Kaikki ratkaisut
Investointi: 11,6 milj. € | Laina

Suomalaisen musiikkikampuksen laajennus, Jyväskylä

Muu investointikohde

Laajennus

Kuvassa on Musiikkikampuksen julkisivua ja sisäänkäynti.

Suomalainen musiikkikampus on kolmen eri koulun yhteinen taiteen ja tieteen yhdistävä oppimisympäristö. Uuden laajennusosan myötä kampukselle rakennettiin yhteiset tilat Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK:n sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Gradian musiikin, tanssin ja soveltavan taiteen koulutusohjelmille.

Asiakkaan nimi

Education Facilities Oy

Kohteen sijainti

Jyväskylä

Alue

Keski-Suomi

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Laajennus

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Musiikkikampuksen tiloja käyttävät Jyväskylän Yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Gradian musiikin, tanssin ja soveltavan taiteen koulutusohjelmat. Kampuksen vanhat tilat olivat käymässä ahtaiksi, eivätkä enää vastanneet käyttäjien tarpeisiin. Laajennusosan avulla haluttiin tarjota mahdollisuuksia muun muassa uudenlaiseen monimuoto-opiskeluun sekä organisaatioiden väliseen yhteistyöhön.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Lisäosa toteutettiin jaettuna urakkana, jossa rakennusurakoitsija SRV Rakennusurakoitsija Oy toimi pääurakoitsijana. Rakennuttajatehtävistä vastasi INMECO Oy Rakennuskonsultit. Muita suunnittelijoita olivat mm. Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy sekä akustiikasta vastaava Akukon Oy.<br /> <br /> Tilaajalla oli aiempia hyviä kokemuksia jaetusta urakasta. Koska kyseessä oli erikoisrakennus, koettiin paremmaksi suunnitella kohde valmiiksi ennen toteutuksen kilpailutusta.

Hankkeen koko

11,6 M Eur

Rahoitusmalli

Laina

Rahoitusmallin valintaperusteet

Rahoitusmalli valittiin rahoitustarjousten pohjalta.

Toteutunut hanke

Musiikkikampus tarjoaa tilat 600 opiskelijalle sekä noin 1 500 lapselle ja nuorelle taiteen perusopetukseen eli harrastekäyttöön. Uuden lisäosan kokonaispinta-ala on 3915,5 m2 ja kerrosala 3200,5 m2.

Uuden kampuksen tilat on suunniteltu käyttäjien ja eri tarpeiden mukaan muovautuviksi. Soittotilojen akustiikka mukautuu käytettävän instrumentin mukaan. Esitystilat ovat muunneltavia ja toimivat päivisin opetuksessa, illalla harrastustoiminnassa sekä erilaisissa esityksissä, esimerkiksi konserteissa ja tanssiesityksissä. Tanssisaleihin on tehty erityinen joustava lattia.

Opetustiloissa on myös huomioitu monimuotoinen opiskelu, osa tiloista on suunniteltu esimerkiksi livelähetyksiä varten. Kampuksella voi opiskella musiikkia ja tanssia harrastustasolta aina alan huipulle asti.

Kampuksen omistaja ja rakennuttaja on Education Facilities, päävuokralaisena toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

Hankkeen hyödyt ja opit

Rakennusaikaa olisi pitänyt varata noin 1,5 kuukautta enemmän, koska kyseessä oli erikoisrakennus haastavine ratkaisuineen. Akustiikan suunnittelija olisi pitänyt ottaa mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin tehdään rakenteita ja yksityiskohtia koskevia ratkaisuja. Nyt erilaisia suunniteltuja rakennetyyppejä kertyi noin 70. Erilaisten käyttäjäryhmien ja heidän toiveidensa yhteen huomioiminen ja sovittaminen oli haastavaa, mutta kaiken kaikkiaan siinä onnistuttiin hyvin perusteellisten suunnitelmien ja huolellisten palavereiden ansiosta.

Kolmen eri koulun yhteinen taiteen ja tieteen yhdistävä oppimisympäristö mahdollistaa yhteistyön ja erilaiset produktiot yli organisaatiorajojen. Yhteiset tilat edesauttavat verkostoitumista, tutkimus- ja kehitystyötä sekä tehostavat tilojen käyttöä. Uudet tilat toimivat tarpeiden mukaan, niin päivä-, kuin iltakäytössäkin. Suunnitteluun osallistettiin tulevia käyttäjiä Sarrette-projektin myötä, josta poiki ajatus yhdestä, yhteisestä rakennuksesta ja käyttötiloista. Suurimmat hyödyt hankkeesta koituvat käyttäjille paitsi uusina, toimivina ja terveellisinä tiloina, myös kolmen suuren toimijan yhteistyönä.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

12/2020