Tiedottamisperiaatteet

Kuntarahoituksen ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on, että kaikilla markkinaosapuolilla on riittävät ja oikeat tiedot yhtiön liiketoiminnasta, kehitysnäkymistä ja muista sellaisista seikoista, jotka voivat vaikuttaa yhtiön liikkeeseenlaskemien arvopapereiden arvoon. Kuntarahoituksen verkkosivuilla esitellään yhtiön liiketoimintaa ja julkaistaan ajankohtaisia asioita koskevat tiedotteet.

Kuntarahoitus noudattaa ulkoisessa tiedottamisessaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä, valtiovarainministeriön päätöksiä, osakeyhtiölakia, Finanssivalvonnan määräyksiä sekä muita lakeja ja viranomaismääräyksiä, joita tiedottamiseen voi tilanteen mukaan liittyä.

Kuntarahoituksella on joukkovelkakirjalainoja listattuna Lontoossa, Helsingissä ja Zürichissä toimivissa pörsseissä. Yhtiön julkaisemat pörssitiedotteet julkistetaan tarvittaessa yhtiön verkkosivujen lisäksi kaikkien niiden pörssien kautta, jossa yhtiön liikkeeseenlaskemia joukkovelkakirjalainoja on listattuna. 

Kuntarahoitus julkaisee säännöllisen tiedonantovelvollisuutensa nojalla vuosittain tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja vuosikertomuksen. Lisäksi yhtiö julkaisee osavuosikatsauksen jokaisen vuoden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta.

Kuntarahoitus on valinnut säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi Suomen.

TALOUDELLINEN KALENTERI 2023JULKISTUSAJAN-KOHTA
Päivämäärä, johon mennessä osakkeenomistaja voi esittää vaatimuksensa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asiaksi31.1.2023
Tilinpäätöstiedote10.2.2023
Vuosikertomus7.3.2023
Yhtiökokous28.3.2023
Puolivuosikatsaus 7.8.2023

Suljettu ikkuna: tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen käsittelyyn ennen niiden julkistamista osallistuvat henkilöt ja Kuntarahoituksen johtohenkilöt eivät saa tehdä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia Kuntarahoituksen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista edeltävien 30 päivän aikana.