Hyvinvointikeskus Sopukka, Sodankylän kunta

Hyvinvointikeskus Sopukka yhdistää Sodankylän terveys- ja sosiaalipalvelut saman katon alle ja tuo sote-uudistuksen tavoitteet asukkaiden ja henkilökunnan arkeen aiemmin kuin muualla Suomessa.

 • Asiakkaan nimi: Sodankylän kunta
 • Kohteen sijaintikunta: Sodankylä
 • Alue: Pohjois-Suomi
 • Investointikohde: Terveydenhuolto
 • Investointityyppi: Uudiskohde
 • Palvelukapasiteetti: 15000
 • Vuodepaikkojen määrä: 38
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Hyvinvointikeskus Sopukka korvaa Sodankylän aiemmat terveyskeskuksen ja sosiaalitoimiston toiminnot. Lähtötilanteessa kunnalla oli käytössään vanha 1960-luvun lopulla rakennettu terveyskeskuskiinteistö, joka oli tullut elinkaarensa päähän.

  Sodankylä on Keski-Lapin kauppa- ja palvelukeskus. Alueelle on tärkeää, etteivät lähimmät korkeatasoiset terveydenhuollon palvelut ole liian kaukana. Sopukan kapasiteetti riittää palvelemaan myös alueen kuntia laajemmin. Hyvinvointikeskus luo edellytykset perustason ja tiettyjen erityistason sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi Keski-Lapin alueella.
 • Hankkeen koko: 22,0 M Eur
 • Toteutustapa: Elinkaarimalli
 • Toteutustavan valintaperusteet: Sopukka on mittava investointi Sodankylän kunnan tulevaisuuteen, ja kunta halusi varmistaa, että kiinteistöstä pidetään hyvää huolta. Elinkaarimallissa keskuksen suunnitellut ja rakentanut palveluntuottaja YIT vastaa rakennuksen ylläpidosta. Palveluntuottaja tuntee hyvinvointikeskuksen ja siinä käytetyn tekniikan, ja on siksi luotettava vaihtoehto huolehtimaan, että kiinteistö säilyttää arvonsa. Elinkaarimalli on kunnalle kannattava ratkaisu sekä investointi- että käyttökustannuksiltaan.
 • Rahoitusmalli: Leasing, Yhteiskunnallinen rahoitus
 • Rahoitusmallin valintaperusteet: Hanke on rahoitettu Kuntarahoituksen yhteiskunnallisella leasing-rahoituksella. Sodankylän kunta tekee mittavia investointeja terveyspalveluihin ja opetustiloihin, jotka vaativat kunnalta paljon pääomaa. Hyvinvointikeskuksen suunnittelussa haluttiin välttää lisävelkaantumista, joten taseeseen rakentamisen sijaan kohde päätettiin rahoittaa joustavalla leasing-rahoituksella.
 • Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntämisen kriteerit: Keski-Lapissa etäisyydet tasokkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ovat pitkiä. Sopukka tuo hyvinvointipalvelut lähelle asukkaita ja matkailijoita ja edistää yhdenvertaisuutta alueella. Henkilökunnan ja palvelujen keskittäminen luo edellytykset monialaisen työkulttuurin ja verkostomaisen työn kehittämiselle, sujuvoittaa palveluketjuja ja parantaa ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollisuuksia. Korkeatasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut houkuttavat asukkaita ja matkailijoita ja vahvistavat alueen turvallisuutta ja elinvoimaa.
 • Toteutunut hanke: Sopukka on alueensa maamerkki – kaunis rakennus, jota koristaa talvisaikaan vaikuttava, revontulista innoituksensa saanut valaistus. Hyvinvointikeskuksen suunnittelu on ollut osallistavaa, työssä on kuultu eri sidosryhmiä, kuten potilasjärjestöjä ja Lapin sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita. Suuren rakennuksen aula on ihmisen kokoinen ja helposti lähestyttävä. Yhteisiä tiloja elävöitetään taiteella, osa on hankittu uutena ja osa siirretty vanhasta terveyskeskuksesta.

  Sopukan hyvinvointikeskuksessa palvelut on koottu saman katon alle. Keskuksessa toimivat Sodankylän päivystyspoliklinikka, kiireetön vastaanottotoiminta, laboratorio- ja röntgenosastot, hammashoidon tilat, tarkkailu- ja kuntoutusosastot, työterveyshuolto sekä fysioterapia. Sopukassa toimii myös perhekeskus, jonne sijoittuvat kaikki lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut, kuten äitiyspalvelut, perhe- ja lastenneuvola, perheoikeudelliset ja perhetyön palvelut sekä mielenterveyspalvelut. Kunnan sote-toiminnoista ainoastaan ikäihmisten asumisyksiköt eivät toimi Sopukan yhteydessä. Keskuksen yleisissä tiloissa on myös ravintolasali, ryhmäliikuntasali sekä neuvotteluhuoneita, joita voidaan ilta-aikaan vuokrata kuntalaisille ja yrityksille. Kunnan toimintojen lisäksi Hyvinvointikeskus Sopukassa sijaitsee Kelan asiointipiste, joka mahdollistaa asioiden hoitamisen yhdellä käynnillä.

  Sopukan henkilöstö on koottu eri toimipisteistä yhteen kiinteistöön. Tiivis yhdessä tekeminen parantaa ennaltaehkäisyyn painottuvaa sosiaali- terveydenhuoltoa ja tekee tehokkaasta palveluohjauksesta eri toimintojen välillä helpompaa. Henkilökunta on ollut hyvin tyytyväinen työskentelyolosuhteisiin, tilaratkaisuihin ja varustetasoon. Tilat on koettu valoisiksi, selkeiksi ja toimiviksi.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Uuden hyvinvointikeskuksen toimialarajat ylittävät palveluketjut tuovat sote-uudistuksen tavoitteet asukkaiden ja henkilökunnan arkeen aiemmin kuin muualla Suomessa. Asukkaat saavat saumattomasti tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja, mikä tekee hoidon laadukkaammaksi, mutta myös tehokkaammaksi tuottaa. Henkilökunnalta yhteistyö vaatii uudenlaisia toimintatapoja, joita on Sopukassa kehitetty henkilöstön yhteisissä työpajoissa.

  Hyvinvointikeskus vahvistaa olennaisesti alueensa turvallisuudentunnetta ja parantaa alueen vetovoimaa asuinpaikkana.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: 1.1.2020
 • Euroa per bruttoneliö: 3235 €

Kysy meiltä lisää

Daniel Eriksson
Asiakkuuspäällikkö

daniel.eriksson
@kuntarahoitus.fi
050 595 8422

Kuntarahoitus

Harri Tiuraniemi
Perusturvajohtaja

harri.tiuraniemi
@sodankyla.fi
040 580 4866

Sodankylän kunta