Kuntarahoitus Finsifin jäseneksi

Kuntarahoitus on hyväksytty 12.4.2017 vastuullista sijoittamista edistävän Finsifin jäseneksi.

Kuntarahoitus haki mukaan Finsifin toimintaan saadakseen arvokasta osaamista ja sparrausta vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen. Samasta syystä yhtiö kuuluu myös yritysvastuuverkosto FIBSiin ja sen Monimuotoisuusverkostoon. 

Kuntarahoituksen ydintehtävä on edistää yhteiskuntavastuun toteutumista kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen kautta. Vastuullisuus näkyy kaikissa toimintatavoissa, mutta tätä työtä kehitetään entistä systemaattisemmaksi.

Kuntarahoitus laski vuonna 2016 liikkeeseen ensimmäisenä suomalaisena rahoitusalan toimijana vihreän bondin sekä toi asiakkaillen uutena tuotteena vihreän lainan ja leasingin. Vihreällä rahoituksella rahoitetaan kokonaan tai osittain Kuntarahoituksen asiakkaiden hankkeita, joilla on mitattavia positiivisia ilmastovaikutuksia. Kuntarahoitukselle myönnettiin maaliskuussa 2017 Climate Bonds Initiativen (CBI) Green Bond Pioneer -palkinto tunnustuksena yhtiön roolista vihreiden bondien markkinan kehittämisessä.

Sijoituksiaan Kuntarahoitus seuraa vastuullisuusindeksin ESG-arvon avulla. Arvo on hieman vertailuindeksejä korkeampi.