Kaikki ratkaisut
Investointi: 15,4 milj. € | Leasing

Parkanon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarna

Koulu

Uudiskohde

Sisäkuva rakennuksesta, jossa on paljon ihmisiä liikkumassa tilassa.

Parkanon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarna tarjoaa parkanolaisille ja lähiseudun asukkaille modernin ja laadukkaan ympäristön oppia ja harrastaa. Muuntojoustavat tilat palvelevat päivisin oppilaiden tarpeita ja taipuvat muuna aikana monipuolisiksi harraste- ja kulttuuritiloiksi.

Asiakkaan nimi

Parkanon kaupunki

Kohteen sijainti

Parkanon kaupunki

Alue

Länsi-Suomi

Insvestointikohde

Koulu

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen suunnittelu sai alkunsa alueen vanhoja koulurakennuksia vaivaavista haasteista, kuten sisäilmaongelmista. Erillisten koulurakennusten korjaaminen olisi tullut kalliiksi ja epäkäytännölliseksi erityisesti tilojen toimivuuden näkökulmasta. Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen nähtiin tarjoavan Parkanon kaupunkilaisille ja lähiseudun asukkaille lisäarvoa. Tarve oli uudenaikaisille monitoimitiloille, jotka palvelevat pitkään, tehokkaasti ja laajasti käyttä-jien arkielämän tarpeita.

Toteutustapa

Elinkaarimalli

Toteutustavan valintaperusteet

Elinkaarimalli on sopimuskokonaisuus, jossa rakennuksen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito hankitaan yhtenä kokonaisuutena. Koulujen sisäilmaongelmista aiemmin kärsinyt Parkanon kaupunki halusi varmistaa, että uusi koulu- ja kulttuurikeskus suunniteltaisiin ja rakennettaisiin mahdollisimman vastuullisesti, taloudellisesti ja laadukkaasti pitkäaikaiseen käyttöön. Tähän tavoitteeseen päästiin parhaiten elinkaarimallilla, jossa rakennuttajan vastuu jatkuu pitkäaikai-sella palvelusopimuksella myös kohteen valmistumisen jälkeen. Uudisrakentamiseen päädyttiin, sillä vanhat koulurakennukset olivat käyttöikänsä päässä.

Hankkeen koko

15,4 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing

Rahoitusmallin valintaperusteet

Leasing on joustava rahoitusmalli ja sopi parhaiten hankkeen rahoittamiseen, sillä leasingissa rahoituksen kustannukset ja hyöty kohtaavat samanaikaisesti, eli kustannukset tulevat makset-tavaksi samanaikaisesti kohteen käytön kanssa. Leasingilla rahoitettaessa kustannukset jakautuvat pitkälle aikavälille, eikä investointi rasita kunnan tasetta, kuten taselainalla rahoitettaessa.

Toteutunut hanke

Koulu- ja kulttuurikeskus Kaarna on laadukas, terveellinen ja toiminnallinen oppi- ja harrastus-ympäristö. Se toimii käyttäjiensä olohuoneena, ja on näkyvä panostus kaupunkilaisten hyvin-vointiin. Uuden opetussuunnitelman tavoitteita tukevat muuntojoustavat 7 500 neliön tilat tarjoavat opetuskäyttöön yhdet Suomen tehokkaimmista neliöistä: koulukeskuksessa oppii päivittäin noin 600 peruskoululaista ja 100 lukiolaista. Moderniin monitoimitaloon kuuluu myös muun muassa täysikokoisen salibandykentän sekä kiipeilyseinän sisältävä liikuntasali ja lähes ammattitasoiset kulttuuritilat, jotka ovat täynnä elämää myös iltaisin ja viikonloppuisin. Positiivista palautetta saanut monitoimikeskus on myös tärkeä pito- ja vetovoimatekijä Parkanon 6500 asukkaan kaupungille.

Hankintaan kuului myös pitkäaikainen 20 vuoden palvelujakso, joka sisältää tilojen isännöinnin, kiinteistönhoidon, ulkoalueiden ylläpidon, siivous- ja energiapalvelut sekä peruskorjaukset.

Hankkeen hyödyt ja opit

Laadukas lopputulos taattiin jo suunnitteluvaiheessa hyödyntämällä laajasti eri asiantuntijoiden osaamista. Hankinta tehtiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jonka läpiviemisessä oli apuna kuntien talouden ja rahoituksen neuvontapalveluihin erikoistunut Inspira. Kilpailullinen neuvottelumenettely koettiin hyväksi malliksi erityisesti pienelle organisaatiolle tilaajan ja asiantuntijoiden sitouttamisen näkökulmasta. Hankkeen onnistuneessa lopputuloksessa korostui hyvä yhteistyö. Vastaavissa ja erityisesti suuremmissa projekteissa kannattaa määritellä tarkoin projektiryhmän koko ja tarvittava asiantuntijoiden määrä sekä luoda väylä käyttäjien näkemysten esiintuomiselle.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

1.8.2019

Oppilasmäärä

700

Euroa per bruttoneliö

2052 €