Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoitus Oyj:n Pilari III -raporttien uudelleenjulkaisu

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
29.11.2018 klo 19.00

Kuntarahoitus Oyj:n Pilari III -raporttien uudelleenjulkaisu

Kuntarahoitus on julkaissut uudestaan niin kutsutut Pilari III -raportit, jotka on alun perin julkaistu vuoden 2017 vuosikertomuksen sekä vuoden 2018 puolivuosikatsauksen julkaisun yhteydessä 7.3.2018 ja 14.8.2018. Pilari III -raportit sisältävät Euroopan unionin asetuksen 575/2013 edellyttämiä tietoja.

Uudelleenjulkaistuissa Pilari III -raporteissa on korjattu aiemmissa raporteissa ollut tekninen virhe. Virhe vaikutti Kuntarahoituksen vakavaraisuuden tunnuslukuihin, jotka ovat ensisijaisen pääoman (T1) suhde riskipainotettuihin eriin, ydinpääoman (CET1) suhde riskipainotettuihin eriin sekä omien varojen yhteensä suhde riskipainotettuihin eriin.  

Lisäksi oikaistuissa laskelmissa on huomioitu, ettei joitakin johdannaisvastapuolia koskevia, Kuntien takauskeskuksen Kuntarahoitukselle antamia takauksia huomioida vastapuoliriskikorjausten (credit valuation adjustment risk) laskennassa. Tämä käsittelytapa on huomioitu ja julkaistu jo Kuntarahoituksen tammi-kesäkuun 2018 Pilari III -raportissa. Näiden korjausten yhteydessä Kuntarahoitus on myös tarkistanut joitakin laskentaprosessin osatekijöitä.

Oikaistujen laskelmien mukaan Kuntarahoituksen ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin, ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin sekä omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin ovat vuoden 2017 osalta hieman pienempiä kuin aiemmin julkaistussa Pilari III -raportissa ja vuotta 2017 koskevassa vuosikertomuksessa. Vastaavat, vuoden 2018 alkupuoliskoa koskevat luvut ovat sen sijaan oikaistussa laskelmassa selvästi suurempia kuin elokuussa julkaistussa Pilari III -raportissa ja puolivuosikatsauksessa.

Uudelleenjulkaistut ja oikaistut luvut Kuntarahoitus-konsernin osalta:

31.12.2017 Julkaistu 7.3.2018 Oikaistut luvut Vähimmäispääoma-vaatimus (ml. pääomapuskurit) 31.12.2017
Ydinpääoma (CET 1) suhteessa riskipainotettuihin eriin 55,22 % 53,01 % 7,84 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin 75,51 % 72,50 % 9,34 %
Omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin 75,51 % 72,50 % 11,34 %


30.6.2018 Julkaistu 14.8.2018 Oikaistut luvut Vähimmäispääoma-vaatimus (ml. pääomapuskurit) 30.6.2018
Ydinpääoma (CET 1) suhteessa riskipainotettuihin eriin 53,95 % 61,01 % 7,86 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin 72,41 % 81,89 % 9,36 %
Omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin 72,41 % 81,89 % 11,36 %

Uudelleenjulkaistut ja oikaistut luvut Kuntarahoituksen emoyhtiön osalta:

31.12.2017 Julkaistu 7.3.2018 Oikaistut luvut Vähimmäispääoma-vaatimus (ml. pääomapuskurit)
31.12.2017
Ydinpääoma (CET 1) suhteessa riskipainotettuihin eriin 55,71 % 53,46 % 7,84 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin 76,22 % 73,15 % 9,34 %
Omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin 76,22 % 73,15 % 11,34 %


30.6.2018 Julkaistu 14.8.2018 Oikaistut luvut Vähimmäispääoma-vaatimus (ml. pääomapuskurit)
30.6.2018
Ydinpääoma (CET 1) suhteessa riskipainotettuihin eriin 54,68 % 61,95 % 7,86 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin 73,44 % 83,20 % 9,36 %
Omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin 73,44 % 83,20 % 11,36 %

Oikaisulla ei ole vaikutusta Kuntarahoituksen kykyyn vastata kaikista velvoitteistaan. Uudelleenjulkaistut ja oikaistut luvut ylittävät selvästi Kuntarahoitusta koskevat vakavaraisuusvaatimukset. Kuntarahoitus on myös sitoutunut edelleen kehittämään kaikkia prosessejaan välttääkseen vastaavanlaisten virheiden toistumisen. 

Uudelleenjulkaistut, vuoden 2017 vuosikertomukseen sekä 2018 puolivuosikatsaukseen liittyvät Pilari III -raportit löytyvät Kuntarahoituksen verkkosivuilta osoitteessa www.kuntarahoitus.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio, toimitusjohtaja
Puh. 050 3377 953

Marjo Tomminen, johtaja, talous
puh. 050 3861 764

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia rahoituslaitoksia: yhtiön tase on yli 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi