Kaikki tiedotteet

Mediatiedotteet

|

Kuntarahoitus julkaisee uuden kestävyysohjelman – tavoitteena kasvattaa kestävän rahoituksen osuutta ja vähentää rahoitettujen kiinteistöjen päästöjä

Kuntarahoitus on julkaissut uuden kestävyysohjelman, joka asettaa raamit ja tavoitteet yhtiön pitkän aikavälin vastuullisuustyölle. Kestävyysohjelman myötä Kuntarahoitus sitoutuu kestävän rahoituksen osuuden kasvattamiseen ja asettaa ensimmäistä kertaa päästövähennystavoitteen rahoitetuille kiinteistöille.

Kuntarahoitus Oyj:n kestävyysohjelma määrittelee aiempaa selkeämmät suunnat ja tavoitteet yhtiön vastuullisuustyölle aina vuoteen 2035 saakka. Ohjelma auttaa vastaamaan tulevaan sääntelyyn ja selkeyttää raportointia ja viestintää asiakkaiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

”Kestävyysohjelma on keinomme mitata ja kommunikoida sitä, mitä haluamme työllämme saada aikaan. Tavoitteemme ovat nyt selkeämmin linjassa sen kanssa, mitä jo teemme, ja mitä haluamme saavuttaa jatkossa”, kertoo Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio.

Vähintään kolmasosa pitkäaikaisesta rahoituksesta vihreää ja yhteiskunnallista vuoteen 2030 mennessä

Kestävyysohjelma koostuu kolmesta osasta: Kuntarahoituksen liiketoimintaympäristön kestävän kehityksen näkökulmasta, yhtiön vastuullisuustyön tavoitteista ja mittareista, sekä yhtiön vastuullisuustyön tulevaisuuden kehittämisestä.

– Kuntarahoituksen asiakkailla, kuten kunnilla ja yleishyödyllisen asuntotuotannon toimijoilla, on merkittävä rooli Suomen ilmastotavoitteisiin pääsemisessä. Suurin positiivinen vaikutuksemme syntyykin liiketoimintamme, eli tarjoamamme rahoituksen kautta”, yhtiön vastuullisuusanalyytikko Mikko Noronen sanoo.

Kuntarahoituksen tavoitteena on, että vuonna 2030 vähintään kolmasosa pitkäaikaisesta asiakasrahoituksesta olisi vihreää ja yhteiskunnallista rahoitusta. Yhtiö on myös asettanut ensimmäisen päästövähennystavoitteen rahoittamilleen kiinteistöille. Tavoitetaso on 8 kgCO2/m2 vuoteen 2035 mennessä, mikä merkitsee 38 prosentin vähennystä vuoden 2022 tasoon verrattuna. Valtaosa (56 %) Kuntarahoituksen pitkäaikaisesta rahoituksesta on kohdistunut kiinteistöihin. 

Kuntarahoitus on kehittänyt rahoitettujen päästöjen laskentaa pitkään ja liittyi rahoituslaitosten Partnership for Carbon Accounting Financials -aloitteeseen (PCAF) vuonna 2022. Aloitteen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön yhtenäinen tapa laskea ja raportoida rahoitettuja päästöjä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden edistämiseksi.

Kuntarahoitus seuraa tavoitteiden toteutumista vuosittain osana vuosi- ja vaikutusraportointia, ja tavoitteita voidaan tarvittaessa laajentaa tai kiristää. Kestävyysohjelmaa päivitetään tarvittaessa myös liiketoimintaympäristön muutosten myötä.

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Konsernin tase on noin 48 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat ja kuntayhtymät, hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät, näiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä valtion tukema asuntotuotanto. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi