Villa Gardberg, Turku

Vaso rakennutti lapsiperheasujille suunnattuja asumisoikeuskoteja historialliselle tehdasalueelle.

 • Asiakkaan nimi: Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy Vaso
 • Kohteen sijaintikunta: Turku
 • Alue: Länsi-Suomi
 • Investointikohde: Asunnot
 • Investointityyppi: Uudiskohde
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Julkisena hankintayksikkönä Vaso kilpailuttaa aika ajoin tonttihankintoja ja rakennussopimuksia. Yhtiö hankki Villa Gardbergin tontin ja urakkasopimuksen Turun Kärsämäestä loppuvuodesta 2019 tällaisen kilpailutuksen kautta. Tontti on entinen tehdasalue, jolla on sijainnut paikallishistoriallisesti tärkeitä teollisuuden toimijoita. Kärsämäki on jo pitkälti rakentunut asuinalueeksi ja olikin harvinaista, että tällaiselta alueelta tulee tontteja myyntiin.

  Yksi Vason pääasiallisista asiakasryhmistä ovat lapsiperheet. Vaso tunnisti pian Villa Gardbergin potentiaalin ja sopivuuden tälle kohderyhmälle: alue sijaitsi lähellä useita liikuntamahdollisuuksia ja palveluja sekä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Vaso päätti tätä taustaa vasten rakennuttaa tontille lapsiperheasujille sopivia asumisoikeusasuntoja.
 • Hankkeen koko: 5,0 M Eur
 • Toteutustapa: Oma toteutus
 • Toteutustavan valintaperusteet: Hanke toteutettiin kokonaisvastuurakentamisena eli kvr-urakkana. Urakoitsijana toimi Aura Rakennus ja suunnittelijana Casagrande Arkkitehdit Oy. Toteutusmalli palveli parhaiten Vason tarpeita hankkeessa.
 • Rahoitusmalli: Laina
 • Rahoitusmallin valintaperusteet: Kohteen rahoituksesta 15 % saadaan asukkaiden asumisoikeusmaksuista ja 85 % on korkotukilainaa. Kuntarahoitus myönsi kohteen pitkän, 40-vuotisen korkotukilainan. Kyseinen rahoitusmalli on ainoa Ara-toimijoiden käyttämä rahoitusmalli asumisoikeuskohteissa.
 • Toteutunut hanke: Villa Gardbergin vanhoja, huonokuntoisia tehdas- ja teollisuustiloja purettiin ennen uusien kotien rakentamista. Yksi suojeltu rakennus säilytettiin ja urakoitsija vastaa rakennuksen jatkokäyttömahdollisuuksien selvittämisestä.

  Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa kiinnitettiin huomiota myös ympäristötekijöihin. Alkuperäisenä lämmitysratkaisuna suunniteltiin maalämpöä, mutta koska Villa Gardberg sijaitsee pohjavesialueella, päädyttiin lopulta vesi-ilmalämpöpumppuihin. Asuinrakennuksiin asennettiin myös kotien lämpötilaa ja veden- ja sähkönkulutusta seuraavaa automatiikkaa, joilla asukkaat voivat tarkemmin seurata ja säätää kulutustaan.

  Kohteeseen valmistui kaksi rivitaloa, kaksi luhtitaloa sekä yksi paritalo. Valmistuneen kohteen muotokieli ja arkkitehtuuri saivat Vasolta hyvää palautetta ja uudet asukkaat ovat ensimmäisen asiakaskyselyn tulosten perusteella myös ottaneet kohteen positiivisesti vastaan.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Kohde onnistui Vason näkökulmasta kokonaisuudessaan hyvin. Jälkikäteen on arvioitu, että keittiötilojen ja julkisivun yksityiskohtiin olisi voitu kiinnittää enemmän huomiota alkuvaiheen suunnittelussa.

  Huolimatta siitä, että rakennusvaihe osui koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan ajalle, vaikutukset urakan etenemiseen olivat vähäiset. Olosuhteet näkyivät lievinä haasteina ja tilanne vaati työmaajohdolta tavallista enemmän venymistä, mutta kohde pysyi jopa yllättävän hyvin urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Koska Villa Gardberg valmistui kesällä 2022, ei sotatilanteen aiheuttamilla häiriöillä ehtinyt olla suurempaa vaikutusta materiaalitilauksiin ja niiden toimituksiin.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: 06/2022
 • Asuinneliöt: 1600
 • Huoneistojen lukumäärä: 24
 • ARA-rahoitus: on
 • Euroa per asuinneliö: 3124 €

Kysy meiltä lisää

Maria Aspala
toimitusjohtaja

maria.aspala(at)vaso.fi
0400 817 950

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy