Kaikki ratkaisut
Investointi: 16,0 milj. € | Yhteiskunnallinen rahoitus

Postipuiston Setlementtiasunnot

Erityisryhmäkohde

Uudiskohde

Kuvassa on ison kerrostalon sisäpiha, jossa kasvaa puita.
Kuva: Arkkitehtitoimisto Inaro

Pohjois-Pasilan Postipuistoon valmistui Setlementtiasuntojen monisukupolvitalo, jossa on turvallista ikääntyä osana muuta yhteisöä. Värit ohjaavat kotiovelle, ja asumiskoordinaattori auttaa arjessa.

Asiakkaan nimi

Setlementtiasunnot Oy

Kohteen sijainti

Helsinki

Alue

Pääkaupunkiseutu

Insvestointikohde

Erityisryhmäkohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Setlementtiasunnot on ARA:n hyväksymä yleishyödyllinen yhteisö, joka tarjoaa yhteisöllisiä, ekologisia ja taloudellisia asuntoja asukkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Setlementtiasuntojen omistuksessa on 20 vuokrataloa, joista jokaisessa osa asunnoista on varattu erityisryhmille.

Setlementtiasunnot toimii seitsemässä kaupungissa, ja yhteisö pyrkii toiminnallaan tukemaan kaupunkien segregaation vastaista työtä. Tavoitteena on olla osa kaupunkikehitystä ja tuoda yhteisöllistä asumista myös kehittyville asuinalueille. Viime vuosina uusia kohteita on rakennettu esimerkiksi Helsingin Kalasatamaan, Verkkosaareen ja Jätkäsaareen. Hyvien kokemusten siivittämänä Setlementtiasunnot halusi myös osaksi kehittyvää Postipuiston aluetta, johon Helsingin kaupunki suunnittelee asuntoja yli 12 000:lle ja työpaikkoja 2 000 asukkaalle.

Toteutustapa

Oma toteutus

Hankkeen koko

16,0 M Eur

Rahoitusmalli

Yhteiskunnallinen rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Yhteiskunnallisella rahoituksella Kuntarahoitus tukee hankkeita, jotka edistävät yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia tai alueen elinvoimaa. Nämä periaatteet tiivistyvät Postipuiston Setlementtiasunnoissa erinomaisesti. Tavallista lainaa tai leasingia halvempi yhteiskunnallinen rahoitus koettiin luontevana vaihtoehtona.

Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntämisen kriteerit

Postipuiston Setlementtiasunnot on esimerkillinen yhteiskunnallisen rahoituksen kohde, jossa pyritään erilaisin ratkaisuin edistämään asukkaiden itsenäistä ja aktiivista elämää. Talossa erityisasuminen integroituu luontevaksi osaksi asumisyhteisöä: ikääntyneille ja muistisairaille varatut asunnot sijaitsevat tavallisten asuntojen joukossa.

Toteutunut hanke

Postipuiston Setlementtiasunnot koostuu kaksiosaisesta, 7- ja 8-kerroksisesta lamellitalosta sekä viisikerroksisesta erillistalosta. Talojen yhteyteen valmistuu korttelipiha, jonka Setlementtiasunnot jakaa korttelin muiden asukkaiden kanssa. Kohteen 88 ARA-asunnosta 17 on ikäihmisten asuntoja. Asuntokoot vaihtelevat yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin.

Postipuiston Setlementtiasuntojen kaikki yhteistilat – piha mukaan lukien – ovat täysin esteettömiä. Kulkea voi niin rollaattorin kuin pyörätuolinkin kanssa. Ikäihmisten asunnoissa keittiöiden ja vessojen tasot ovat korkeussäädettäviä, ja ulko-ovissa on toinen ovisilmä pyörätuolikorkeudella. Esteettömyys ei rajoitu pelkkään liikkumiseen vaan suunnittelussa on huomioitu myös näkörajoitteet. Ikäihmisten asunnoissa kylpyhuoneiden lattiat ja seinät ovat erivärisiä, mikä helpottaa tilan hahmottamista. Tukikahvat ovat punaisia, sillä ikänäön edetessä punaisen värin erottaa pisimpään. Myös yleisissä tiloissa portaikkojen väri eroaa lattiasta. Hyvin suunniteltu värimaailma auttaa myös muistisairaita: Postipuiston Setlementtiasunnoissa portaikot ja kerrokset ovat värikoodattuja, minkä ansiosta kohteessa on helppo löytää perille.

Setlementtiasunnoilla asukkaita tukee moniammatillinen asumiskoordinaattorien tiimi. Sosiaalialan koulutuksen saaneet asumiskoordinaattorit vahvistavat yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta Setlementtiasuntojen kohteissa sekä antavat asumisneuvontaa. Jos asukkaalla on esimerkiksi ongelmia vuokranmaksussa, asumiskoordinaattori voi auttaa maksusuunnitelman laatimisessa tai ohjata oikeiden palvelujen ääreen. Tavoitteena on puuttua ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Hankkeen hyödyt ja opit

Postipuiston Setlementtiasunnot edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee eri väestöryhmien eriytymistä. Kohteen 17 senioriasuntoa on sijoitettu muiden asuntojen joukkoon, eli ikäihmiset asuvat osana muuta yhteisöä. Yhteistiloja on paljon, ja asukkaita rohkaistaan yhteiseen toimintaan sekä sukupolvien välisiin kohtaamisiin.

ARA-rakentamisessa asukkaat valitaan hankkeen valmistumisen jälkeen, eli uusia asukkaita ei suunnitteluvaiheessa voitu kuulla. Sen sijaan Postipuiston kohteen suunnittelussa hyödynnettiin oppilaitosyhteistyötä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Geronomiopintojen monialaisessa kurssikokonaisuudessa opiskelijat osallistuivat suunnitteluun yhdessä arkkitehtitoimiston ja urakoitsijan sekä Helsingin kaupungin ja Setlementtiasuntojen asiantuntijoiden kanssa. Yhteinen työpajatyöskentely koettiin hyödylliseksi, ja käytäntöä on määrä jatkaa Setlementtiasuntojen tulevissa hankkeissa. Oppilaitosyhteistyön lisäksi Postipuiston kohteen suunnittelussa tehtiin kattavaa selvitystä ikä- ja muistiystävällisen asumisen tarpeista.

Postipuiston Setlementtiasunnot luovutettiin kaksi kuukautta etuajassa, maaliskuun lopussa 2022. Hankkeessa suoritettiin nollavirheluovutus, eli kaikki ilmi tulleet virheet tai puutteet oli korjattu ennen luovutuspäivää. Vastaavan kokoluokan hankkeissa nollavirheluovutus on todella harvinainen. Kiitosta saavat erityisesti rakennusliike Fira Oy:n työnjohtajat sekä rakennustyön valvonta A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:stä.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

4/2022

Asuninneliöt

4051

Huoneistojen lukumäärä

88

ARA-rahoitus

Kyllä

Euroa per asuinneliö

3950 €