Tosiasiallisten edunsaajien ilmoitus Kuntarahoitukselle

Tosiasiallisten edustajien ilmoitus Kuntarahoitukselle

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettu laki edellyttää Kuntarahoitusta tunnistamaan asiakkaansa. Osana asiakkaan tuntemista Kuntarahoituksen on myös selvitettävä ja ylläpidettävä tietoja asiakkaidensa tosiasiallisista edunsaajista. Tällä lomakkeella voitte päivittää Kuntarahoituksen asiakasrekisteriin tietoja organisaationne tosiasiallisista edunsaajista. Lomakkeella kerättyjä henkilötietoja käsitellään Asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:

Osakeyhtiö (muu kuin asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö):
  • Henkilöt, jotka omistavat enemmän kuin 25 prosenttia Kuntarahoituksen asiakkaan osakkeista
  • Henkilöt, jotka omistavat enemmän kuin 50 prosenttia osakkeista sellaisessa yhtiössä, joka omistaa enemmän kuin 25 prosenttia Kuntarahoituksen asiakkaan osakkeista
  • Henkilöt, joilla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö Kuntarahoituksen asiakkaan hallituksesta

Asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö:
  • Hallituksen jäsenet

Kunta:
  • Kunnanhallituksen jäsenet

Kuntaryhmä:
  • Kuntayhtymän hallituksen jäsenet

Yhdistys:
  • Yhdistyksen hallituksen jäsenet

Säätiö:
  • Säätiön hallituksen jäsenet
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.