Kaikki ratkaisut
Investointi: 2,8 milj. € | Leasing

Mäntyharjun pelastusasema

Muu investointikohde

Uudiskohde

Kuvassa on pelastusasema, jonka edessä on paloautoja ja ambulansseja.

Mäntyharjun pelastusasema palvelee kuntalaisia ja lähiseudun asukkaita palo- ja pelastustoimissa sekä ensihoidossa vuorokauden ympäri. Moderniin ja kompaktiin kokonaisuuteen kuuluvat nykyaikaiset kalustohalli, huoltotilat ja sosiaalitilat.

Asiakkaan nimi

Mäntyharjun kunta

Kohteen sijainti

Mäntyharju

Alue

Itä-Suomi

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Etelä-Savossa paloasemaverkostoa uudistetaan palvelemaan paremmin pelastustoiminnan nykyisiä toiminnallisia vaatimuksia. Mäntyharjun pelastusasemalla on tärkeä merkitys palveluiden saatavuuden näkökulmasta: Mikkelin, Heinolan ja Kouvolan välimaastossa sijaitseva Mäntyharjun kunta on vuoden ympäri koti 6 000 ihmiselle ja kesäkaudella jopa 18 000 asukkaalle. 1950-luvun lopulla rakennettu vanha paloasema oli tiensä päässä: rakennus oli huonokuntoinen ja ahdas, eikä tilojen toiminnallisuus palvellut enää tarkoitustaan. Tämän vuoksi päädyttiin uuden paloaseman rakentamiseen. Vuosien varrella myös autojen sekä tarvittava kaluston määrä ovat kasvaneet huomattavasti.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Uuden pelastusaseman rakentamiseen päädyttiin, sillä vanha pelastusasema oli sekä taloteknisesti että toiminnallisesti elinkaarensa päässä. Valittu rahoitusratkaisu ohjasi ajattelua toteutustavan valinnassa: oman toteutuksen nähtiin parhaiten tukevan maakunnallista tilapalvelua sekä tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvaa omistusjärjestelyä. Kiinteistöhuolto toimii kunnassa omana toimintonaan, ja sen haluttiin säilyvän perusratkaisuna myös Mäntyharjun pelastusasema -hankkeessa.

Hankkeen koko

2,8 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing

Rahoitusmallin valintaperusteet

Leasing koettiin avoimeksi ja läpinäkyväksi tavaksi rahoittaa Mäntyharjun pelastusasema. Se on joustava ja kustannuksiltaan lainaan verrattavissa oleva rahoitusmalli, jonka katsottiin projektissa palvelevan parhaiten myös tiedon tarvetta muuttuvassa ympäristössä. Sote-uudistus voi tulevaisuudessa tuoda muutoksia Mäntyharjun kunnan omistaman pelastuslaitoksen omistuspohjaan, minkä vuoksi tarkkojen kustannusten tunteminen on tärkeää. Leasing mahdollistaa laajan tiedon saamisen rakennuksen kustannuksista jopa päivätasolla, jolloin voidaan seurata tarkasti jäljellä olevan lainan määrää.

Toteutunut hanke

Mäntyharjun pelastusasema on pelastustoiminnan nykyaikaiset vaatimukset täyttävä 1180 m2 kokoinen rakennus, joka tarjoaa modernin, toiminnallisen ja turvallisen työtilan 12 ensihoidon ammattilaiselle. Uusi pelastusasema lisää seudun asukkaiden turvallisuutta, sillä ambulanssien ja paloautojen ympärivuorokautinen valmius takaa palvelun hyvän saatavuuden ja vasteajan.

Hankkeen hyödyt ja opit

Suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa määritellä selkeät tavoitteet. Mäntyharjulla tavoitteiksi määriteltiin uuden pelastusaseman toiminnallisuus ja nykyaikaisten pelastustyön vaatimusten täyttäminen. Keskiössä oli käyttäjälähtöinen suunnittelu, jossa olivat tiiviisti mukana arkkitehtien ja rakennussuunnittelijoiden lisäksi Etelä-Savon pelastuslaitos ja Essote. Pelastustyön asiantuntijoille annettiin laaja vaikutusmahdollisuus esimerkiksi huonetilaohjelman suunnittelussa, mikä näkyy arjen toimivuutena käytössä olevalla pelastusasemalla.

Vastaavanlaisissa hankkeissa on tärkeää myös tunnistaa hankkeeseen sopiva rahoitusvaihtoehto. Lisäksi kannattaa hyödyntää rahoittajan asiantuntijuutta laajasti hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa: tarkat laskelmat ja perusteet antavat selkänojaa yllättävien ja budjetoimattomien lisäpyyntöjen käsittelyssä.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

09/2019