Kaikki ratkaisut
Investointi: 17,0 milj. € | Leasing

Lintharjun Liikuntakeskus, Suonenjoki

Muu investointikohde

Uudiskohde

Sisäkuba uihallin isosta altaasta, jossa on myös ponnahduslauta.

Lintharjun liikuntahalli päivittää Suonenjoen liikuntamahdollisuudet nykyaikaan. Moneen muuntuva halli korvaa kaupungin purkukunnossa olleet vanhat urheilutilat ja kutsuu liikkumaan naapurikunnista asti.

Asiakkaan nimi

Suonenjoen kaupunki

Kohteen sijainti

Suonenjoki

Alue

Itä-Suomi

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Suonenjoen liikuntapalvelut kaipasivat päivitystä, sillä kaupungin vanha liikuntasali ja uimahalli olivat tulleet elinkaarensa päähän. Alueelta purettiin koulu, jonka liikuntasali oli ollut koululaisten ja urheiluseurojen aktiivisessa käytössä. Liikuntasalin korvaava minimiratkaisu olisi ollut rakentaa vastaavanlainen tila, sillä uuteen kouluun ei rakennettu liikuntasalia ollenkaan.

Kattavan kuntalaiskyselyn yli 900 vastausta paljastivat kuntalaisten tarpeen monipuoliselle urheiluhallille, jonka yhteyteen toivottiin myös uutta uimahallia. Päättäjät tunnistivat, että monitoimihalli toimii vetovoimatekijänä kuntia vertailtaessa sekä tärkeänä palveluna myös lähikunnille. Lisäksi hanke nähtiin piilosäästönä terveydenhuollon kuluille, kun monipuoliset urheilumahdollisuudet kannustavat kuntalaisia liikkumaan.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Täysin uusi, nykyajan vaatimukset täyttävä ja jopa ylittävä monitoimihalli oli vastaus kuntalaisten toiveisiin. Ainutlaatuisen projektiin erikoistuneita toteuttajia tai valmiita ratkaisuja ei ollut tarjolla, minkä vuoksi juuri Suonenjoen tarpeisiin räätälöity ratkaisu oli luonnollinen vaihtoehto. Kunta kilpailutti hankkeen, ja liikuntahallin rakennusurakat toteutettiin jaettuna urakkana samaan tapaan kuin suunnittelukin, erityisalakohtaisin sopimuksin. Tilaajan rakennuttajatehtäviin palkattiin rakennuttajakonsultti.

Hankkeen koko

17,0 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing

Rahoitusmallin valintaperusteet

Näin mittava investointi vaatii kaupungilta paljon pääomaa. Lisävelkaantumista haluttiin välttää, minkä vuoksi halli päätettiin rahoittaa joustavalla leasing-rahoituksella. Monitoimihalli on mittava investointi Suonenjoen kaupungin tulevaisuuteen, ja projekti haluttiin hoitaa kunnialla maaliin.

Toteutunut hanke

Lintharjun liikuntahalli oli vaativa projekti, joka täytti niin rakentajien kuin kuntalaistenkin odotukset. Lopputuloksena syntyi toiminnallisesti edistyksellinen urheiluhalli, jonka katon alta löytyy kaikki kuntalaisten toivomat liikuntapalvelut kuntosalia ja uimahallia myöten. Asukkaita, päättäjiä ja käyttäjiä tehokkaasti osallistanut projekti saatiin aikataulussa valmiiksi, ja vastaanotto hallille on ollut erinomainen. Räätälöidyt ratkaisut muun muassa lukitukseen ja tilanhallintaan vievät toiminnallisuuden uudelle tasolle ja muuntautumiskykynsä ansiosta halli tarjoaa mahdollisuuden kaikkien yleisimpien lajien harrastamisen. Lähes koko liikuntasalin katon täyttävä aurinkokennosto tuottaa hallin minimienergiantarpeen, minkä lisäksi esimerkiksi suihkuvesistä otetaan lämpö talteen.

Hankkeen hyödyt ja opit

Hankkeen keskeinen onnistuminen on tehokas rakentaminen sovituissa aikaraameissa, minkä ansiosta kuntalaisten sisäliikuntapalvelut paranevat merkittävästi. Vaativa kohde täyttää kaikki nykyajan vaatimukset ja esimerkiksi energiatehokkuus on huomioitu rakentamisessa. Projektin onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä olivat oikeiden kumppaneiden löytäminen sekä laadukas ja osallistava hankesuunnittelu.

Koska monitoimihallin keskeinen tehtävä on palvella käyttäjiä sujuvasti, kuntalaisten osallistaminen oli tärkeää. Mukana suunnittelussa olivat muun muassa Vanhus- ja vammaisliitto, kunnan nuorisojärjestö sekä urheiluseurat. Lisäksi kuntapäättäjät olivat merkittävässä roolissa koko projektin ajan, kun heistä koostettu rakennuttamistoimikunta oli tiiviisti mukana projektin eri vaiheissa.

Toiminnallisuuden suunnittelu mahdollisimman pitkälle jo hankesuunnitteluvaiheessa takasi projektin sujumisen suunnitelmien mukaan. Aikataulun tulee olla riittävän väljä, jotta työ voidaan tehdä perusteellisesti tarjouspyynnöstä toteutukseen. Asiapapereiden huolellinen läpikäyminen ennaltaehkäisee virheet ja mahdollistaa urakkayksityiskohtien ristiin tarkistuksen väärinkäsitysten välttämiseksi. Urakoitsijoiden kanssa on hyvä luoda tiivis suhde, joka kestää projektin alusta loppuun saakka.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

05/2021