Riskienhallinta vaatii epäsuotuisten tilanteiden pohtimista

– Kiinnostuin Kuntarahoituksesta, sillä olemme Euroopan keskuspankin alainen luottolaitos. Vaikka henkilöstömäärämme ei ole kovin suuri, vaatii EKP:n alaisuus sen, että pääomien ja likviditeetin hallinta ja niihin liittyvät suunnitelmat ja raportointivaatimukset ovat samalla tasolla kuin muillakin EKP:n pankeille, Antti kertoo.

Antin tausta on akateemisessa maailmassa, jossa hän on toiminut kansantaloustieteiden tutkijana vuoteen 2009 saakka. Väitöskirjan julkaisun jälkeen hän päätti poiketa akateemiselta uralta yritysmaailmaan. Nokia- ja Microsoft-vuosien jälkeen Antti teki kuitenkin paluun finanssialalle vuonna 2016, ja vuonna 2017 ovet aukesivat Kuntarahoitukselle.

Kuntarahoituksen asiakkaita ovat suomalaiset kunnat ja yleishyödylliset asuntotoimijat. Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisulla rahoitetaan yhteiskunnallisesti vastuullisia ja ympäristön kannalta kestäviä kohteita, kuten julkiseen liikenteen hankkeita ja kestävää rakentamista.

– Vaikka asiakaskunta on suomalainen, varainhankinta ja riskienhallinta ovat kansainvälisiä. Tekeminen on kansainvälisempää kuin uskoisikaan, Antti kertoo.

Tiivis ja kunnianhimoinen työyhteisö

Kuntarahoituksen toimisto sijaitsee Helsingin Kampissa, jossa työskentelee noin 170 henkilöä, mikä tekee Kuntarahoituksesta verrattain pienen toimijan. Antti näkee kuitenkin suhteellisen pienen ja matalan organisaation positiivisena asiana.

– Firman sisällä on helppo luoda verkostoja, kun istumme kaikki samassa toimistossa. Täällä voit helposti törmätä johtoryhmän jäseniin ja pääekonomistiin käytävillä ja kahvikoneen äärellä. Teemme töitä kunnianhimoisesti pienellä porukalla, Antti kertoo.

Pienen organisaation etu on myös se, että tehtävänkuvat ovat laajoja ja oman työnjäljen pääsee jättämään monenlaisiin projekteihin.

– Pidän siitä, että pääsen laaja-alaisesti miettimään pankkibisnestä sekä asiakasrahoituksen että varainhankinnan näkökulmasta. Välillä on myös kiva miettiä, miten makrotalouden asiat vaikuttavat meidän liiketoimintaamme, Antti kertoo.

Antti on myös tyytyväinen siihen, että sisäiseen urakehitykseen on panostettu vuosi vuodelta enemmän.

– Aina urakehitys ja vaativampi työtehtävä ei vaadi tehtävänvaihtoa, vaan meillä on käytössä eri vaativuustasot. Kun vaativuustasoani korotettiin, sain laajemman asiantuntijatehtävän ja sitä kautta enemmän vastuuta.

Riskienhallinta on varautumista tulevaan

Työ riskienhallinnassa on varautumista epäsuotuisiin tilanteisiin ja katse pidetään vahvasti tulevaisuudessa. Kuntarahoituksella riskienhallinnan tehtävät on jaettu eri vastuualueisiin, joista kannattavuus ja vakavaraisuus laskeutuvat Antin tontille.

– Työhöni kuuluu pääomien hallinnan suunnittelua sekä raporttien ja ennusteiden tekemistä, joihin kirjoitan myös pidempiä narratiiveja. Tutkijakoulutuksessa tekstin tuottamista englanniksi opeteltiin paljon, mistä on ollut todella paljon hyötyä nykyisessä työssäni.

Riskienhallinnassa tehdään tulevaisuuden ennusteita. Toiminnalla pyritään varmistamaan se, että vaikka tapahtuisi epäsuotuisa skenaario, toimintaa ja asiakkaiden rahoittamista pystytään jatkamaan.

– Syksyisin meitä työllistävät erityisesti budjetointi sekä vuotuisen elvytyssuunnitelman päivitys – se vaaditaan kaikilta EKP:n alaisuudessa toimivilta pankeilta. Suunnitelma tehdään niiden kaikista epäsuotuisimpien tilanteiden varalle.

Rima nousi EKP:n valvonnan alaisuudessa

Vuonna 2017 Kuntarahoitus siirtyi Euroopan keskuspankin valvonnan alaisuuteen, minkä myötä Kuntarahoituksessa tehtiin kunnianhimoisia järjestelmähankkeita, kuten yhteinen tietovarasto, tasehallintajärjestelmä ja viranomaisraportoinnin järjestelmä.

– Raportoinnissa rima nousi selkeästi EKP:n myötä. Raportointikielikin vaihtui englanniksi, kun raportteja alettiin lähettää EKP:lle Frankfurtiin. Meidän raporttimme ovat isojen pankkien dokumenttien seassa, mikä nostaa rimaa entisestään. Haluamme yltää samalle tasolle.

EKP:n alaisuus on tuonut työhön myös huippuhetkiä, kuten matkat samoihin tilaisuuksiin muiden EKP:n valvonnassa olevien pankkien työntekijöiden kanssa.

– On se konkarillekin edelleen iso juttu, kun pääse EKP:n pankkivalvojien kanssa samoihin tapaamisiin kuulemaan, mitä he ajattelevat koko Euroopan pankkisektorista. Hienoja hetkiä on ollut myös se, kun olen päässyt käymään Frankfurtissa tilaisuudessa, jossa ohjeistetaan esimerkiksi elvytyssuunnitelmaa, Antti toteaa.

Meillä töissä -sisältösarja kertoo kuntarahoituslaisten arjesta ja siitä, millaista on työskennellä yhdessä Suomen vaikuttavimmista luottolaitoksista. Lue lisää Kuntarahoituksesta työnantajana Töihin Kuntarahoitukseen -verkkosivultamme ja liity Huomisen tekijöiden joukkoon!