Kaikki ajankohtaiset

Vastuullisuus

|

Pohjoismaiset liikkeeseenlaskijat julkaisivat yhteiset suositukset vihreiden bondien vaikutusraportoinnista

Kuvituskuva, jossa on hyvin läheltä kuvattuna banaanipuun lehti.

Kuntarahoitus on yksi kymmenestä pohjoismaisesta joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijasta, jotka julkaisivat yhteisen suosituksen vihreiden bondien vaikutusraportoinnista. Position Paper on Green Bonds Impact Reporting julkaistiin OECD:n Green Investment Financing Forumissa Pariisissa 24.10.2017. 

Suositusten laatijat ovat pohjoismaisia julkishallinnon rahoitukseen erikoistuneita liikkeeseenlaskijoita. Kuntarahoitus oli ryhmän ainoa suomalainen osallistuja. Muut allekirjoittajat ovat Kommunalbanken ja Kommuninvest – Kuntarahoituksen vastinparit Norjasta ja Ruotsista – sekä joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskeneita ruotsalaisia maakuntia ja kuntia.

– Vihreiden bondien liikkeeseenlaskijoilta vaaditaan vuosittaista raportointia sijoitusten vaikutuksista. Vaikutusraportoinnin harmonisoiminen helpottaa sekä yksittäisten liikkeeseenlaskijoiden että sijoittajien työtä, sanoo Kuntarahoituksen yhteiskuntavastuutoimintaa luotsaava Antti Kontio.

Pohjoismaisten julkisen sektorin liikkeeseenlaskijoiden vihreiden bondien erityispiirteitä ovat esimerkiksi se, että rahoitettujen hankkeiden koko vaihtelee paljon ja että ne jakautuvat moneen erilaiseen hanketyyppiin. Markkinoilla on jo olemassa ohjeistuksia vihreiden bondien vaikutusarvioinnista, mutta markkinoiden erityispiirteiden takia pohjoismaista ohjeistusta oli syytä räätälöidä kuvaavammaksi ja mielekkäämmaksi.

Vaikutusraportoinnin harmonisointi lisää pohjoismaisen vihreiden bondien markkinan läpinäkyvyyttä ja johdonmukaisuutta ja nostaa raportoinnin tasoa kautta linjan.

Pohjoismaiset suositukset ottavat kantaa esimerkiksi siihen, miten vaikutusraportoinnissa tulee huomioida hankkeiden toteutuneet ja arvioidut tulevat vaikutukset tai miten erotellaan hankkeiden synnyttämät suorat päästövähennykset vältetyistä päästöistä. Niissä on myös ehdotuksia erilaisiin hankekategorioihin sopivista tunnusluvuista ja indikaattoreista.

Pohjoismaiset vaikutusraportointisuositukset perustuvat kansainvälisiin vihreiden joukkolainojen liikkeeseenlaskua koskeviin vapaaehtoisiin periaatteisiin (Green Bond Principles) ja kansainvälisten kehityspankkien suosituksiin. Näihin on kuitenkin lisätty tarkennuksia esimerkiksi joukkoliikenteen ja kestävän rakentamisen indikaattoreiksi. Suositus ottaa alustavasti kantaa myös hankkeiden yhteiskunnallista vaikutusta koskeviin indikaattoreihin.

Pohjoismaisten liikkeeseenlaskijoiden kannanoton valmisteluun osallistui myös norjalainen tutkimuslaitos CICERO, Nordic Investment Bank, SEB, Crédit Agricole CIB sekä joukko kansainvälisiä sijoittajia. Suositusta on jatkossa tarkoitus päivittää säännöllisesti.

Lisätietoja:

Antti Kontio, rahoituspäällikkö, yhteiskuntavastuu, Kuntarahoitus
puh. 050 3700 285, antti.kontio(at)kuntarahoitus.fi

Soili Helminen, viestintäpäällikkö, Kuntarahoitus
puh. 0400 204 853, soili.helminen(at)kuntarahoitus.fi