Klash-innovaatiokilpailun ensimmäinen selvitys on julkaistu

Klash-kuntainnovaatiokilpailussa on ensimmäisenä valmistunut selvitys haja-asutusseudun liikkumispalvelujen järjestämisestä. Selvityksen ovat toteuttaneet KaikkiKyytiin-tiimistä Kyyti Group Oy, Sitowise Oy ja Coreorient Oy.

Selvitys osoittaa simulointien avulla, että konseptin ratkaisut palveluliikenteen kehittämiseen, lakisääteisten kuljetusten yhdistelyyn ja kimppakyyteihin voi integroida toimivaksi kokonaisuudeksi, joka parantaa kuntien liikkumispalveluiden tarjontaa, kustannustehokkuutta ja hallittavuutta, ja lisäksi vähentää nopeasti yksityisautoilun määrää ja päästöjä.

Kilpailussa valmistuneen selvityksen tiivistelmän voi ladata kuntakentän käyttöön vapaasti tästä linkistäKaikkiKyytiin-webinaariesitys.

Mikä on Klash?

Klash on syksyllä 2018 käynnistynyt valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haetaan uusia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin. Ratkaisut keskittyvät lisäämään ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia. Tavoitteena on, että kilpailun kautta löydetyt ratkaisut ovat hyödynnettävissä mahdollisimman monessa suomalaisessa kunnassa.

Kuntien esittämät ongelmat muotoiltiin haasteiksi, joiden tavoitteena oli tarjota tiimeille hyvät edellytykset kilpailuun osallistumiseen. Pyrkimyksenä oli innostaa monenlaisia kilpailutiimejä mukaan ja samalla auttaa niitä ehdottamaan laadukkaita, oivaltavia ja toimivia ratkaisuehdotuksia määriteltyihin haasteisiin. Haastekuvauksissa pyrittiin selkeyteen, riittävään rajaamiseen ja samalla väljyyteen ihanteellisen lähtökohdan luomiseksi uusien, rohkeiden, toimivien sekä skaalautuvien ja yhteiskunnallisesti vaikuttavien ratkaisujen kehittämiselle.

Haastekilpailuun valitut haasteet ovat:

  • Janakkala: Liikkumispalvelu haja-asutusalueille
  • Joensuu: Alusta kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle
  • Vantaa: Nuoret opintopolulle

Kuntarahoitus on yksi Klash-hankkeen yhteistyökumppaneista.

Lue lisää >>