Kaikki ajankohtaiset

Näkökulmat

|

Tutkimustulos vahvistaa suurkaupungistumis­trendin: tulevaisuuden kehitykseen voi silti vaikuttaa

Uuden tutkimuksen mukaan kahdenkymmenen vuoden kuluttua kasvukäyrällä ovat enää Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkiseudut, ja niissäkin kasvu keskittyy kaupunkien ytimeen.

Tiedot perustuvat aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n laatimaan tuoreeseen selvityksen Suomen väestökehityksen alueellisista trendeistä.

Uusi väestöennuste saattaa olla yllätys niille nykyisille kasvukeskuksille ja näiden kehyskunnille, joissa tämänhetkinen väestökasvu näyttää ennakoitua nopeammin kääntyvän lasku-uralle. Merkittävin syy tähän on syntyvyyden romahdus ja sen kerrannaisvaikutukset.

Kuntarahoitus on yksi MDI:n selvityksen tilaajista. Tilastokeskus ei viime vuonna julkaisemassaan väestöennusteessa julkistanut aiempien ennusteiden tapaan alueellista ennustetta. Sille on kuitenkin ehdottomasti tarvetta, jotta päätöksenteossa osataan valmistautua tulevaan.

Ennakoiva tieto antaa myös mahdollisuuden kääntää kehityskulkuja.

Kasvukeskuksissa ja väestömäärältään pienenevissä kunnissa virkamiehet ja päättäjät joutuvat vastaamaan eriytyviin tarpeisiin ja tilanteisiin.

Kasvukeskuksissa pitää pystyä ennakoimaan palvelutarpeen muutoksia, tarjota asuntoja uusille tulokkaille ja ehkäistä alueellista eriytymistä. Vähenevän väestön alueilla päänvaivaa aiheuttavat palvelujen turvaaminen, työvoiman saatavuus, kunnan elinvoiman säilyttäminen ja vetovoiman lisääminen.

Kuntarahoitus on keskittynyt kehittämään ja edelleen kehittää tietoon perustuva päätöksentekoa. Keräämme tietoa laajasti muun muassa markkinoiden kehityksestä, asiakkaiden taloustilanteesta ja toimintaympäristön muutostrendeistä. Näitä tietoja yhdistämällä suunnittelemme omaa toimintaamme ja autamme myös muita muutosten keskellä.

Ennakoivan tiedon hyödyntämiseksi Kuntarahoitus on kehittänyt myös uusia palveluita, kuten Apollon, joka lanseerattiin vuonna 2016 auttamaan asiakkaitamme rahoitussalkun kokonaishallinnassa ja rahoitusvaihtoehtojen simuloinnissa. Muutamassa vuodessa se on laajentunut käsittämään muun muassa sijoitusten ja takausvastuiden hallinnan, mutta myös yleisemmän talouskehityksen mallintamisen ja ennakoinnin. Palvelua kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Etsimme koko ajan uusia tapoja auttaa asiakkaitamme varautumaan erilaisiin kehityspolkuihin ja pyrkiä vaikuttamaan kehityksen suuntaan. Tässä työssä meitä saa sparrata ja haastaa.

Vanha sanonta pitää paikkansa: huonoin uutinen on olematon uutinen, koska silloin ei tiedetä missä mennään. Huonokin uutinen on hyvä uutinen, koska se antaa mahdollisuuden reagoida tulevaan.

Lue lisää: MDI:n ennuste: Suomessa on 20 vuoden kuluttua vain kolme aitoa kasvuseutua