Kaikki ratkaisut
Investointi: 5,6 milj. € | Vihreä rahoitus

Kirkkonummen Kaarle, Elämäni Kodit 40 Oy

Asunnot

Uudiskohde

Asuinrakennuksen julkisivu talvisessa maisemassa
Kuva: Toivo Group Oyj

Energiatehokkaassa asuinkerrostalossa on 30 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, joiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota asukkaiden viihtyvyyteen.

Asiakkaan nimi

Elämäni Kodit 40 Oy

Kohteen sijainti

Kirkkonummi

Alue

Pääkaupunkiseutu

Insvestointikohde

Asunnot

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Voimakkaan kaupunkikehityksen kohteena olevalla, Kirkkonummen Masalan, alueella on kasvava kysyntä kohtuuhintaiselle asumiselle. Kirkkonummen kunnan ja yksityisen maanomistajan yhteistyössä kehittämällä uudella asemakaavalla tavoitellaan omistushallintamuodoiltaan monipuolista korttelikokonaisuutta, jossa on mahdollistettu myös palveluasuminen.

Alueelle kohoavan uuden korttelin kaava-alueen rakennusoikeuden määrä on yli 20 000 kerrosneliömetriä ja nyt valmistunut Kirkkonummen Kaarle on sen rakennuksista ensimmäinen. Sijainti on tulevien asukkaiden kannalta erinomainen, sillä juna-asema löytyy aivan vierestä. Asukkaat muuttavat asuntoihin vuoden 2022 aikana.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

KVR-urakoitsija on valittu tarjouskilpailumenettelyn perusteella.

Hankkeen koko

5,6 M Eur

Rahoitusmalli

Vihreä rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Vihreän rahoituksen edellytysten täyttäminen ja energiatehokkaat ratkaisut ovat olleet suunnittelun tärkeinä tavoitteina alkumetreiltä asti. Kohteessa sovelletaan omakustannehinnoittelua, jolloin vihreästä rahoituksesta saatava marginaalialennus voidaan kohdentaa varsin täysimääräisesti asukkailta perittävään vuokraan.

Vihreän rahoituksen myöntämisen kriteerit

Kirkkonummen Kaarle hyväksyttiin Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kohteeksi erityisesti hyvän energiatehokkuutensa vuoksi. Se on energialuokassa A (72 kWh/m2/v).

Toteutunut hanke

Kirkkonummen Kaarlessa on 30 esteetöntä vuokra-asuntoa neljässä eri kerroksessa. Noin puolet asunnoista ovat yksiöitä ja loput kaksioita, kolmioita ja neliöitä. Asukkaiden yhteistilat; sauna, kerhohuone, pesula ja varastot, sijaitsevat maantasossa.

Jokaisessa asunnossa viihtyvyyttä lisää lasitettu parveke. Viihtyvyyteen on panostettu myös esimerkiksi lattialämmityksellä ja integroiduilla kodinkoneilla.

Rakennuksen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat alhaiset, koska lämmityslähteenä käytetään maalämpöä. Rakennuksessa on myös energiatehokkaat laitteistot ja vähän vettä kuluttavat vesikalusteet.

Hankkeen hyödyt ja opit

Pitkäjänteisyys ja valituista periaatteista ja tavoitteista kiinnipitäminen on ollut tärkeää, jotta Kirkkonummen Kaarlen asukkaille on saatu turvattua ihanteellisen lopputulos vuosikymmeniksi eteenpäin. Tässäkään rakennusprojektissa ei vältytty pieniltä haasteilta, mutta niitä on pyritty ja onnistuttu ratkaisemaan asukkaiden tyytyväisyyttä vaarantamatta.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

12/2022

Asuninneliöt

1395

ARA-rahoitus

On

Huoneistojen lukumäärä

30

Euroa per asuinneliö

4000 €