Kaikki ratkaisut
Investointi: 16,8 milj. € | Leasing

Ehnroosin koulu, Mäntsälän kunta

Koulu

Uudiskohde

Kuvassa näkyy suuri tiilinen koulurakennus, jonka edessä on puita.

Uusi Ehnroosin koulu tuo modernit ja energiatehokkaat opetustilat Mäntsälän kirkonmäen perinnemiljööseen, jossa koulua on käyty Ehnroosin nimen alla jo 1800-luvulla.

Asiakkaan nimi

Mäntsälän kunta

Kohteen sijainti

Mäntsälä

Alue

Etelä-Suomi

Insvestointikohde

Koulu

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Ehnroosin koulu sijaitsee keskeisellä paikalla, Mäntsälän kirkonmäen perinnemiljöössä. Alkuperäinen, puurakenteinen Ehnroosin koulu rakennettiin Mäntsälään jo 1800-luvulla ja purettiin vuonna 1959. Sen tilalle kohosi Mäntsälän yhteiskoulu, joka sittemmin muutti nimensä takaisin Ehnroosin kouluksi.

1950-luvulla rakennettua koulurakennusta oli laajennettu 1970- ja 1980-luvuilla sekä peruskorjattu 2000-luvulla. Peruskorjaus ei onnistunut halutulla tavalla, ja vuonna 2016 koulurakennus päätettiin purkaa. Tarve yläkouluopetukselle on säilynyt, ja järjestyksessään kolmannen Ehnroosin koulun rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2020.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Hanke toteutettiin kokonaisvastuu-urakkana, jonka pääurakoitsijana toimi YIT. Mäntsälän kunta suunnitteli hanketta pitkälle yhdessä sopimusarkkitehdin kanssa ja löi lukkoon useita tilaan ja tontinkäyttöön sekä kohteen ulkonäköön liittyviä ratkaisuja ennen rakennuslupaa ja hankkeen kilpailutusta. Hankkeen toteutus-, rakenne- ja työpiirustukset sekä talotekninen suunnittelu vastuutettiin pääurakoitsijalle. Kunta koki näin varmistuvansa siitä, että urakoitsija voi omalla suunnittelun ohjauksellaan tehdä ratkaisuista taloudellisempia, mikä heijastuu hankintahintaan laadukkaasta lopputuloksesta tinkimättä.

Hankkeen koko

16,8 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing, Vihreä rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Rahoituksen valinnassa arvioitiin sekä perinteistä taselainaa että leasing-rahoitusta. Leasing-rahoituksen etuna nähtiin kirjaustapa, jossa kaikki kulut kirjataan tulosvaikutteisesti ja jäljellä olevat vastuut merkitään taseen liitetietoihin.

Vihreän rahoituksen myöntämisen kriteerit

Ehnroosin koulu on suunniteltu ja toteutettu hyvää rakennustapaa ja energiatehokkaita ratkaisuja hyödyntäen. Kohteen energiatehokkuusluokka on A.

Toteutunut hanke

Ehnroosin koulu on kolmikerroksinen, harjakattoinen yläkoulurakennus, jonka julkisivussa yhdistyvät tiiliverhoilu, puupanelointi ja lasipinnat. Kirkonmäen puoleinen julkisivu on suunniteltu huomioimaan alueen arvokas kulttuuriympäristö ja toteutettu miljöön henkeä kunnioittaen. Pääsisäänkäynnin puolella julkisivu on modernimpi, ja lasipintaa on enemmän.

Liikuntatilat sijaitsevat Ehnroosin koulun ensimmäisessä kerroksessa, kuten myös käsityö-, musiikki- ja kotitalousluokat sekä ruokahuollon tilat. Käsityön ja kuvataiteen tiloihin sekä liikuntatiloihin on kuhunkin oma sisäänkäyntinsä, joten tiloja voidaan käyttää joustavasti myös iltaisin ja viikonloppuisin. Ilta- ja viikonloppukäyttö on myös huomioitu kulkuoikeuksissa, joita voidaan säätää tarpeen mukaan. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tilat sekä oppilashuollon ja hallinnon tilat sijaitsevat koulun toisessa kerroksessa, ja kielten ja humanististen aineiden tilat sekä joustavan opetuksen tilat koulun kolmannessa kerroksessa.

Ehnroosin koulun opetustilat koostuvat luokkapareista, jotka muodostuvat kahdesta noin 60 neliömetrin kokoisesta luokkahuoneesta. Huoneiden välillä on taittoseinä, joka voidaan tarvittaessa avata ja luokkahuoneet yhdistää. Kunkin luokkaparin yhteydessä on pienryhmätila, johon oppilaat voivat vetäytyä tekemään ryhmätöitä. Tilasuunnittelua on tehty yhteistyössä koulun opettajien kanssa.

Ehnroosin koulua lämmitetään kaukolämmöllä. Koulun katolla on aurinkopaneeleja, joiden on määrä täyttää rakennuksen energiantarve kesäisin, kun koulutoiminta on tauolla. Led-valot ja älykkäät valaistusratkaisut säästävät energiaa.

Hankkeen hyödyt ja opit

Useat Ehnroosin koulun tilat, kuten koulun sali ja hallinnon tilat, on suunniteltu jaettavan viereisen Myllymäen alakoulun kanssa. Lähivuosina Myllymäen alakoulun vanha osa puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi. Suunnitelmissa on sisäyhteys naapurikoulujen välille.

Valittu urakkamuoto ja tilasuunnittelun eriyttäminen muusta suunnittelutyöstä palveli kunnan tarpeita hyvin. Kunnan ohjaamassa suunnittelussa luotiin tarkat raamit hankkeen sisällölle, ja kouluhanke voitiin kilpailuttaa pelkän hinnan perusteella.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

8/2022

Oppilasmäärä

440

Euroa per bruttoneliö

2210 €