Palveluverkkoselvitykset

Selvityksen painopisteet:

Palveluverkkoselvitys

Mallinnamme työssä kunnan varhaiskasvatuksen tai opetuksen palveluverkon nykytilanne ja suunnitellut palveluverkkoratkaisut. Ratkaisuvaihtoehtojen vertailun kautta selvitämme palveluverkkosuunnitelmien vaikutukset kunnan talouteen, tarvittaviin henkilöstöresursseihin ja palveluverkon tilatehokkuuteen.

Selvityksessä kokoamme palveluverkon lähtötiedot yhteen jajalostame ne kattavaksi materiaaliksi päätöksentekoa ja palveluverkkosuunnitelmien kehittämistä varten.

Palveluverkkoratkaisujen talousvaikutusten ja riskien vertailu

Asiakas saa selvityksen avulla vertailun palveluverkkoratkaisujen talousvaikutuksista. Vertailemme palveluverkkoratkaisuja tilatehokkuuden, investointien ja henkilöstöresurssien näkökulmista.

Palveluverkkotyökalu

Laadimme asiakkaalle excel-pohjaisen työkalun palveluverkon jatkuvaan taloudelliseen seurantaan ja kehittämiseen.

Selvityksen hyödyt asiakkaalle

Asiakkaalle muodostuu kuva palveluverkkoratkaisujen pitkän aikavälin vahvuuksista ja riskeistä.

Selvitys antaa päätöksentekoon konkreettista näyttöä palveluverkkomuutosten kustannusvaikutuksista.

Taloudellisten vaikutusten ja tilatehokkuuden tarkastelussa havaitaan mahdolliset kehityskohteet palveluverkkosuunnitelmiin.

Lue Tuusulan case palveluverkkoselvityksiin liittyen >>

Lue myös Lassi Vuorelan blogi: Kunnan talouden tasapaino huomioitava palveluverkkosuunnittelussa

Lisätietoja:

Lassi Vuorela, Inspira

Lassi Vuorela
analyytikko

lassi.vuorela(at)inspira.fi
puh. 050 498 9829

Inspira

Ville Riihinen, Inspira

Ville Riihinen
johtava konsultti

ville.riihinen(at)inspira.fi
puh. 0500 677 299

Inspira