Kaikki ratkaisut
Investointi: 28,2 milj. € | Leasing

Sivistys- ja hyvinvointikampus Siuntion Sydän, Siuntio

Koulu

Uudiskohde

kuvassa on kaksikerroksinen hyvinvointikampus.

Uusi kampus toi yhteen kieliryhmät ja ratkaisi perusopetuksen sisäilmaongelmat Siuntiossa.

Asiakkaan nimi

Siuntion kunta

Kohteen sijainti

Siuntio

Alue

Etelä-Suomi

Insvestointikohde

Koulu

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Siuntio on lakkauttanut vuosien mittaan useita kyläkoulujaan ja keskittänyt opetustoimintaa suurempiin yksiköihin. Kunnan suomenkielistä Aleksis Kiven koulua käy noin 500 oppilasta. Koulun entisissä, 1990-luvulla rakennetuissa tiloissa oli todettu sisäilmaongelmia.

Siuntion ruotsinkielisen koulun, Sjundeå svenska skolanin, silloiset tilat olivat pienemmästä oppilasmäärästä johtuen tehottomassa käytössä. Myös ruotsinkielisen koulun kiinteistössä oli todettu sisäilmaongelmia. Kunnassa oli tilausta keskitetylle yksikölle, joka ratkaisisi molempien koulujen sisäilmahaasteet ja tarjoaisi tehokkaat ja nykyaikaiset opetustilat.

Toteutustapa

Elinkaarimalli

Toteutustavan valintaperusteet

Vanhoissa koulukiinteistöissä ilmenneet sisäilmaongelmat herättivät Siuntion kunnassa keskustelua uutta sivistys- ja hyvinvointikampusta suunniteltaessa. Ongelmien ei haluttu toistuvan uudessa koulurakennuksessa. <br /> <br /> Siuntion kunta päätyi 20 vuoden elinkaarimalliin. Valittu toteutustapa tuki hankkeen riskienhallintaa ja vastuuttaa urakoitsijaa kiinteistön ylläpidosta ja kunnosta.

Hankkeen koko

28,2 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing

Rahoitusmallin valintaperusteet

Kampuksen toteutustavaksi valittu elinkaarimalli mahdollisti hyvin leasingrahoituksen. Rahoituksen kustannus jakautuu tasaisesti elinkaaren ajalle, jonka lopussa jäännösosuus voidaan lunastaa tai rahoittaa uudella lainalla.

Toteutunut hanke

Uusi sivistys- ja hyvinvointikampus Siuntion Sydän tuo suomen- ja ruotsinkielisen koulun opetuksen samaan koulurakennukseen. Ratkaisu on Suomessa harvinainen: hallinnollisesti koulut ovat erilliset yksiköt, mutta useimmissa kaksikielisissä kunnissa suomen- ja ruotsinkielinen opetus on järjestetty myös fyysisesti eri kiinteistöissä. Opetuksen lisäksi sivistys- ja hyvinvointikampuksen tiloissa toimii nuorisotyö, kirjasto ja perhekeskus.

Tuomalla eri palvelut saman katon alle Siuntio hakee synergiaa ja tehokkaita palveluja, joissa työntekijöille jää entistä enemmän aikaa keskittyä erikoisosaamiseensa tukitoimintojen ylläpidon sijaan. Tällä toivotaan olevan myönteisiä vaikutuksia nuorten hyvinvoinnille, syrjäytymisen ehkäisylle ja sitä kautta kuntalaisten terveydelle pitkällä aikavälillä.

Tehokkaammin toteutetun opetuksen ja palvelujen lisäksi kohteen suunnittelussa ja rakennuksessa pyrittiin edistämään ja huomioimaan kokonaisvaltaisesti vihreät ratkaisut. Siuntion Sydämen lämmitysratkaisuksi valittiin maalämpö. Lisäksi kohteeseen asennettiin aurinkopaneeleja ja materiaali- sekä valaistusratkaisuissa suosittiin vihreitä vaihtoehtoja.

Hankkeen hyödyt ja opit

Keskeisimmät haasteet hankkeen varrella liittyivät markkinatilanteeseen, joka osoittautui jossain määrin haastavaksi elinkaarimallin toteutusta ajatellen. Useamman ulkomaalaisomisteisen ison rakennusliikkeen emokonserni oli kiinnostunut urakan toteutuksesta, mutta sitoutuminen ylläpitoon pitkän elinkaarivaiheen ajaksi karsi kiinnostuneita. Oppina tästä todettiin, että markkinatilanteen huolellinen ennakkokartoitus voi olla hyödyllinen, vaikka tarkkaa tilannetta olisikin vaikea ennustaa.

Itse kohteen toteutus onnistui pääasiassa hyvin. Tilojen monikäyttöisyyttä on päästy hyödyntämään alusta asti muun muassa kansalaisopiston toiminnassa sekä auditorio- ja näyttämötiloissa järjestettyjen näytösten yhteydessä.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

8/2022

Oppilasmäärä

660

Euroa per bruttoneliö

3437 €