Kaikki ratkaisut
Investointi: 2,1 milj. € | Vihreä rahoitus

Suodenniemen urheilutalo, Sastamala 

Muu investointikohde

Uudiskohde

Kuvassa on Suodenniemen urheilutalo kesämaisemassa.

Uusi urheilutalo kokosi Suodenniemen kylän palveluja yhteen.

Asiakkaan nimi

Sastamalan kaupunki

Kohteen sijainti

Sastamala

Alue

Länsi-Suomi

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Sastamalan kaupunki toteutti vuonna 2019 kuntokartoituksen kiinteistöilleen. Suodenniemen kylän vanha liikuntahalli todettiin tässä kartoituksessa huonokuntoiseksi. Lisäksi hallille tehtiin lakisääteinen laajarunkoisen rakennuksen tarkastus, joka paljasti, ettei hallin runko enää täyttänyt sille asetettuja rakenteellisia vaatimuksia. Vanha urheiluhalli asetettiin käyttökieltoon ja uuden kohteen rakennussuunnitelmat saivat lisävauhtia.

Hankesuunnitelman lähtökohdaksi oli jo aiemmin sivistyspalveluiden osalta linjattu, että Suodenniemen palveluja tiivistettäisiin ja tuotaisiin samaan kiinteistöön. Hankesuunnitelma valmistui keväällä 2021 ja hankinta aloitettiin samana vuonna. Keskuksen rakentaminen pääsi alkamaan kevättalvella 2022.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Suodenniemen uusi urheilutalo toteutettiin kokonaisvastuu- eli KVR-urakkana. Sastamala on toteuttanut aiemmin hankkeita samalla mallilla ja kokemukset ovat olleet hyviä: kaupungin suunnitteluohjeet ovat muodostuneet kattaviksi ja ne tukevat hyvin toiminnallisuutta, jota Sastamala tavoittelee tiloihinsa. Tästä syystä myös urheilutalon toteutuksessa seurattiin tätä mallia.

Hankkeen koko

2,1 M Eur

Rahoitusmalli

Vihreä rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Vihreän rahoituksen mahdollisuus nousi esiin suunnitteluvaiheessa. Kohteen suunnitelmia esiteltiin Kuntarahoituksen asiantuntijoille, jotka totesivat että hanke täyttäisi vihreän rahoituksen kriteerit. Vihreän rakentamisen edistäminen ja tuki nähtiin positiivisena asiana ja se osaltaan puolsi valintaa.

Vihreän rahoituksen myöntämisen kriteerit

Vihreän rahoituksen myöntämistä puolsivat kohteen A-energialuokka (70 kWh/m2/v) sekä rakennusluokka huomioiden erittäin energiatehokas toteutus: urheilutalo toteutettiin 30 % rakennusluvan edellytystä energiatehokkaammin sekä monipuolisesti kestävän toteutuksen periaatteet huomioiden.

Toteutunut hanke

Uuden urheilutalon toteutuksessa seurattiin monipalvelukeskuksen ajatusta: tiloissa sijaitsee urheilusalin lisäksi kuntosali, kirjasto, kokoustiloja sekä keittiötilat juhlatilaisuuksien ja kokoontumisten tueksi.

Koska urheilutalon ideana on koota palveluja tehokkaasti yhteen, myös kiinteistön käytettävyyteen ja palvelujen tavoitettavuuteen kiinnitettiin huomiota. Kävijät pystyvät käyttämään kirjastopalveluja myös normaalien palveluaikojen puolella kirjautumalla sisään kirjastokortillaan. Liikuntasalin aula toimii yhteisenä tilana ja lehtienlukusalina kirjaston kanssa.

Kohteen suunnittelussa ja käytössä on huomioitu ympäristöarvoja. Kohde on rakennettu A-energialuokkaan ja talotekniikan panostuksia ovat muun muassa tehokas ilmanvaihto ja aurinkopaneelit. Urheilutalon yhteyteen asennettiin myös nykyisen lainsäädännön mukaisesti julkinen sähköautojen latauspiste, joka on Suodenniemen ensimmäinen.

Uusi urheilutalo otettiin myönteisesti vastaan tammikuun 2023 avajaisissa. Suodenniemellä on pienestä, reilun tuhannen asukkaan väkimäärästään huolimatta Sastamalassa maine palveluja aktiivisesti käyttävänä kylänä. Vanhan urheilutalon käyttökerrat olivat vuositasolla noin 10 000 ja Sastamala odottaa luvun pysyvän samalla tasolla tai kasvavan uusien tilojen ja palvelujen keskittämisen myötä.

Hankkeen hyödyt ja opit

Kohteen suunnittelu ja toteutus onnistuivat hyvin erityisesti käytettävyyden ja palvelujen saatavuuden osalta. Palvelujen jaetut tilat tukevat rakennuksen monipuolista käyttöä ja kirjaston käyttömahdollisuus palveluaikojen jälkeenkin madaltaa asiointikynnystä.

Hankkeen toteuttaneeseen, toiseen hankintakierrokseen osallistuneeseen paikalliseen urakoitsijaan oltiin erittäin tyytyväisiä. Ensimmäisellä hankintakierroksella kaupunki ei saanut urakkatarjouksia, ja toinen kierros toteutettiin neuvotteluhankintamenettelyllä.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

1/2023