Kaikki ajankohtaiset

Asiakastarinat

|

Sairaala Novaan huippumoderneja laitteita leasingrahoituksella

Sairaala Nova ilmasta

Sisätilojen rakentaminen on jo alkanut, tavoitteena on ottaa rakennus käyttöön loppuvuonna 2020. Sairaalan uusista laitteista osa rahoitetaan Kuntarahoituksen leasingilla, Inspira on avustanut investointien suunnittelussa.

Nova rakentuu nykyisen sairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen. Rakennustyömaa on edennyt sisätiloihin ja muuttoa suunnitellaan sekä aikataulutetaan parhaillaan.

Vanhan sairaalan eri ikäisistä rakennuksista vanhimmat ovat 1950-luvulta. Korjaustarpeiden kartoituksen jälkeen päädyttiin rakentamaan kokonaan uusi sairaala. Vanhasta sairaalasta käyttöön jää vain yksi 2010-luvun rakennuksista.

– Nova on ainutlaatuinen projekti, koska se on Suomessa 1970-luvun jälkeen ensimmäinen sairaala, joka rakennetaan täysin alusta. Tavoitteena on ottaa sairaala käyttöön asteittain vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla, sairaalahankkeen projektijohtaja Mikko Jylhä kertoo.

Potilas suunnittelun keskiössä

Sairaalan suunnittelussa tärkein lähtökohta on ollut potilas – sairaalakäynnistä halutaan tehdä mahdollisimman joustava ja miellyttävä. Tilasuunnittelussa opastamiseen ja viihtymiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kolkosta sairaalamaisesta tunnelmasta on pyritty eroon, taidehankinnoille on oma budjettinsa. Yhden hengen huoneet mahdollistavat esimerkiksi omaisen yöpymisen ja osallistumisen kuntouttavaan toimintaan.

– Nova on huippumoderni sairaala, jonka suunnitteluun otettiin mallia erityisesti Keski-Euroopan sairaaloista ja Norjan automatisoiduista apteekeista. Teknisten ratkaisujen lisäksi myös logistiikkaan on kiinnitetty paljon huomiota, rakennustekniikassa on paljon uusia ratkaisuja. Toimintamalleja ja konseptia on kehitetty paljon itse, Jylhä kertoo.

Uusi rakennus on tarjonnut myös mahdollisuuden uudistaa toimintatapoja. Sairaalan suunnitteluun on osallistettu vahvasti myös sairaalan henkilökuntaa.

– Uuden rakennuksen myötä meillä on mahdollisuus modernisoida toimintaa, luoda uusi toiminnallinen konsepti. Noin 300 työntekijää on ollut mukana suunnittelemassa Novaa ja toimintamalleja oman työnsä ohella. Suuri kiitos heille, heidän panoksensa on ollut korvaamaton, KSSHP:n talousjohtaja Aija Suntioinen kiittelee.

Moderneja laitteita leasingrahoituksella

Sairaalan uudistuessa myös suurin osa laitteista uusitaan. Myös laitehankintoja on jo suunniteltu vuosia uutta rakennusta ja toimintamallia silmällä pitäen.

– Novaan tulee selkeitä laitekokonaisuuksia. Kun käyttöliittymiä on vain yksi, myös henkilökunnan koulutustarve pienenee. Uudet laitteet keskustelevat it-järjestelmien kanssa eri tavalla kuin vanhat, myös potilasturvallisuus paranee laitteiden uusimisen myötä, Jylhä iloitsee.

Kalliiden sairaalalaitteiden täydellinen uusiminen on suuri investointi, osa laitteista rahoitetaan Kuntarahoituksen leasingrahoituksella.

– Leasingrahoitus on nykyaikainen, joustava ja hinnaltaan kilpailukykyinen tapa laitehankintoihin. Leasingin hyötynä on myös se, että rahoituksen kokonaiskuvan voi nähdä yhdestä paikasta, Suntioinen kertoo.

Uudet laitehankinnat kiinnostavat myös ihmisiä hankkeen ulkopuolella. Esimerkiksi kuvantamisen laitehankinta on ensimmäinen Suomessa tässä laajuudessa.

Inspira tukena investointien suunnittelussa

Suuret investoinnit on suunniteltu huolellisesti. Ennen sairaalan rahoituspäätöstä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri teki yhdessä Inspiran kanssa laajan kartoituksen hankkeen rahoitusvaihtoehdoista. Sairaala päädyttiin rahoittamaan taselainalla. Inspira avusti KSSHP:tä myös rahoitusleasingin puitesopimuksen kilpailutuksessa.

– Olemme viime vuosina avustaneet useaa sairaanhoitopiiriä investointien rahoituksen suunnittelussa ja kilpailutuksessa, Inspiran manager Elias Hämäläinen kertoo. – Useimmiten neuvonta keskittyy sairaalarakennusinvestointien lainarahoitukseen, mutta toisinaan myös irtaimistojen leasingrahoitukseen, kuten Novan tapauksessa.

Uuden sairaalan rakentamista punnittiin pitkään, mutta nyt Suntioinen ja Jylhä huokuvat tyytyväisyyttä.

– Nyt jälkikäteen olemme useasti todenneet, että olisimmepa tehneet investointipäätöksen jo aikaisemmin ja säästäneet rahat, jotka on käytetty vanhojen kiinteistöjen ongelmien ratkomiseen korjaamiseen, Suntioinen toteaa.

­– Kokonaan uusi sairaala on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa toimintamalleja. Eihän vanha tila taivu uudenlaiseen toimintaan, vaikka sitä miten korjaisi, Jylhä summaa.


Teksti: Elisa Korhonen
Kuvat: Sairaala Novan kuvapankki