Tiedottamisperiaatteet

Kuntarahoituksen ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on, että kaikilla markkinaosapuolilla on riittävät ja oikeat tiedot yhtiön liiketoiminnasta, kehitysnäkymistä ja muista sellaisista seikoista, jotka voivat vaikuttaa yhtiön liikkeeseenlaskemien arvopapereiden arvoon. Kuntarahoitus ylläpitää internet-sivua, joilla esitellään yhtiön liiketoimintaa ja julkaistaan ajankohtaisia asioita koskevat tiedotteet.

Kuntarahoitus noudattaa ulkoisessa tiedottamisessaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä, valtiovarainministeriön päätöksiä, osakeyhtiölakia, Finanssivalvonnan määräyksiä sekä muita lakeja ja viranomaismääräyksiä, joita tiedottamiseen voi tilanteen mukaan liittyä.

Kuntarahoituksen liikkeeseenlaskemia arvopapereita on listattu Nasdaq Helsingin, Lontoon ja Irlannin pörsseissä. Yhtiön julkaisemat pörssitiedotteet julkistetaan yhtiön internet-sivujen lisäksi kaikkien niiden pörssien kautta, jossa yhtiön liikkeeseenlaskemia joukkovelkakirjalainoja on listattuna. 

Kuntarahoitus julkaisee säännöllisen tiedonantovelvollisuutensa nojalla vuosittain tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja vuosikertomuksen. Lisäksi yhtiö julkaisee osavuosikatsauksen jokaisen vuoden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta.

Kuntarahoitus on valinnut säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi Suomen.

TALOUDELLINEN KALENTERI 2019JULKISTUSAJANKOHTA
Tilinpäätöstiedote13.2.2019
Vuosikertomus7.3.2019
Puolivuosikatsaus15.8.2019