Kiinteistökannan mallinnus

Kiinteistötoiminnan suunnittelutyökalu on laadittu tarkastelemaan kunnan kiinteistötaloutta kokonaisuutena. Se avulla haetaan vastausta mm. kysymyksiin siitä miten peruskorjaukset vaikuttavat kiinteistöjen kokonaistalouteen? Tai onko kunnan kiinteistötalous tasapainossa?

Kiinteistötoiminnan suunnittelutyökalun tavoitteena on helpottaa kiinteistötoiminnon talouden suunnittelua ja kehittämistä. Mallin avulla voidaan kunkin kohteen osalta suunnitella eri toimenpiteitä kohde- tai ryhmäkohtaisesti esimerkiksi investointien ajoittumista, vuokran muutosta ja lainojen kehittymistä vuositasolla.

Suunnittelutyökalussa tarkastellaan kunnan koko kiinteistöomaisuutta sekä kiinteistökohtaisesti että kunnan tarkasteluun haluamien kokonaisuuksien (esimerkiksi eri salkut) kautta. Laadimme yhteistyössä tilaajan kanssa keskeiset toimenpideskenaariot tarkasteluun valitulle kokonaisuudelle ja mallin tuloksena nähdään reaaliaikaisesti suunniteltujen toimenpiteiden vaikutus tarkastellun kokonaisuuden taloudelliseen asemaan.

Työkalun avulla:

  • Nähdään kiinteistötoiminnan kokonaiskuva
  • Pystytään seuraamaan kiinteistökannan teknistä kuntoa ja investointitarvetta
  • Hallitaan kiinteistömassan korjausvelkaa
  • Voidaan arvioida kassavirtojen riittävyyttä investointiohjelman toteuttamiseksi
  • Kunnan kiinteistötaloutta on helpompi suunnitella ja kommunikoida yleisesti ymmärrettävässä muodossa eri tahojen välillä.
  • Tunnistetaan kunnalle soveltuvia kiinteistötalouden kehittämisen toimenpiteitä sekä tila- ja rahoitusratkaisuja.

Lisätietoja:

Olli Immonen, Inspira

Olli Immonen
konsultti

olli.immonen(at)inspira.fi
Puh. 040 830 5569

Inspira