Kaikki raportit

Tilinpäätös / Talous

|

Kuntarahoitus Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022

Lataa vuoden 2022 tilinpäätöstiedote Kuntarahoitus-tilinpaatostiedote-1.1.–31.12.2022-2.pdf

Kuntarahoitus-konsernin liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia oli 170 miljoonaa euroa (vuonna 2021: 213 miljoonaa euroa).

Liikevoitto pieneni odotetusti vertailuvuoden poikkeuksellisen hyvästä tuloksesta ja oli 20,0 % pienempi kuin vuotta aiemmin (vuotta aiemmin kasvua oli 8,0 %). Tuloksen supistumiseen vaikutti vuoden 2021 loppupuolella toteutettu asiakasluottojen hinnoittelu-uudistus asiakkaiden eduksi. 

Lisätietoja tilinpäätöstiedotteestamme