Kaikki ratkaisut
Investointi: 8,6 milj. € | Vihreä rahoitus

Karakallion asumisoikeusasunnot, Espoo

Asunnot

Uudiskohde

Kuvassa on valkoinen kerrostalo, jossa on isot lasitetut parvekkeet.

Asuntosäätiön uusi kerrostalo sai Suomen ensimmäisen asumisoikeuskohteelle myönnetyn Joutsenmerkin.

Asiakkaan nimi

Asuntosäätiö

Kohteen sijainti

Espoo

Alue

Pääkaupunkiseutu

Insvestointikohde

Asunnot

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Espoon Karakallion alueella sijaitsee useita kerrostaloja, mutta rakennuskanta on verraten iäkästä: useat alueen kerrostalokohteista on rakennettu 1960-luvulla. Espoon Asuntojen omistamalla Karakalliontie 1:n tontille haluttiin uutta monipuolista täydennysrakentamista: uusia kerrostaloja päätettiin rakentaa parkkikentän tilalle ja parkkipaikat siirtää samalla rakennettavan pihakannen alle.

Asuntosäätiön rakennuttama asumisoikeustalo on yksi kolmesta tontille rakennetusta kerrostalosta; kaksi muuta rakennutti Espoon Asunnot Oy. Hankkeen alustava suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2016 ja tarvittava asemakaavan päivitys tuli lainvoimaiseksi 2017.

Alun perin Espoon Asuntojen ja urakoitsija NCC:n suunnitelmana oli toteuttaa yksi kolmesta talosta NCC:n rakennuttamana vapaarahoitteisena kohteena. Vapaarahoitteisesta osasta hanketta kuitenkin luovuttiin: mukaan haluttiin ARA-toimija, jolla olisi edellytykset rakentaa asumisoikeusasuntoja. Asuntosäätiö tuli hankkeeseen asumisoikeustalon rakennuttajaksi ja NCC pysyi mukana urakoitsijana. Rakennuslupa saatiin marraskuussa 2020 ja rakentaminen käynnistyi joulukuussa.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Hanke toteutettiin kokonaisvastuu- eli kvr-urakkana. Urakoitsijana toimi rakennusyhtiö NCC. Tätä ratkaisua tuki NCC:n mukanaolo jo hankkeen alkuvaiheessa ja tuntemus projektista sekä mahdollisuus pitää urakoitsija mukana vastaamassa valmistuneen kohteen tietyistä huoltotoimista ja varmistamassa niiden toimivuuden.

Hankkeen koko

8,6 M Eur

Rahoitusmalli

Vihreä rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Asumisoikeuskohteen rahoitus kilpailutettiin ja parhaan tarjouksen antoi Kuntarahoitus. Kuntarahoituksen vihreä rahoitus valittiin, koska kohteen vihreän rahoituksen kriteerit täyttyivät. Vihreä rahoitus on asiakkaalle tavallista lainaa edullisempaa.

Vihreän rahoituksen myöntämisen kriteerit

Kuntarahoitus myöntää vihreää rahoitusta hankkeisiin, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia positiivisia ympäristövaikutuksia. A-energialuokkaan kuuluva Joutsenmerkki-kohde on elinkaariarvioinnin pilottihanke. Hankkeessa tullaan tekemään hiilijalanjälkilaskelmia useasta eri näkökulmasta ja hiilijalanjälki on huomioitu koko elinkaaren ajalta.

Toteutunut hanke

Asuntosäätiön asumisoikeustalon suunnittelussa ja toteutuksessa päätettiin alusta asti ottaa huomioon rakentamisen ja asumisen ympäristövaikutukset. Kohteelle päätettiin myös hakea Joutsenmerkkiä sen valmistuttua. Sekä Joutsenmerkille että Kuntarahoituksen vihreälle rahoitukselle on useita kriteerejä, joita kohteen toteutuksessa on huomioitu. Kohteen lämmitysmuoto on maalämpö ja se toteutettiin A-energialuokassa. Lisäksi kohteen energiaratkaisuissa hyödynnetään aurinkopaneeleja ja ympäristöystävällisyyttä on huomioitu kohteen materiaalivalinnoissa sekä kierrätys- ja lajitteluratkaisujen suunnittelussa.

Ympäristövaikutusten lisäksi asumisoikeustaloon on pyritty luomaan edellytyksiä viihtyisälle ja yhteisölliselle asumiselle. Asunnoista on tehty valoisia ja yhteisiin tiloihin, kuten kerho- ja pesulatiloihin sekä talosaunoihin, on panostettu. Autohalli on pihakannen alla, jolloin iso piha-alue lisää asukkaiden viihtyvyyttä. Pihalla on viheralueita ja istutuslaatikoita, joiden avulla asukkaat voivat piristää pihan ilmettä omilla istutuksillaan.

Karakalliontien asumisoikeustalolle myönnettiin lokakuussa 2022 Joutsenmerkki ensimmäisenä asumisoikeuskohteena Suomessa. Marraskuussa 2022 urakoitsija NCC tiedotti, että Karakalliontie 1:n kolmen kerrostalon elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on tuoreiden laskelmien mukaan jopa selvästi tavoiteltua parempi. Tavoitteeksi oli asetettu 1250 kgCO2/brm2, kun laskelmien mukaan valmistuneen kohteen luku asettuu talosta riippuen välille 817–820 kgCO2/brm2.

Hankkeen hyödyt ja opit

Hanke onnistui kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Asuntosäätiö kiitteli urakoitsija NCC:tä tinkimättömästi laadituista ja noudatetuista suunnitelmista, joiden ansiosta hanke edistyi alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Tarkat koronaohjeet ja niiden jämäkkä noudatus turvasivat myös hankkeen sujuvan etenemisen.

Ainoat yllätykset liittyivät vanhoihin, 60-luvulta peräisin oleviin rakenteisiin ja rakennustarvikkeisiin, joita paljastui pysäköintialueen alta maarakennustöiden alkaessa. Näistä ei kuitenkaan koitunut juurikaan haittaa tai viivästystä rakennustöiden etenemiselle.

Asuntosäätiön asumisoikeustalo on erinomainen esimerkki siitä, että kohtuuhintaista asuntotuotantoa voidaan toteuttaa ekologisesti ja laadukkaasti.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

10/2022

Asuninneliöt

2151

ARA-rahoitus

On

Huoneistojen lukumäärä

52

Euroa per asuinneliö

4011 €