Kaikki ratkaisut
Investointi: 5,3 milj. € | Vihreä rahoitus

Äänekosken jäähalli

Muu investointikohde

Uudiskohde

Havainnekuva jäähallista, jonka ulkoseinässä on iso piirros jääkiekkoilijasta.

Äänekosken jäähalli on moderni ja energiatehokas jäähalli ja monitoimirakennus, joka tarjoaa harrastetilat kaupungin paikallisille jääkiekkojoukkueille sekä katsomopaikat 1 200 ihmiselle.

Asiakkaan nimi

Äänekosken kaupunki

Kohteen sijainti

Äänekoski

Alue

Keski-Suomi

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Äänekoskella oli verrattain huonot olosuhteet pelata jääkiekkoa. Kaupungin ainoa jäähalli oli käyttöikänsä päähän tullut kylmä pressuhalli, jota ei enää kannattanut peruskorjata. Samanai-kaisesti tarve laadukkaille harrastus- ja vapaa-ajan tiloille oli kasvanut: kaupungissa on innokkaita jääkiekkoilijoita, ja paikallisen jääkiekkojoukkueen junioritoiminta oli jopa tuplaantunut vuonna 2019. Äänekosken kaupunki halusi panostaa laadukkaaseen ja monikäyttöiseen harraste- ja vapaa-ajan tilaan.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Äänekosken vanha vuonna 1993 rakennettu pressuhalli oli teknisesti ja toiminnallisesti käyttöikänsä päässä, minkä vuoksi päätettiin rakentaa täysin uusi, nykyajan vaatimukset täyttävä jäähalli. Uuden jäähallin suunnittelun lähtökohta oli ympäristöystävällisyys – hallin haluttiin kuluttavan mahdollisimman vähän energiaa. Uudenlaiseen projektiin erikoistuneita toteuttajia tai valmiita ratkaisuja ei juuri ollut tarjolla, minkä vuoksi pioneeriprojektissa oma toteutus tuntui ainoalta vaihtoehdolta. Omalla toteutuksella oli mahdollista kasata itse projektitiimi alan huippuosaajista ja viedä ketterästi hanketta eteenpäin.

Hankkeen koko

5,3 M Eur

Rahoitusmalli

Vihreä laina

Rahoitusmallin valintaperusteet

Äänekosken jäähalli rahoitetaan osin Opetusministeriön avustuksella ja osin Kuntarahoituksen myöntämällä lainalla. Avustuksen vuoksi leasing-rahoitusmuoto ei ollut mahdollinen, sillä sen myöntämiskriteerien mukaan kohteen on oltava kaupungin omassa taseessa.

Äänekosken jäähallille myönnettiin Kuntarahoituksen ympäristöystävällisten investointien rahoittamiseen tarkoitettua vihreää lainaa hankkeen energiatehokkuuden ansiosta. Rakennus edustaa A-energialuokkaa, joka on edellytys kestävän rakentamisen hankkeille. Se myös tuottaa oman lämpöenergiansa uusiutuvalla energialla (maalämpö ja aurinkoenergia) sekä kuluttaa jopa 50 % vähemmän energiaa verrattuna perinteiseen jäähalliratkaisuun. Ylijäämäenergia myydään kaupungin muille kiinteistöille, kuten viereiselle koululle.

Toteutunut hanke

Elokuussa 2020 valmistuvan Äänekosken jäähallin 3 730 m2 tilat tarjoavat kaupungin 20 000 asukkaalle erinomaiset mahdollisuudet viettää vapaa-aikaa ja noin 500 aktiivikiekkoilijalle harrastaa ja pelata tavoitteellisesti jääkiekkoa. Hanke on Suomen ensimmäinen nollaenergiajäähalli, joka toimii suunnannäyttäjänä vihreässä rakentamisessa.

Hankkeen hyödyt ja opit

Äänekoskella on päästy hyvään vauhtiin rohkeudella tavoitella uudenlaista ja edistyksellistä lopputulosta. Vastaavissa hankkeissa kannattaa tarkastella kriittisesti ilmeisintä suunnittelu- ja toteutustapaa, ja pohtia, miten sitä voisi parantaa. Tavanomaisen rakennuksen, kuten jäähallin, materiaalit sekä toteutuksen ja lopputuloksen käyttötavat kannattaa miettiä tapauskohtaisesti ja kiinnittää erityistä huomiota uuden teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä rakennusmateriaaleihin.

Myös projektin kilpailutusprosessiin kannattaa panostaa. Äänekoskella on tehty tiivistä ja avoin-ta yhteistyötä kaupungin ja tilapalveluiden kanssa sekä hyödynnetty asiantuntijoita kilpailutuk-sessa. Tällä taataan laadukkaat suunnittelu ja toteutus.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

08/2020