Kaikki ratkaisut
Investointi: 8,5 milj. € | Yhteiskunnallinen rahoitus

NAL Asuntojen kerrostalokohde, Espoo

Asunnot

Uudiskohde

Kuvassa on kerrostalo, jonka toinen osa on valkoinen ja toinen ruskea.

Suvelaan saatiin paljon kysyttyä kohtuuhintaista asumista nuorille aikuisille.

Asiakkaan nimi

NAL Asunnot Oy

Kohteen sijainti

Espoo

Alue

Pääkaupunkiseutu

Insvestointikohde

Asunnot

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

NAL Asunnot on yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, joka tarjoaa kohtuuhintaista asumista alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille.

Yhtiön strategiana on kasvaa ja tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista niissä kaupungeissa ja alueilla, joissa nuorten aikuisten asumiselle ennakoidaan olevan tarvetta todennäköisesti myös tulevina vuosikymmeninä. Koronapandemian aika lisäsi omien asuntojen kysyntää nuorten aikuisten parissa: entistä useammat nuoret kokivat kodin muuttuneen rauhattomaksi ja halusivat siirtyä asumaan omilleen, kun etätyöt lisääntyivät ja perheet viettivät entistä enemmän aikaa kotona.

Espoon Suvelan rakennuskanta oli aiemmin pääasiassa peräisin 1960- ja 1970-luvuilta ja alueelle haluttiin tuoda uutta ja monimuotoisempaa asumista. Espoon Asunnot Oy:n johdolla aluetta lähdettiin kaavoittamaan uudelleen. Kaavoituksen lopputulemana Espoon Asunnot Oy rakensi Suvelaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja Asuntosäätiö asumisoikeusasumista. NAL Asunnoille tarjoutui vuonna 2017 mahdollisuus tulla mukaan suunnittelemaan alueelle myös vuokra-asuntoja nuorille aikuisille. Kohde päätettiin toteuttaa Kirstinharju 4:n tontille.

Suunnittelu käynnistyi vuonna 2017 ja rakennusvaihe vuonna 2021.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

NAL Asunnot rakentaa kohteitaan pitkällä korkotuella ja puhtaana ARA-tuotantona. Kirstinharju 4:n kohde toteutettiin urakkakilpailutuksen kautta, joka on pääsääntöisesti edellytys ARA-rahoitusta saavissa hankkeissa. Urakkakilpailutus oli NAL Asunnoille myös tässä hankkeessa luontaisin valinta.

Hankkeen koko

8,5 M Eur

Rahoitusmalli

Yhteiskunnallinen rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

NAL Asunnoilla hankkeiden rahoitus kilpailutetaan aina ja tässä kohteessa Kuntarahoitus valikoitui kumppaniksi kilpailutuksen myötä. Tieto yhteiskunnallisen rahoituksen saamisesta saatiin vasta arviointiprosessin ja lainatarjouskilpailun jälkeen. NAL Asunnot oli erittäin tyytyväinen, että hanke sai yhtiön arvoihin vahvasti sopivaa yhteiskunnallista rahoitusta muun muassa alueen yhteisöllisyyden myötä.

Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntämisen kriteerit

Kuntarahoituksen arviointiryhmä piti erityisen kiinnostavana hankkeen lähiökehittämisen näkökulmaa, joka ehkäisee segregaatiota ja siten ongelmien kasautumista. Arviointiryhmä näki nuorisoasuntokohteen lisäävän alueen elinvoimaa ja monimuotoisuutta sekä korttelin yhteisöllisten ratkaisujen lisäävän laajemminkin alueen turvallisuutta.

Toteutunut hanke

Rakentaminen kesti noin 20 kuukautta ja talo valmistui syyskuussa 2022. Asukkaat pääsivät muuttamaan uuteen kerrostaloon syys-lokakuun taitteessa. Kirstinharjun asunnot ovat pääasiassa yksiöitä ja pieniä kaksioita, jotka vastaavat tehokkaasti yhtiön tyypillisten asujien toiveisiin: noin 87 prosenttia nuorista asunnonhakijoista hakee yksiötä tai kaksiota.

Suvelaan kehitetyissä uusissa asuinkohteissa haluttiin korostaa yhteisöllisyyttä. Myös Kirstinharjuun rakennettiin asukkaille laajat yhteiskäyttötilat, joita nämä voivat hyödyntää ja varata esimerkiksi juhlia tai muuta yhteistä ajanviettoa varten. Kohteeseen suunniteltiin ja rakennettiin myös asumismukavuutta lisäämään yhteiset kuntoilutilat, pesutuvat ja pyöränsäilytystilat.

NAL Asuntojen asukkaiden eli nuorten aikuisten parissa korostuu ilmasto- ja ympäristötietoisuus. Tästä johtuen Kirstinharjuun haluttiin ja saatiin maalämpöratkaisu, jonka lisäksi energiatehokkuuteen kiinnitettiin huomiota myös talotekniikassa.

NAL Asunnot korostaa kohteidensa sijainnissa ja suunnittelussa toimivien palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien merkitystä. Kirstinharjusta on lyhyt matka Espoon keskukseen ja sieltä raideyhteydellä esimerkiksi Helsingin keskustaan, joten tästäkin näkökulmasta Kirstinharjun uusi kerrostalo valmistui erinomaiselle ja yhtiön asukkaita ajatellen sopivalle alueelle.

Hankkeen hyödyt ja opit

Hankekokonaisuus ja yhteistyö muun muassa alueen asuntotuotantoa kehittävän Espoon Asuntojen kanssa oli NAL Asuntojen näkökulmasta poikkeuksellisen jouhevaa. Hanke eteni kautta linjan hyvin ammattimaisesti. Kirstinharju on otettu vastaan hyvin: asukkailta ei ole toistaiseksi saatu mitään merkittävää kritiikkiä tai huomioita seikoista, joita olisi tullut tehdä toisin.

Eräs seikka, joka olisi voinut NAL Asuntojen näkökulmasta olla joustavampi, on Espoon kaupungilta saatu autopaikkanormitus: kohde valmistui täyteen vuokrattuna, mutta normituksesta johtuen siihen jouduttiin rakentamaan kysyntään nähden liikaa autopaikkoja eikä näitä kaikkia saatu vuokrattua. Yhtiön kokemuksen mukaan esimerkiksi Helsingin puolella autopaikkojen kaavoitus on ollut joustavampi suunniteltaessa kohteita, joihin on voitu osoittaa olevan valmiiksi hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

09/2022

Asuninneliöt

2115

ARA-rahoitus

On

Huoneistojen lukumäärä

59