Palkitseminen

Hallitukselle maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksesta. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Johtoryhmän muiden jäsenen palkoista ja palkitsemista päättää hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen tai muu henkilökunta ei voi omistaa yhtiön osakkeita.

Yhtiöllä on toimivaa johtoa ja henkilökuntaa koskeva palkitsemisjärjestelmä, jonka ehdoista ja toteutumisesta päättää hallitus. Järjestelmä ei koske hallituksen jäseniä.