Kuntarahoituksen uudistuminen näkyy myös uutena ilmeenä

Uudistunut yhtiö haluaa olla aiempaa laajemmin asiakkaidensa tukena muuttuvassa maailmassa.

Menneiden perään ei yleensä kannata haikailla, mutta 30-vuotiaan Kuntarahoituksen kohdalla voi tehdä nyt poikkeuksen ja vilkaista vähän takapeiliin, niin merkittäviä ovat pari viime vuotta olleet koko sen toiminnalle.

Parin viime vuoden aikana Kuntarahoitus on uudistanut strategiansa, visionsa, toiminta-ajatuksensa arvonsa ja brändinsä – kuin henkinen nuorennusleikkaus, kuten toimitusjohtaja Esa Kallio kuvailee.

– Maailma on muuttunut ja Kuntarahoitus on viime vuosina kasvanut, uutta henkilöstöä on tullut paljon lisää. Halusimme kääntää katseen tulevaisuuteen ja laajentaa näkökulmaamme, Kallio kertoo uudistuksien taustoista.

Työ tehtiin asiakkaita ja muita sidosryhmiä kuunnellen.

– Ihan aluksi sekä myös prosessin eri vaiheissa kartoitimme asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia, kysyimme Kuntarahoituksen heikkouksia ja vahvuuksia heidän näkökulmastaan. Kuntarahoituksesta mukana oli johdon lisäksi asiakas- ja sijoittajarajapinnassa sekä yhteiskuntasuhteiden parissa työskenteleviä asiantuntijoita.

Digi vahvasti tukena

Jotta asiakkaamme menestyisivät muuttuvassa maailmassa. Näin tiivistyy Kuntarahoituksen brändilupaus.

Tulevaisuuden ennakointi korostuu muuttuvassa maailmassa. Investointipäätöksiä on pystyttävä tekemään kestävästi niin taloudellisesti kuin ympäristön kannalta. Uudistuksilla ei ole merkitystä, elleivät ne ulotu toimintaan asti. Kallio palaakin jatkuvasti palveluiden kehittämiseen ja entistä laajempaan asiantuntemuksen jakamiseen.

– Toimimme entistä konsultatiivisemmin ja haluamme olla varhaisemmassa vaiheessa ja laajemmin mukana ratkaisemassa asiakkaidemme haasteita. Tässä meitä tukevat jatkuvasti kehittyvät digitaaliset palvelumme, Kallio summaa.

Myös yhtiön uudistuneet arvot, asiakaskeskeisyys, avoimuus ja vastuullisuus, vilahtavat Kallion puheessa toistuvasti.

– Haluamme ottaa erilaista ja selkeästi aiempaa vahvempaa roolia. Vahvistunut rooli tarkoittaa meille myös vastuun kasvattamista niin sisäisesti, asiakkaiden kesken kuin yhteiskunnallisella tasolla kokonaisvaltaisesti, Kallio sanoo.

Viime vuosina tehdyn strategia- ja brändityön luonnollisena jatkeena uudistettiin Kuntarahoituksen visuaalinen ilme.

– Entinen ilmeemme ei enää kuvastanut toimintaamme. Ilmettä on suoraviivaistettu, yhtenäistetty ja raikastettu. Uudistettu Kuntarahoitus.fi palvelee nyt koko konsernin asiakkaita ja siltä löytyvät kootusti koko konsernin palvelut ja ratkaisut rahoitusprosessin eri vaiheisiin, Kallio iloitsee.

Brändiuudistus on toteutettu yhteistyössä SEKin kanssa.

– Brändityötä on tehty pieteetillä ja pitkäjänteisesti. On ilahduttavaa, että Kuntarahoitus on tehnyt uudistukset keskustellen laajasti sidosryhmien kanssa, sanoo SEKin viestintätiimin vetäjä Tiina Hosiokoski.

Kuntarahoituksella strategia ja brändi ovat kirkastuneet käsi kädessä. Vahvalle pohjalle on ollut hyvä rakentaa.

– On ollut todella hienoa olla mukana uudistamassa Kuntarahoituksen kaltaista toimijaa, jolla on merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan rakentajana, Hosiokoski jatkaa.

Ensin Kuntarahoituksen strategia myllättiin perusteellisesti ja johdonmukaisesti. Strategian pohjalta kiteytettiin visio ja missio. Samalla muutos näkyy uutena visuaalisena ilmeenä ja uudistuneena verkkosivustona.

Kaiken takana ovat uudet arvot, joita terävöitettiin vastaamaan modernin rahoitusmaailman tarpeita.

– Keskeisimpiä arvojamme ovat asiakaskeskeisyys, vastuullisuus ja avoimuus. Asiakkaiden kannalta tärkeitä toimintaperiaatteita ovat myös pitkäjänteisyys ja ennustettavuus, Esa Kallio kertoo.

Asiantuntijuus näkyy uudistuksessa kautta linjan.

– Jatkossa aiomme jakaa asiantuntijuuttamme vielä aktiivisemmin ja kantaaottavammin kuin aiemmin, Kallio päättää.

Teksti: Pihla Hakala