Kaikki ratkaisut
Investointi: 498,0 milj. € | Leasing

Sairaala Nova, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Terveydenhuolto

Uudiskohde

Havainnekuva suuresta sairaalakompeksista, joka muodostuu kuudesta eri kerrostalosta.

Jyväskylän Kukkumäkeen rakentuva Sairaala Nova on uutta ajattelua edustava moderni ja toiminnallinen keskussairaala. Novaan keskitetään alueen 250 000 asukkaan erikoissairaanhoito ja 50 000 jyväskyläläisen perusterveydenhuolto. Huippumoderni sairaala varustetaan uusimmalla sairaalalaitteistolla.

Asiakkaan nimi

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Kohteen sijainti

Jyväskylä

Alue

Keski-Suomi

Insvestointikohde

Terveydenhuolto

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Suomen 1950- ja 1960-luvuilla rakennettu sairaalakanta on elinkaarensa päässä. Sama tilanne on myös Jyväskylässä sijaitsevassa Keski-Suomen keskussairaalassa. Vuonna 1954 perustettua sairaalaa on laajennettu vuosikymmenien aikana, mutta kompleksinen kokonaisuus ei palvele enää nykyajan sairaanhoidollisia tarpeita: tilat ovat huonokuntoisia ja osin sisäilmaongelmaisia, ja toiminnallisuudet ovat logistisesti kaukana toisistaan. Vuonna 2011 alkoi sairaalan uudistamisen suunnittelu, johon kumppaniksi valittiin talouden ja rahoituksen neuvonantopalveluita tarjoava Inspira. Selvityksessä kartoitettiin eri vaihtoehtoja laajennuksesta peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen sekä organisointi- ja jäsentymismuotoja ja rahoitusvaihtoehtoja – uutta sairaalaa lähdettiin alusta asti visioimaan toimintatavat edellä.

Investointipäätös uudesta sairaalasta tehtiin vuonna 2014, jolloin myös uudiskohteen suunnittelu alkoi. Sairaalan modernisointiin kuuluu olennaisesti myös sairaalateknologian päivittäminen: huippumoderniin Novaan hankitaan myös nykyaikaisen ja tulevaisuuden sairaanhoidon tarpeisiin vastaava laitteisto. Sairaalalaitteiston leasing-rahoituksen kilpailutusta oli vuosina 2018–2019 suunnittelemassa ja toteuttamassa Inspira.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Hanke toteutettiin omana toteutuksena, sillä projekti haluttiin pitää omissa käsissä. Sairaalauudistuksen tärkein osa ei ole uusi sairaalarakennus vaan kokonaisvaltainen toimintatavallinen muutos, joka vaatii vahvaa erityisosaamista ja aktiivista otetta omistajalta.

Hankkeen koko

498,0 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing

Rahoitusmallin valintaperusteet

Sairaala Nova on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin historian mittavin investointi, jonka rahoitusvaihtoehtoja punnittiin tarkkaan. Kokonaisuudessaan 498 miljoonaa euroa maksava sairaala rahoitetaan osittain Kuntarahoituksen yhteiskunnallisella rahoituksella. Kuntarahoituksen osuus lainasta on 150 miljoonaa euroa. Lainarahoitukseen päädyttiin, sillä sen arvioitiin olevan selkein, tehokkain ja riskittömin toteutusmalli hankkeen rahoittamiseksi. Useat rahoittajat tarjoavat lainarahoitusta, ja kuntayhtymä julkisena organisaationa saa lainaa edullisesti. Myös mahdolliset rahoituksen uudelleenjärjestelyt voidaan toteuttaa joustavasti.

Lisäksi Novaan hankitaan merkittävästi uutta sairaalalaitteistoa, jonka rahoituksessa päädyttiin leasingiin sen joustavuuden ja kilpailukykyisen hinnan vuoksi. Moderni rahoitusratkaisu mahdollistaa myös helpon kokonaisuudenhallinnan. Kuntarahoituksen kanssa tehty puitesopimus laitehankinnoista on enintään 50 miljoonaa euroa.

Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntämisen kriteerit

Hankkeen rakentamisen kotimaisuusaste merkittävä, ja se on tuonut alueen muille yrityksille liiketoimintaa. Sairaala on myös keskeinen vetovoimatekijä, joka mahdollistaa paikallisen sairaanhoidon ja palveluiden kehittymisen, ja houkuttelee alueelle osaavaa työvoimaa ja asukkaita.

Toteutunut hanke

Loppuvuodesta 2020 valmistuva Nova tarjoaa alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen toiminnalliset ja turvalliset tilat sekä modernin laitteiston. Keski-Suomen ainoana sairaalana Novan merkitys alueelle on iso, sillä se palvelee alueen 250 000 asukasta.

Taloudellinen investointi on suuri, mutta sitäkin merkityksellisempää on sen vaikutus potilaiden ja henkilöstön arkeen. Novan suunnittelua ohjannut ”potilas ensin” -periaate näkyy paitsi tilasuunnittelussa myös sairaalauudistuksen kokonaisvaltaisessa toimintatapojen muutoksessa: tehokkailla ja tuottavilla toimintatavoilla saavutetaan muun muassa hoitoajallisia ja logistisia hyötyjä, joihin entisessä sairaalaympäristössä ei ollut mahdollista päästä.

Hankkeen hyödyt ja opit

Nova-hankkeessa huolellisen suunnittelun, oikeanlaisen asiantuntijuuden sekä viestinnän merkitykset korostuvat. Keskussairaalan kaltaisia suuria ja monitahoisia projekteja kannattaa ensin lähestyä tavoitteiden ja periaatteiden määrittelyn kautta. Novan suunnittelua ja toteutusta ohjaamaan sanoitettiin kahdeksan pääperiaatetta, jotka loivat suunnan ja reunaehdot sairaalahankkeelle. Kantava ”potilas ensin” -periaate kulkee punaisena lankana projektin suunnittelusta toteutukseen ja valmiin sairaalan toimintamalleihin.

Keskeistä on myös löytää asiantunteva tiimi. Sairaala on mittaluokaltaan investointi, joka tehdään kerran ihmisiän aikana, minkä vuoksi valmista projektitiimiä ei todennäköisesti ole olemassa. Novassa tiimiä haettiin laajasti sekä omista osaajista että talon ulkopuolelta. Sairaalan on palveltava useita vuosikymmeniä, joten keskeinen kriteeri suunnittelu- ja toteutustiimille oli kyky visioida pitkälle tulevaisuuteen. Novan tilaratkaisuihin ja toimintatapojen suunnitteluun on haettu inspiraatiota muun muassa Hollannin sairaanhoidosta sekä Norjan automatisoiduista apteekeista. Novassa toimintamalleja ja konseptia on kehitetty paljon myös alusta asti itse. Suunnittelun tulee vastata aitoa tarvetta, minkä vuoksi myös henkilöstö on tärkeä sidosryhmä ja osa projektitiimiä. Novassa henkilöstön näkemyksiä kartoitettiin kyselyissä, muodostamalla työryhmiä sekä yhteissuunnittelemalla hanketta työpajoissa.

Henkilöstön osallistaminen projektiin tukee suunnittelua, mutta on myös viestintää. Suunnittelun ei tarvitse päättyä piirrospöydälle, vaan sitä kannattaa konkretisoida mahdollisimman paljon. Nova-hankkeessa lopputulemaa on simuloitu esittelytiloilla ja aidonkokoisilla mallihuoneilla, joiden käytännön toiminnallisuutta henkilökunta on päässyt testaamaan. Tutustumista ja perehtymistä uusiin tiloihin on tehty jo ennen tilojen valmistumista muun muassa 3D-lasien avulla ja työmaavierailuilla.

Vastaavanlaisissa hankkeissa kannattaa myös tiedostaa, ettei pelkällä kiinteistöinvestoinnilla saada kaikkein vaikuttavinta lopputulosta. Nova-hankkeessa uutta rakennusta ja sen tilasuunnitteluakin tärkeämpi muutos on toimintatavallinen, joka vaatii huolellisesti suunniteltua viestintää ja kykyä johtaa muutosta pitkälle tulevaisuuteen.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

12/2020

Palvelukapasiteetti

250000

Vuodepaikkojen lukumäärä

368

Euroa per bruttoneliö

3700 €