Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkka- ja muista eduista päättää yhtiön hallitus.

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa niin, että hallituksen tekemät päätökset toteutuvat. Toimitusjohtaja huolehtii johtoryhmän tukemana hallituksen päättämän strategian toteuttamisesta ja valvonnasta, huolehtii liiketoiminnan ja muun operatiivisen toiminnan johtamisesta, organisoinnista ja valvonnasta (sisältäen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sääntelyn noudattamisen valvonnan), päättää toiminnan edellyttämästä organisaatiosta sekä huolehtii kaikkea toimintaa koskevasta riittävästä raportoinnista hallitukselle.

Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja esittelee tehdyt nimitykset hallitukselle, jotka hallitus hyväksyy.

Kuntarahoituksen johtoryhmä

Esa Kallio, s. 1963

 • Toimitusjohtaja 
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 2005
 • Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Mari Tyster, s. 1975

 • Johtaja, lakiasiat ja yhtiön hallinto
 • Toimitusjohtajan sijainen
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 2009
 • Koulutus: oikeustieteen kandidaatti

Aku Dunderfelt, s. 1975

 • Johtaja, rahoitus
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 2019
 • Koulutus: BBA

Toni Heikkilä, s. 1965

 • Johtaja, riskienhallinta
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 1997
 • Koulutus: kauppatieteiden lisensiaatti, M.Sc. (Finance)

Rainer Holm, s. 1973

 • Johtaja, Business Information Solutions
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 2016
 • Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Joakim Holmström, s. 1977

 • Johtaja, pääomamarkkinat
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 2008
 • Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Harri Luhtala, s. 1965

 • Johtaja, talous
 • Kuntarahoituksessa vuodesta 2019
 • Koulutus: kauppatieteiden maisteri