Kaikki ratkaisut
Investointi: 30,0 milj. € | Leasing

Merenojan yhtenäiskoulu, Kalajoki

Koulu

Uudiskohde

Kuvassa on iso ja värikäs koulurakennus ja sen edessä ulkoilupiha.

Merenojan yhtenäiskoulu on Suomen suurin Joutsenmerkitty rakennus ja ensimmäinen Joutsenmerkitty peruskoulu. Koulussa on tuhat oppilasta ja noin sadan hengen henkilökunta.

Asiakkaan nimi

Kalajoen kaupunki

Kohteen sijainti

Kalajoki

Alue

Länsi-Suomi

Insvestointikohde

Koulu

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Uuden Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelu oli osa Kalajoen palveluverkkokartoitusta, jonka perusteella valittiin uuden yhtenäiskoulun sijoittaminen keskeiselle paikalle kaupunkia lähelle erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Rakennuksen terveellisyys ja turvallisuus haluttiin varmistaa toteuttamalla koulu Joutsenmerkki-projektina. Tavoitteena oli myös mahdollisimman monikäyttöinen rakennus, jolloin samoilla euroilla saatiin enemmän vaihtoehtoja myös erilaiseen oheistoimintaan esimerkiksi liikuntatilojen käytössä.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Tavoitteena oli suunnittelun alusta lähtien rakentaa edistyksellinen ja monipuolinen oppimisympäristö mahdollisimman terveelliseen ja turvalliseen rakennukseen. Tämän varmistamiseksi hankkeelle haettiin Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, Joutsenmerkki, joka asettaa tiukat vaatimukset rakennuksen energiatehokkuudelle, rakennusmateriaaleille sekä koko rakennusprosessille. Lisäksi Joutsenmerkkiin sisältyvät ympäristövaatimukset edellyttävät mm. rakennuksen koko elinkaaren huomioimista ja hyvää sisäilman laatua. Myös kaikissa koulurakennuksessa ja piha-alueilla käytettävissä materiaaleissa oli otettava huomioon Joutsenmerkin vaatimukset. Materiaalien tuli olla Joutsenmerkittyjä, EU Ecolabel -merkittyjä tai Joutsenmerkin kriteerit täyttäviä.

Hankkeen koko

30,0 M Eur

Rahoitusmalli

Vihreä leasing

Rahoitusmallin valintaperusteet

Merenojan koulun rahoitusmuodoksi valittiin leasing, koska se on moderni ja kiinnostava vaihto-ehto perinteiselle lainalle. Kuntarahoitus myönsi hankkeelle vihreää rahoitusta, koska se edusti toteutukseltaan hyvää materiaalitehokasta suunnittelua sekä nykyaikaista rakentamisen osaamista, joka huomioi monipuolisesti energiatehokkuuden vaatimukset sekä rakennuksen elinkaaren aikaiset käytön ja käytettävyyden vaatimukset. Myönnetty Joutsenmerkki myös osaltaan kertoi toteuttajan halusta huomioida kohteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset keskimääräistä paremmin.

Toteutunut hanke

Uusi Merenojan koulu on noin tuhannen oppilaan yhtenäiskoulu peruskoulun 1.-9. luokille, ja sen valmistumisen myötä viisi nykyistä alakoulua on suljettu. Opetus perustuu samanaikaisopetukseen, mikä tarjoaa oppilaille eriyttämismahdollisuuksia: jos osaa jo, voi mennä opintorille tekemään muita tehtäviä. Eri luokka-asteille on omat sisäänkäyntinsä ja piha-alueensa. Ruokailu tapahtuu keskusaulassa, joka on myös muussa oppimiskäytössä. Nykyisen lukion oppilaat mukaan lukien yhtenäiskoulun keskusaulaan tulee koulupäivinä 1200 ruokailijaa.

Keskusaulan yhteydessä on auditorio ja musiikkiluokat bändikorokkeineen ja avattavine seinineen. Uuden liikuntahallin alakerta on jaettavissa kolmeen osaan ja yläkerta kahteen. Uudessa koulussa on opetustilojen ja liikuntasalin lisäksi lisätiloja lukiolle, oppilashuollon vastaanottotilat (terveydenhoitaja, lääkäri, hammaslääkäri, kuraattorit, koulupsykologi, opot) sekä kaupungin vapaa-ajantoimen tiloja.

Rakennuksen energialuokka on A, ja osa energiasta saadaan koulun katolla olevista aurinkokeräimistä. Lisäksi koulun aulassa olevasta energianäytöstä voidaan seurata todellista energiankulutusta, ja siitä saatavia tietoja hyödynnetään myös opetuksessa.

Hankkeen hyödyt ja opit

Merenojan koulusta haluttiin pilottihanke, joka on edelläkävijä alueella ja josta saatuja kokemuksia mm. ympäristöasioissa sekä laatuajattelussa voidaan hyödyntää myös myöhemmissä hankkeissa. Hanke oli suurin Suomessa toteutettu Joutsenmerkki-rakennus ja auttoi osaltaan muokkaamaan myös Joutsenmerkin kriteeristöjä suurten projektien osalta. Joutsenmerkki myös sitoutti urakoitsijan tavallistakin kiinteämmin hankkeeseen, sillä rikkeistä olisi seurannut sanktioita. Kokemukset kokonaisprojektista olivat erittäin hyvät ja yhtenäiskoulu on onnistunut esimerkki yhteistyöstä erilaisten kumppanien kanssa.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

syksy 2020