Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Miten sote-uudistus vaikuttaa kunnan talouden tasapainoon ja investointikykyyn?

Kuvassa on Turun Majakkasairaalan värikäs julkisivu.

Sote-uudistus toteutuu vuoden 2023 alusta. Tämä aiheuttaa kunnissa ja kuntayhtymissä runsaasti töitä ja asioiden uudelleenjärjestelyjä, jotka on suunniteltava ja toteutettava hyvin lyhyessä ajassa.

Talous- ja rahoitussuunnittelun rooli korostuu jo vuoden 2021 aikana. Kunnan laatima vuoden 2022 talousarvio määrittää suurelta osin uuden kunnan tulopohjaa myös vuoden 2023 osalta: talousarviossa tehtävin päätöksin veroprosentti kiinnitetään vuodeksi 2023. Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä uudistuksessa siirtyvällä kunnallisveron prosentilla.

Arviot sote-siirron talousvaikutuksista ja kunnan uudesta veroprosentista tulevat täsmentymään. Tällä hetkellä seuraavia valtakunnallisia laskelmapäivityksiä odotetaan kevääseen 2022 mennessä. Tarve vaikutuslaskennan ajantasaistamiselle on kuitenkin jo syksyllä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa. Kuntarahoituksen tytäryhtiö Inspira voi auttaa kuntia talouden suunnittelussa ja rahoitusvaikutusten arvioinnissa.

Onko tavoitteena ainoastaan siirtää sote-toiminta? Vai luoda perusta uudelle kunnalle?

Soteen liittyvän työ onnistuminen edellyttää hyvää ennakkovalmistelua. Tärkeää on pitää katse tulevaisuudessa. ja turvata kunnan toimintaedellytykset pitkällä aikavälillä. Se tarkoittaa taloussuunnitteluun panostamista jo nyt – nimenomaan uuden kunnan näkökulmasta.

Me Kuntarahoituksessa uskomme sote-vaikutusten käsittelyyn kokonaisuutena, osana kunnan muuta talouskehitystä. Laadukas työ tulevan talouskehityksen ennakoimiseksi antaa toimivalle johdolle, hallitukselle ja valtuustolle realistisen pohjan tehdä päätöksiä tulevasta.

Inspiran palvelut sote-vaikutuksiin liittyen:

Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa näkemyksen kunnan talouden tasapainon ja investointikyvyn kehityksestä pitkällä aikavälillä.

Ennuste laaditaan skenaariotyönä. Siinä arvioidaan tulevaa kehitystä ja tarvittavia toimenpiteitä laajemmin kuin perinteisissä painelaskelmissa. Asiakas saa laaditut laskelmat ja skenaariot käyttöönsä Kuntarahoituksen talousennustepalvelun kautta.

Työ sisältää:

  • Sote-uudistuksen vaikutukset vuosina 2023-2027
  • Toiminnan tuottojen ja kulujen kehityksen
  • Vero- ja valtionosuuskehityksen
  • Toteutettavat investoinnit ja omaisuusmyynnit
  • Selkeän viestinnällisen materiaalin vaikutusten konkretisointiin
  • Tuen vaikutusten viestintään esim. valtuustolle ja hallitukselle


Ota meihin yhteyttä, niin voimme keskustella lisää asiasta.