Kaikki ratkaisut
Investointi: 10,1 milj. € | Leasing

Vuokatti Areena, Sotkamo

Muu investointikohde

Uudiskohde

Ilmakuvassa näkyvät Vuokatti Areenan eri rakennukser.

Vuokatti Areenan erinomaiset jääurheilupuitteet täydentävät seudun jo kattavia liikuntamahdollisuuksia. Areenan odotetaan houkuttelevan seudulle niin uusia urheilijoita, matkailijoita kuin kesäasukkaitakin. Hankkeessa Sotkamon kunta teki uudenlaista yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa.

Asiakkaan nimi

Sotkamon kunta

Kohteen sijainti

Sotkamo

Alue

Pohjois-Suomi

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Sotkamon 1980-luvun alussa valmistunut yhden jään jäähalli ei enää riittänyt palvelemaan kehittyneen Vuokatin urheilukokonaisuuden tarpeita. Niin kilpaurheilijoiden, matkailijoiden kuin paikallistenkin mahdollisuuksia harjoitella jäälajeja haluttiin parantaa. Keskustelu uudesta jäähallista aloitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005, erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja uudelle hallille alettiin varsinaisesti kartoittaa vuonna 2015.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Hanke toteutettiin jaettuna urakkana. Päävastuu urakasta oli pääurakoitsijalla, joksi kilpailutuksen kautta valikoitui paikallinen yritys. Aliurakoitsijat toteuttivat muun muassa sähkö-, LVI- ja automaatiotyöt. Sotkamossa jaettu urakka on havaittu kunnalle sopivaksi toteutusmalliksi, siitä oli aiempia hyviä kokemuksia.

Hankkeen koko

10,1 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing, Vihreä rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Leasing todettiin Vuokatti Areenalle kustannustehokkaaksi rahoitusmalliksi. Kunta toimi mahdollistajana ja kohteen rakennuttajana, mutta vuokraa kohdetta eteenpäin operaattorille, joka pyörittää Vuokatti Areenan toimintaa.

Vihreän rahoituksen myöntämisen kriteerit

Vuokatti Areena on erittäin energiatehokas. Kohteessa hyödynnetään jään teossa, jään ylläpidossa ja ilman kuivauksessa syntyvää kylmäkompressoreiden tuottamaa lauhdelämpöä, joka on huomattavasti korkealämpöisempää kuin perinteisessä ammoniakki NH3 -laitoksessa. Lämmöntalteenotolla lämmitetään samaan kiinteistömassaan kuuluvia rakennuksia sekä lisäksi saadaan Vuokatti Areenan tilojen, käyttöveden ja jäänhoitoveden lämmitys lähes kokonaan katetuksi. Ostetun kaukolämmön määrä on maksimissaan 90 MWh/vuosi.

Toteutunut hanke

Vuokatti Areena tarjoaa erinomaiset jääurheilun harrastus- ja harjoittelupuitteet niin kuntalaisille, kilpaurheilijoille kuin matkailijoillekin. Areenasta löytyy nykyaikaiset turvallisuusvaatimukset täyttävät jääkiekkokaukalot sekä eurooppalaisella että NHL-mitoituksella. Lisäksi rakennuksessa on Suomen parhaat olosuhteet short track -luistelun harrastamiseen sekä moderni kuntosali. Vuokatti Areenan tilat ovat arkipäivisin klo 15.30 asti kunnan toimintojen käytössä, muina aikoina tiloja voivat käyttää muutkin toimijat.

Vuokatti Areena on yhteydessä Vuokatti Halliin, vieressä sijaitsee myös uimahalli. Kokonaisuus on erittäin energiatehokas. Uimahallin allasveden lämmitykseen hyödynnetään jäähallista saatavaa lauhde-energiaa, kun sitä ei tarvita Areena-kiinteistön lämmitykseen.

Rakennukset muodostavat kokonaisuuden, jonka ansiosta Sotkamossa voidaan järjestää suuria, jopa tuhansien ihmisten tapahtumia, kokouksia tai konsertteja.

Hankkeen hyödyt ja opit

Vuokatti Areenan ansiosta niin kuntalaisilla, huippu-urheilijoilla kuin matkailijoillakin on huippuolosuhteet jääurheiluun ja kuntosaliharjoitteluun. Mikäli investointi olisi tehty vain kuntalaisia varten, olisi hanke toteutettu huomattavasti pienempänä. Vuokatti Areenan odotetaan tuovat Sotkamoon uusia urheilijoita, matkailijoita ja kesäasukkaita.

Suunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa ja käyttäjiä kannattaa kuunnella suunnitteluvaiheessa, oli hanke mikä tahansa. Näin säästytään jälkikäteen tehtäviltä muutostöiltä. Vuokatti Areenaan energiaratkaisua varten konsultoitiin vastaavia hankkeita toteuttanutta asiantuntijaa, jotta löydettiin paras mahdollinen energiaratkaisu. Eri vaihtoehtoja kannattaa selvittää ja tutkia sekä kustannusten että energiatehokkuuden näkökulmasta.

Usein mielletään, että jos kunta rakentaa, kunta myös käyttää. Tässäkin kannattaa etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimintamalleja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa jo ennen hankkeen suunnittelun aloitusta. Kumppanien kautta hankkeelle voidaan saada enemmän vaikuttavuutta.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

1/2021