Tiedottamisperiaatteet

Kuntarahoituksen ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on, että kaikilla markkinaosapuolilla on riittävät ja oikeat tiedot yhtiön liiketoiminnasta, kehitysnäkymistä ja muista sellaisista seikoista, jotka voivat vaikuttaa yhtiön liikkeeseenlaskemien arvopapereiden arvoon. Kuntarahoituksen verkkosivuilla esitellään yhtiön liiketoimintaa ja julkaistaan ajankohtaisia asioita koskevat tiedotteet.

Kuntarahoitus noudattaa ulkoisessa tiedottamisessaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä, valtiovarainministeriön päätöksiä, osakeyhtiölakia, Finanssivalvonnan määräyksiä sekä muita lakeja ja viranomaismääräyksiä, joita tiedottamiseen voi tilanteen mukaan liittyä.

Kuntarahoituksen liikkeeseenlaskemia arvopapereita on listattu Nasdaq Helsingin, Lontoon, Irlannin ja Taipein pörsseissä. Yhtiön julkaisemat pörssitiedotteet julkistetaan yhtiön verkkosivujen lisäksi kaikkien niiden pörssien kautta, jossa yhtiön liikkeeseenlaskemia joukkovelkakirjalainoja on listattuna. 

Kuntarahoitus julkaisee säännöllisen tiedonantovelvollisuutensa nojalla vuosittain tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja vuosikertomuksen. Lisäksi yhtiö julkaisee osavuosikatsauksen jokaisen vuoden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta.

Kuntarahoitus on valinnut säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi Suomen.

TALOUDELLINEN KALENTERI 2020JULKISTUSAJANKOHTA
Päivämäärä, johon mennessä osakkeenomistaja voi esittää vaatimuksensa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asiaksi31.1.2020
Tilinpäätöstiedote13.2.2020
Sijoittajille suunnattu webcast tilinpäätöksestä 14.2.2020
Vuosikertomus4.3.2020
Yhtiökokous25.3.2020
Puolivuosikatsaus 14.8.2020

Suljettu ikkuna: tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen käsittelyyn ennen niiden julkistamista osallistuvat henkilöt ja kuntarahoituksen johtohenkilöt eivät saa tehdä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia Kuntarahoituksen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista edeltävien 30 päivän aikana.