Kaikki ratkaisut
Investointi: 10,4 milj. € | Yhteiskunnallinen rahoitus

Jousenpuiston Setlementtiasunnot

Erityisryhmäkohde

Uudiskohde

Kuvassa on iso valkoinen kerrostalo, jonka kaksi ylintä kerrosta ovat keltaiset.

Setlementtiasuntojen toiminta perustuu yhteisöllisyyteen, ekologisuuteen ja taloudellisuuteen sekä asukkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tapiolaan rakennettu vuokratalo integroi erityisryhmiin kuuluvia naapurustoon ja tuo asukkaiden moninaisuuden osaksi yhteiskuntaa.

Asiakkaan nimi

Setlementtiasunnot Oy

Kohteen sijainti

Espoo

Alue

Pääkaupunkiseutu

Insvestointikohde

Erityisryhmäkohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Tapiolassa sijaitseva Jousenpuiston Setlementtiasunnot edistää moniarvoisen naapuruston elämää. Erityisryhmiin kuuluvien asukkaiden ja erityisesti vanhemman väestön ongelmana on yksinäisyys, vaarana on myös yhteiskunnasta syrjäytyminen. Sen vuoksi Setlementtiasuntojen kaikkien kohteiden teemana on tuoda asumiseen ihmiskeskeisyyttä, ihmisten taitojen ja osaamisen tunnistamista sekä erilaisuuden hyväksymistä.

Setlementtiasuntojen omistuksessa on 20 vuokrataloa, joissa jokaisessa osa asunnoista on varattu erityisryhmille. Jousenpuistonkadun 73 asunnosta 15 on tarkoitettu erityisryhmäasunnoiksi lievästi kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Omassa toteutuksessa Setlementtiasuntojen konseptia ja suunnitteluratkaisuja voidaan tuoda hyvin käytäntöön.

Hankkeen koko

10,4 M Eur

Rahoitusmalli

Yhteiskunnallinen rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Hankkeessa on paljon yhteiskunnallisen rahoituksen kriteereitä täyttäviä ratkaisuja ja toiminnallisuutta, jotka tuottavat positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia taloon ja asuinyhteisöön laajemminkin.

Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntämisen kriteerit

Yhteiskunnallinen rahoitus on suunniteltu hankkeille, joiden toiminta on vaikuttavaa ja tuottaa laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä. Tärkeänä kriteerinä korostuu myös pitkäjänteinen vastuullisuus. Rahoitusmalli soveltuu erinomaisesti Jousenpuiston Setlementtiasuntojen rakentamiseen, sillä vuokratalo edistää yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia sekä kehittyvän asuinalueen elinvoiman toteutumista. Ympäristöluokitus on antanut urakalle selkeät suuntaviivat, jonka ansiosta ekologiset valinnat ja kestävät materiaalit ovat olleet suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana alusta lähtien.

Toteutunut hanke

Kohteen ohjaava teema, yhteisöllisyys, säteilee lopputuloksessa. Setlementtiasuntojen asumiskonsepti integroi erityisryhmiin kuuluvia muuhun yhteiskuntaan ja tukee moninaisten asukkaiden yhteisöllisyyden vahvistumista. Vuokratalossa on paljon yhteisiä tiloja ja ne kutsuvat viettämään aikaa yhdessä. Asukastilassa asukkaat voivat juoda kahvit naapureiden kanssa, jutella ja viettää aikaa sanomalehden ääressä, katsoa televisiota ja osallistua monipuolisesti erilaiseen asukaslähtöiseen yhteistoimintaan. Yhteisessä keittiössä voi järjestää illanistujaisia ja tapahtumia. Kaksi tilavaa yhteisparveketta tarjoavat mahdollisuuden niin lastenjuhlien pitämiseen kuin rauhoittumiseen keskellä arjen kiireitä. Kattopuutarhassa asukkaita ilahduttavat hyötykasvien viljelyyn tarkoitetut kasvatuslaatikot, hedelmäpuut ja istuskeluryhmät.

Erityistä toteutuneessa hankkeessa on Setlementtiasuntojen asumiskoordinaattori, joka tukee asukkaita arjen käänteissä. Asumiskoordinaattorin tehtävänä on yhteisöllisyyden ja turvallisuuden vahvistaminen talolla ja asumisneuvonta. Yhteistiloissa voidaan järjestää myös kolmannen sektorin vastuulla olevaa toimintaa.

Jousenpuiston Setlementtiasunnot on ensimmäisiä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn hankkeita, joissa ympäristöluokitusta pilotoidaan. Rakennus on toteutettu Rakennustietosäätiön RTS-ympäristöluokitusjärjestelmän kriteerien mukaisesti, jonka myötä ekologinen näkökulma on huomioitu hankkeessa laajasti. RTS-ympäristöluokitus auttaa toteuttamaan ympäristövastuullista rakentamista ja kiinteistöjen ylläpitoa Suomen oloihin kehitettyä ympäristöluokitusjärjestelmää hyödyntäen. Rakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota runsaaseen viherrakenteeseen, joka tukee muun muassa hulevesien hallintaa tontilla, hiilensidontaa ja luonnon monimuotoisuutta. Pihalla ja ketokatoilla kukoistaa monipuolinen kasvillisuus. Talon katolta löytyy myös aurinkovoimala, joka tuottaa energiaa kiinteistön tarpeisiin. Vuoden 2021 lopussa valmistuva vuokratalo on ekologinen kokonaisuus, jonka rakentamisessa on hyödynnetty innovatiivisia, pitkäikäisiä ja vastuullisia ratkaisuja RTS-ympäristöluokituksen mukaisesti.

Hankkeen hyödyt ja opit

Setlementtiasunnot Oy tekee äärimmäisen tärkeää työtä erityisryhmien eteen. Syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat isoja yhteiskunnallisia haasteita, joiden kustannukset kertautuvat nopeasti. Uudenlaisilla, yhteisöllisillä asuinratkaisuilla erityisryhmien palvelut tuodaan kotiin, mikä helpottaa arjen askareita ja auttaa asukkaita pysymään kiinni yhteiskunnassa. Lisäksi taloudellinen hyöty on merkittävä, kun kiinteistön yhteistiloja voidaan käyttää monenlaiseen toimintaan sen sijaan, että niille täytyisi rakentaa erillisiä tiloja muualle.

Setlementtiasuntojen kehittämällä asumisen mallilla vähennetään yksinäisyyttä. Jousenpuistonkadun kohteessa keskeistä on tiivis yhteistyö Espoon kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Kohteessa segregaatiota torjutaan tarjoamalla erityisryhmille laadukkaita asuntoja keskeisellä paikalla, hyvien yhteyksien äärellä. Merkittävää on, että kohteissa ei asu pelkästään erityisryhmiin kuuluvia.

Hankkeen suurin vaikutus ja onnistuminen onkin syrjäytymisen ja yksinäisyyden väheneminen. Jousenpuiston Setlementtiasunnot antaa asukkaille tasa-arvoisemmat osallistumisen lähtökohdat ja mahdollistaa laadukkaan asumisen sosioekonomisesta taustasta riippumatta.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

12/2021

Asuninneliöt

2792

Huoneistojen lukumäärä

73

ARA-rahoitus

Kyllä

Euroa per asuinneliö

3727 €