Kaikki ratkaisut
Investointi: 50,0 milj. € | Yhteiskunnallinen rahoitus

Opiskelija-asuntojen perus- ja viihtyvyysparannus, Hoas

Asunnot

Peruskorjaus

Kuvassa on valoisa opiskelija-asunto siältä kuvattuna.

Hoasin missiona on viihtyisän ja vastuullisen opiskelija-asumisen mahdollistaminen. Säätiö lisää perusparannuksilla asuinkohteiden energiatehokkuutta ja huolehtii, että asunnot ovat houkuttelevia koteja myös tuleville sukupolville.

Asiakkaan nimi

Hoas

Kohteen sijainti

Helsinki

Alue

Pääkaupunkiseutu

Insvestointikohde

Asunnot

Investointityyppi

Peruskorjaus

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Hoasin kohteissa Helsingin seudulla asuu yli 18 000 opiskelijaa. Säätiön tavoitteena on pystyä tarjoamaan noin 35 prosenttia vapaita asuntomarkkinoita edullisempi hintataso ilman merkittäviä kompromisseja asumisviihtyvyyden suhteen. Perusparannuksien avulla on pystyttävä saavuttamaan tilanne, jossa Hoas-kohde on houkutteleva asumisvaihtoehto opiskelijoille vielä 20–30 vuoden kuluttuakin.

Toteutustapa

Allianssimalli

Toteutustavan valintaperusteet

Allianssimallin avulla saavutetaan parempi laatutaso ja edistetään urakoitsijoiden sitoutumista hankkeeseen. Allianssimallimuotoinen toteutus on myös todettu kustannustehokkaaksi.

Hankkeen koko

50,0 M Eur

Rahoitusmalli

Yhteiskunnallinen rahoitus

Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntämisen kriteerit

Yhteiskunnallinen rahoitus on suunniteltu hankkeille, joiden toiminta on vaikuttavaa ja tuottaa laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä. Näin ollen se soveltuu hyvin Hoasin asuntotuotannon tukemiseen: säätiö mahdollistaa toiminnallaan nuorten opiskelijoiden asumisen ja täysipäiväisen opiskelun pääkaupunkiseudulla, jonka asuntomarkkinat ovat muuta maata kalliimmat.

Lisäksi yhteiskunnallinen rahoitus korostaa pitkäjänteistä vastuullisuutta. Hoas huomioi peruskorjausten yhteydessä tehtävissä teknisissä ratkaisuissa asumisen kestävyyttä ja energiatehokkuutta, joita pyritään lisäämään esimerkiksi uusimalla ikkunoita, asentamalla tehokkaampia LVI-laitteita ja suosimalla energiatehokasta kalustusta.

Toteutunut hanke

Hoas on rahoittanut yhteiskunnallisella rahoituksella yhteensä 528 asunnon uudis-, perusparannus- ja viihtyvyyskorjauksia. Lisäksi säätiö hakee rahoitusta 312 asunnolle.

Hoas vastaa peruskorjausten avulla myös nuoremman opiskelijasukupolven kysyntään itsenäisestä asumisesta. Perusparannusten yhteydessä Hoas on tehnyt huoneistomuutoksia ja kasvattanut yksinäisille asujille ja pareille sopivien asuntojen määrää. Esimerkiksi eräässä Vantaalla sijaitsevassa kohteessa säätiö muokkasi soluasuntoja yksiöiksi ja kaksioiksi: kohteen huoneistojen määrä nousi 179:stä muutostöiden jälkeen 269:ään.

Hankkeen hyödyt ja opit

Korona-aika ja siihen liittyvät rajoitukset tuottivat lieviä viivästyksiä aikatauluun, joskin nämä saatiin pidettyä olosuhteisiin nähden pieninä. Keskeisimmät haasteet liittyivät viihtyvyyskorjauksiin: opiskelijat eivät niiden ajaksi muuta pois korjattavista asunnoista, joten koronaturvallisuuden ja sosiaalisten etäisyyksien varmistaminen asetti hankkeille omia vaatimuksiaan.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

Kesä- ja heinäkuu 2020

Asuninneliöt

5098

ARA-rahoitus

On

Huoneistojen lukumäärä

123

Euroa per asuinneliö

1500 €