Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkka- ja muista eduista päättää yhtiön hallitus.

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa niin, että hallituksen tekemät päätökset toteutuvat. Toimitusjohtaja huolehtii johtoryhmän tukemana hallituksen päättämän strategian toteuttamisesta ja valvonnasta, huolehtii liiketoiminnan ja muun operatiivisen toiminnan johtamisesta, organisoinnista ja valvonnasta (sisältäen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sääntelyn noudattamisen valvonnan), päättää toiminnan edellyttämästä organisaatiosta sekä huolehtii kaikkea toimintaa koskevasta riittävästä raportoinnista hallitukselle.

Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja esittelee tehdyt nimitykset hallitukselle, jotka hallitus hyväksyy.

Kuntarahoituksen johtoryhmä

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen Esa Kallio

Esa Kallio, s. 1963

 • Toimitusjohtaja 
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 2005
 • Koulutus: kauppatieteiden maisteri
Kuntarahoituksen johtoryhmän jäsen Mari Tyster

Mari Tyster, s. 1975

 • Johtaja, Lakiasiat ja viestintä
 • Toimitusjohtajan sijainen
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 2009
 • Koulutus: oikeustieteen kandidaatti
Kuntarahoituksen johtoryhmän jäsen Aku Dunderfelt

Aku Dunderfelt, s. 1975

 • Johtaja, Asiakasratkaisut
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 2019
 • Koulutus: BBA
Kuntarahoituksen johtoryhmän jäsen Toni Heikkilä

Toni Heikkilä, s. 1965

 • Johtaja, Riskienhallinta ja Compliance
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 1997
 • Koulutus: kauppatieteiden lisensiaatti, M.Sc. (Finance)
Kuntarahoituksen johtoryhmän jäsen Joakim Holmström

Joakim Holmström, s. 1977

 • Johtaja, Pääomamarkkinat ja vastuullisuus
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 2008
 • Koulutus: kauppatieteiden maisteri
Kuntarahoituksen johtoryhmän jäsen Harri Luhtala

Harri Luhtala, s. 1965

 • Johtaja, Talous
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 2019
 • Koulutus: kauppatieteiden maisteri
Kuntarahoituksen johtoryhmän jäsen Minna Piitulainen

Minna Piitulainen, s. 1973

 • Johtaja, Kehitys- ja HR-palvelut
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 2018
 • Koulutus: psykologian maisteri
Kuntarahoituksen johtoryhmän jäsen Juha Volotinen

Juha Volotinen, s. 1975

 • Johtaja, Teknologiapalvelut
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 2021
 • Koulutus: kauppatieteiden maisteri