Kuntarahoitus mandatoi pankkiryhmän ensimmäiselle euromääräiselle vihreälle bondille

Kuntarahoitus on valinnut BnP Paribasin, Credit Acricole CIBin, DZ Bankin ja Nordean järjestämään Euroopassa 11.9.2017 alkaen sarjan sijoittajatapaamisia. Tapaamiset edeltävät Kuntarahoituksen ensimmäistä euromääräistä vihreää bondia eli joukkolainaa, joka tullaan laskemaan liikkeeseen keskipitkällä tai pitkällä juoksuajalla markkinatilanteen ollessa sopiva.

Transaktiosta saatavilla varoilla rahoitetaan hankkeita, jotka ovat Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisia. Tämänhetkiseen vihreän rahoituksen portfolioon kuuluu julkisen liikenteen, kestävän rakentamisen, vedenpuhdistuksen ja jätevesien käsittelyn, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden aloihin sisältyviä hankkeita. 

Kuntarahoituksen ensimmäinen, USD-määräinen vihreä bondi laskettiin liikkeeseen 27.9.2016.

Alustava sijoittajatapaamisten aikataulu:

11.9.2017                                       Ruotsi
12.9.2017                                       Tanska
13.9.2017                                       Ranska

18.9.2017                                       Suomi
18.9.2017                                       Iso-Britannia
19.9.2017                                       Alankomaat
20.–21.9.2017 Saksa                 

Lisätietoja:

Joakim Holmström, osastonjohtaja, varainhankinta
Puh. 050 4443 638

Antti Kontio, rahoituspäällikkö
Puh. 050 3700 285

Lisätietoja vihreästä rahoituksesta >

Sijoittajakysyntä erittäin vahvaa Kuntarahoituksen uudessa USD-määräisessä viitelainassa

Suomen kuntasektorin luottokelpoisuus edelleen korkealla tasolla

Kuntarahoitus hankki kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta miljardi Yhdysvaltain dollaria uutta varainhankintaa 11.7.2017, kun yhtiö laski liitteeseen uuden reilun kolmen vuoden mittaisen viitelainan. Lainan pääjärjestäjinä toimivat Daiwa Capital Markets, Deutsche Bank, Nomura International ja Toronto Dominion Securities.

Kuntarahoitus hyödynsi hyvän markkinatilanteen, jota paransi edellisviikolla Yhdysvalloissa julkistetut vahvat työllisyysluvut.

Viitelaina hinnoiteltiin seitsemän korkopistettä yli kolmen vuoden koronvaihtosopimuskoron ja 30,05 korkopistettä yli kolmen vuoden Yhdysvaltain valtionlainan. Vahvan sijoittajakysynnän ansiosta viitelainan hintaa tiukennettiin kaksi korkopistettä tasolta +9 tasoon +7. Merkintäkirja kasvoi yli 1,85 miljardiin dollariin, mikä on merkittävä määrä yhden miljardin dollarin transaktiolle. Viitelainan eräpäivä on 18.9.2020, sijoittajille maksetaan 1,875 prosentin vuotuinen korko ja transaktio laskettiin liikkeelle hintaan 99.992 prosenttia.

Kansainväliset sijoittajat osoittivat jälleen suurta kiinnostusta viitelainaa kohtaan. Suurin sijoittajaryhmä olivat keskuspankit ja monikansalliset instituutiot, jotka ostivat 55 prosenttia viitelainasta. Pankit olivat myös merkittävä sijoittajakunta 31 prosentin osuudella. Varainhoitajat ostivat 14 prosenttia viitelainasta. Eurooppaan ja Lähi-itään myytiin 44 prosenttia liikkeeseenlaskusta ja 42 prosenttia meni aasialaisten sijoittajien portfolioihin. Pohjois- ja Etelä-Amerikka osallistui 14 prosentilla.

Lisätietoja:

Esa Kallio, varatoimitusjohtaja, puh: 09 6803 6231

Joakim Holmström, varainhankintaosaston johtaja, puh: 09 6803 5674

Kuntarahoitus laski onnistuneesti liikkeeseen vuoden ensimmäisen dollarimääräisen viitelainan

Kuntarahoitus hinnoitteli keskiviikkona 8.3.2017 onnistuneesti uuden USD yhden miljardin viisivuotisen RegS/144A-viitelainan. Transaktio oli vuoden ensimmäinen dollarimääräinen transaktio ja seuraa tammikuussa tehtyä 10-vuotista euromääräistä viitelainaa.

Hyödyntäen hyvää markkinatilannetta ja koronnoususta johtuvaa vahvaa sijoittajakysyntää Kuntarahoitus onnistui tällä uudella viitelainalla pidentämään viitelainakäyräänsä vuoteen 2022.

Transaktion eräpäivä on 15.3.2022. Sijoittajille maksettava kuponkikorko on 2,375 %. Viitelaina hinnoiteltiin 29 korkopistettä yli viiden vuoden koronvaihtosopimuskoron ja 37,25 korkopistettä yli viiden vuoden Yhdysvaltain valtionlainan. Viitelainan hinnoittelua tiukennettiin alkuperäisestä +30 tasosta ylimerkityn merkintäkirjan ansiosta. Merkintäkirjan koko oli yli 1,5 miljardia.

Lainan pääjärjestäjinä toimivat BMO Capital Markets, J.P. Morgan, Mizuho ja Morgan Stanley.

Ylimerkitty merkintäkirja on todiste vahvasta sijoittajakysynnästä Kuntarahoituksen velkakirjoja kohtaan. pankit olivat suurin sijoittajaryhmä 50 % osuudella. Keskuspankit ja monikansalliset yhteisöt ostivat 34 % koko järjestelystä ja varainhoitajat 16 %. Viitelainasta 43 % myytiin Eurooppaan ja Lähi-itään, 25 % Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä 22 % Aasiaan. Pohjoismaisten sijoittajien osuus oli 10 % järjestelystä

Kuntarahoituksen varainhankintavuosi 2017 käynnistyi 10-vuotisella euroviitelainalla

Kuntarahoitus laski 6. tammikuuta liikkeeseen vuoden 2017 ensimmäisen viitelainan. Selvästi ylimerkitty miljardin euron viitelaina ajoitettiin hyvään markkinatilanteeseen.

Kymmenvuotinen viitelaina hinnoiteltiin yhdellä korkopisteellä yli vastaavan koronvaihtosopimuskoron. Lainan vuosittainen kuponkikorko on 0,625 prosenttia.          

Viitelaina oli viime vuosina Kuntarahoitukselta vasta toinen euromääräinen viitelaina: suurin osa viime vuosien viitelainoista on ollut dollarimääräisiä. Euroissa liikkeeseen laskettu viitelaina on osa Kuntarahoituksen sijoittajakunnan hajauttamiseen tähtäävää varainhankinnan strategiaa. Euroviitelainan sijoittajakysyntä oli erityisen vahvaa Saksassa, mistä kertyi 35 prosenttia allokaatiosta. Suurin sijoittajaryhmä viitelainassa oli pankit, jotka saivat 60 prosentin osuuden transaktiosta.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjiä olivat Barclays, Citigroup, J.P. Morgan ja Nomura