksi.

Huom. osakkeiden omistuksissa ei saa tapahtua muutoksia kirjaamishakemusten toimittamisen jälkeen ennen arvo-osuusjärjestelmään kirjausta. Olettehan viipymättä yhteydessä yhtiöön, mikäli teillä on tiedossa osakkeiden omistuksiin liittyviä muutoksia. Arvo-osuusjärjestelmään liittymisen jälkeen tapahtuvissa omistajanvaihdoksissa luovutuksen saajan tai luovuttajan on ilmoitettava osakkeiden luovutuksesta luovuttajan tilinhoitajalle ja esitettävä saantoasiakirjat kirjauksen tekemiseksi arvo-osuusjärjestelmään.

Pantatut osakkeet

Mikäli olette pantanneet omistamianne yhtiön osakkeita, ilmoittaisitteko siitä viipymättä Kuntarahoitukselle. Pantinhaltijan tulee huolehtia pantattujen osakkeiden kirjaamisesta osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Toimitamme pyynnöstä erikseen pantattuja osakkeita koskevan kirjaamishakemuksen.

Alustava aikataulu

Siirtyminen arvo-osuusjärjestelmään pyritään toteuttamaan alkuvuoden 2024 aikana. Kuntarahoituksen hallitus päättää ilmoittautumisajasta, jonka aikana asiamiespankkina toimiva OP huolehtii arvo-osuuksien kirjaamisesta osakkeenomistajien toimittamien kirjaamishakemusten perusteella. Ilmoittautumisaika rekisteröidään kaupparekisteriin ja sen päätyttyä osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Siirtymisen aikatauluun vaikuttaa Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevat hakemukset kadonneiden väliaikaistodistusten kuolettamiseksi. Ennen käräjäoikeuden päätöksiä väliaikaistodistusten kuolettamisesta Kuntarahoitus ei voi liittää osakkeita arvo-osuusjärjestelmään. Päätöksiä odotetaan aikaisintaan tammikuun jälkimmäisellä puoliskolla.

Lisätietoa kirjaamishakemusten toimittamisesta tai arvo-osuusjärjestelmään liittymisestä saatte osoitteesta legal@kuntarahoitus.fi tai puhelimitse numerosta 0504925561 / Laura Riikonen, Legal Counsel.