Kaikki ajankohtaiset

Neuvonantopalvelut

|

Anssi Wright: Korona koettelee kuntataloutta – tie talouskriisistä ulos alkaa talouden tilannekuvan selkeyttämisellä

Kuvassa on Inspiran toimitusjohtaja Anssi Wright. Kuva: Sami Lamberg.

Korona on pistänyt talousnäkymät uusiksi lähes joka organisaatiossa. Harvassa ovat ne, joiden talousnäkymiä kriisi on parantanut. Sitäkin useammin talouden näkymiä on pitänyt reivata alaspäin – näin on myös kunnissa.

Tilanne kunnissa on muuttunut nopeasti hankalasta vaikeaksi. Taloustilanne oli jo kuluvaan vuoteen lähdettäessä monessa kunnassa haastava alijäämäisen tilikauden jälkeen. Koronakriisin vaikutukset iskevät kuntatalouteen monelta kulmalta, ja kokonaisvaikutukset tulevat olemaan miljardiluokkaa. Valtion tukien jälkeenkin kunnille on odotettavissa jopa satojen miljoonien eurojen korona-alijäämä. Lopulliset vaikutukset riippuvat siitä, millä aikataululla taloutta ja yhteiskunnan toimintoja päästään avaamaan sekä siitä, kuinka paljon valtion tukitoimet tulevat korvaamaan kuntien talousmenetyksiä.

Kunnat kantavat käytännön vastuun koronakriisin ratkaisemisesta, kiteyttää Esa Kallio blogissaan. Nyt on oikea aika miettiä, miten kuntien taloudelliset toimintaedellytykset varmistetaan.

Millainen on kuntasi talous tulevaisuudessa? Vaikka näkyvyys on vielä heikko, kannattaa tulevaisuuden mallintamiseen panostaa heti. Työkaluja on olemassa*: Kuntatalouden analyysilla ja skenaarioanalyysilla simuloidaan vaihtoehtoisia kuntatalouden kehitysuria, ja saadaan näin näkyvyyttä talouden kehitykseen. Skenaarioiden pohjalta luodaan tilannekuva talouden kokonaisuudesta ja mahdollisesta tasapainotustarpeesta. Lopuksi pohditaan konkreettisia keinoja talouden tasapainottamiseksi ja aikajännettä valittujen keinojen toteuttamiseksi.

Kuntien tie ulos koronakriisistä alkaa siis talouden ison kuvan selkeyttämisellä. Usein talouden tasapainottamisen keinoja on jo tunnistettu, mutta niiden toimeenpanosta on erilaisia näkemyksiä. Skenaariotyöskentely auttaa tarkastelemaan tilannetta kokonaisuutena lintuperspektiivistä, jolloin keinovalikoiman suhteet ja vaikutukset tulevat esiin. Ulkopuolinen näkemys tuo selkeyttä keinojen hyötyjen ja haittojen arviointiin sekä tukee eri näkökantojen yhteensovittamisessa.

Kuntarahoitus kulkee kuntien matkassa hyvinä ja huonoina aikoina – myös koronakriisissä ja siitä ulos. Ennustetyökalujen avulla piirretään näkymä kuntatalouden nykyhetkeen ja tulevaisuuteen sekä eri skenaarioiden tarkasteluun. Myös me Inspirassa olemme jo käärineet hihat, ja autamme asiakkaitamme talouden tasapainottavien toimenpiteiden analysoinnissa, suunnitelman luomisessa ja käytännön toimenpiteiden toteuttamisessa.

Rakennetaan yhdessä tie ulos kuntatalouden kriisistä.

Anssi Wright

Kirjoittaja on Kuntarahoituksen tytäryhtiön Inspiran toimitusjohtaja.

* Talous tulevaisuudessa on työpajakokonaisuus, jossa kunnat pureutuvat taloutensa nykytilaan ja sen kehitysmahdollisuuksiin Kuntarahoituksen ja Inspiran asiantuntijoiden johdolla. Työpajoissa analysoidaan kunnan taloustilannetta, laaditaan ennuste talouden kehityksestä sekä luodaan konkreettinen suunnitelma talouden tasapainottamiseksi.