Investoinnin rahoituksen suunnittelu ja järjestely

Suuret investoinnit ovat kunnille, kuntayhtymillä tai kuntaomisteisille yrityksille tyypillisesti melko harvoin tapahtuvia, mutta toimintaan merkittävästi vaikuttavia hankkeita. Avustamme asiakasta investoinnin rahoitussuunnittelussa ja rahoituksen järjestämisessä sekä koko rahoitusprosessin hoitamisessa.

Investoinnin rahoitussuunnittelussa on tyypillisesti neljä päävaihetta:

  1. Valmisteluvaiheessa käymme läpi asiakkaan tavoitteita ja valmistelemme taustamateriaalia. Tässä vaiheessa voimme tehdä jo linjauksia esimerkiksi rahoitusmuodosta. Keskeisiä osa-alueita valmistelussa ovat hankkeen taloudellinen mallintaminen, rahoitusvaihtoehtojen kuvaus ja vertaaminen sekä tausta-aineiston laatiminen rahoittajavuoropuhelua varten.
  2. Kartoitus- ja määrittelyvaiheessa käymme vuoropuhelua rahoittajien kanssa ja laadimme sekä markkinaolosuhteiden että asiakkaan tavoitteiden mukaisen rahoituksen tarjouspyynnön. Investoinnin korkosuojausperiaatteita on myös hyvä miettiä viimeistään tässä vaiheessa.
  3. Kilpailutusvaiheessa toimitamme tarjouspyynnön rahoittajille, jatkamme vuoropuhelua rahoittajien kanssa sekä vertailemme saadut tarjoukset.
  4. Toimeenpanovaiheessa käymme läpi rahoitussopimuksia yhteistyössä juridisten asiantuntijoiden kanssa ja teemme mahdollisesti korkosuojauksiin liittyviä toimenpiteitä, mikäli nämä eivät olleet mukana varsinaisessa rahoituksessa.

Investoinnin rahoitussuunnittelun avulla saavutetut hyödyt:

Asiakas saa kokeneen rahoitusprosessin vetäjän ja voi itse keskittyä omiin tehtäviinsä.

Saadaan hankkeeseen, markkinoihin ja asiakkaan tavoitteisiin parhaiten sopiva rahoituskokonaisuus, joka kilpailutetaan edullisimpaan kokonaishintaan.

Lisätietoja:

Lauri Pekkilä, senior konsultti, Inspira

Lauri Pekkilä
senior konsultti

lauri.pekkila(at)inspira.fi
puh. 040 734 6213

inspira

Elias Hämäläinen, Inspira

Elias Hämäläinen
konsultti

elias.hamalainen
(at)inspira.fi
puh. 040 533 3413

inspira