Kaikki ratkaisut
Investointi: 5,0 milj. € | Laina

Villa Gardberg, Turku

Asunnot

Uudiskohde

Kuvassa on kaksikerroksinen tummaksi petrsattu asuintalokortteli.

Vaso rakennutti lapsiperheasujille suunnattuja asumisoikeuskoteja historialliselle tehdasalueelle.

Asiakkaan nimi

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy Vaso

Kohteen sijainti

Turku

Alue

Länsi-Suomi

Insvestointikohde

Asunnot

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Julkisena hankintayksikkönä Vaso kilpailuttaa aika ajoin tonttihankintoja ja rakennussopimuksia. Yhtiö hankki Villa Gardbergin tontin ja urakkasopimuksen Turun Kärsämäestä loppuvuodesta 2019 tällaisen kilpailutuksen kautta. Tontti on entinen tehdasalue, jolla on sijainnut paikallishistoriallisesti tärkeitä teollisuuden toimijoita. Kärsämäki on jo pitkälti rakentunut asuinalueeksi ja olikin harvinaista, että tällaiselta alueelta tulee tontteja myyntiin.

Yksi Vason pääasiallisista asiakasryhmistä ovat lapsiperheet. Vaso tunnisti pian Villa Gardbergin potentiaalin ja sopivuuden tälle kohderyhmälle: alue sijaitsi lähellä useita liikuntamahdollisuuksia ja palveluja sekä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Vaso päätti tätä taustaa vasten rakennuttaa tontille lapsiperheasujille sopivia asumisoikeusasuntoja.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Hanke toteutettiin kokonaisvastuurakentamisena eli kvr-urakkana. Urakoitsijana toimi Aura Rakennus ja suunnittelijana Casagrande Arkkitehdit Oy. Toteutusmalli palveli parhaiten Vason tarpeita hankkeessa.

Hankkeen koko

5,0 M Eur

Rahoitusmalli

Laina

Rahoitusmallin valintaperusteet

Kohteen rahoituksesta 15 % saadaan asukkaiden asumisoikeusmaksuista ja 85 % on korkotukilainaa. Kuntarahoitus myönsi kohteen pitkän, 40-vuotisen korkotukilainan. Kyseinen rahoitusmalli on ainoa Ara-toimijoiden käyttämä rahoitusmalli asumisoikeuskohteissa.

Toteutunut hanke

Villa Gardbergin vanhoja, huonokuntoisia tehdas- ja teollisuustiloja purettiin ennen uusien kotien rakentamista. Yksi suojeltu rakennus säilytettiin ja urakoitsija vastaa rakennuksen jatkokäyttömahdollisuuksien selvittämisestä.

Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa kiinnitettiin huomiota myös ympäristötekijöihin. Alkuperäisenä lämmitysratkaisuna suunniteltiin maalämpöä, mutta koska Villa Gardberg sijaitsee pohjavesialueella, päädyttiin lopulta vesi-ilmalämpöpumppuihin. Asuinrakennuksiin asennettiin myös kotien lämpötilaa ja veden- ja sähkönkulutusta seuraavaa automatiikkaa, joilla asukkaat voivat tarkemmin seurata ja säätää kulutustaan.

Kohteeseen valmistui kaksi rivitaloa, kaksi luhtitaloa sekä yksi paritalo. Valmistuneen kohteen muotokieli ja arkkitehtuuri saivat Vasolta hyvää palautetta ja uudet asukkaat ovat ensimmäisen asiakaskyselyn tulosten perusteella myös ottaneet kohteen positiivisesti vastaan.

Hankkeen hyödyt ja opit

Kohde onnistui Vason näkökulmasta kokonaisuudessaan hyvin. Jälkikäteen on arvioitu, että keittiötilojen ja julkisivun yksityiskohtiin olisi voitu kiinnittää enemmän huomiota alkuvaiheen suunnittelussa.

Huolimatta siitä, että rakennusvaihe osui koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan ajalle, vaikutukset urakan etenemiseen olivat vähäiset. Olosuhteet näkyivät lievinä haasteina ja tilanne vaati työmaajohdolta tavallista enemmän venymistä, mutta kohde pysyi jopa yllättävän hyvin urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Koska Villa Gardberg valmistui kesällä 2022, ei sotatilanteen aiheuttamilla häiriöillä ehtinyt olla suurempaa vaikutusta materiaalitilauksiin ja niiden toimituksiin.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

06/2022

Asuninneliöt

1600

ARA-rahoitus

On

Huoneistojen lukumäärä

24

Euroa per asuinneliö

3124 €