Energiantuotannon vihertyminen näkyy rahoituksen vaikutusraportoinnissa – vihreiden joukkovelkakirjalainojen eli green bondien pohjoismaisia raportointisuosituksia on päivitetty 

Kuntarahoitus on yhdessä muiden pohjoismaisten julkisen sektorin liikkeeseenlaskijoiden kanssa päivittänyt vihreiden joukkovelkakirjalainojen eli green bondien vaikutusraportoinnin suosituksia. Päivitykset johtuvat muutoksista markkinakehityksessä, erityisesti energiantuotantoon liittyvien päästöjen vähenemisestä.

Position Paper on Green Bonds Impact Reporting on pohjoismaisten julkisen sektorin liikkeeseenlaskijoiden yhteinen raportointisuositus, joka koskee vihreillä joukkovelkakirjalainoilla rahoitettujen hankkeiden ympäristövaikutuksiin liittyviä vaikutusindikaattoreita sekä laskenta- ja raportointitapoja.

– Vuoden 2024 päivityksen keskeisiä muutoksia ovat muun muassa tarkistetut päästökertoimet sähkölle ja kaukolämmölle sekä tarkennukset liittyen esimerkiksi eri viitekehysversioiden voimassaoloaikana myönnettyihin lainoihin, varojen allokointiin sekä hankkeiden uudelleenrahoitukseen. Uusia suosituksia on lisätty myös liikkeeseenlaskijan ESG-strategiaan ja riskienhallintaan liittyen, kertoo Kuntarahoituksen vastuullisuuspäällikkö Mikko Noronen.

Suosituksessa sähkön ja kaukolämmön päästökertoimia laskettiin alaspäin, mikä vastaa energiasektorin nopeaa siirtymää kohti fossiilittomia energialähteitä.

Suositukset yhtenäistävät alaa ja selkeyttävät sijoittajien ja liikkeeseenlaskijoiden välistä viestintää

Pohjoismaisten liikkeeseenlaskijoiden laatimien suositusten tavoitteena on luoda vihreiden joukkovelkakirjalainojen vaikutusraportointiin yhtenäinen, läpinäkyvä ja alaa kehittävä toimintamalli. Näin ne pystyvät raportoimaan rahoitettujen hankkeiden ympäristövaikutuksista ja tarjoamaan sijoittajille laadukasta, vertailukelpoista ja läpinäkyvää tietoa oman raportointinsa tueksi.

– Jotta kestävät joukkovelkakirjat säilyttävät ja vahvistavat uskottavuuttaan hyödyllisinä työkaluina vihreän siirtymän rahoittamiseen, on tärkeää, että liikkeeseenlaskijat toimivat läpinäkyvästi, sanoo Björn Bergstrand, joka vastaa vastuullisuudesta Ruotsin Kommuninvestissä ja koordinoi pohjoismaista vaikutusraportoinnin kehittämisen yhteistyötä.

Suositus on alun perin kehitetty ensisijaisesti Pohjoismaiden julkisen sektorin liikkeeseenlaskijoiden tueksi. Sitä ovat kuitenkin alkaneet hyödyntää myös yksityisen sektorin liikkeeseenlaskijat.

Pohjoismainen raportointiohjeistus julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, ja nyt tehty päivitys on kolmas laatuaan.

Position Paper on Green Bonds Impact Reporting -julkaisua työstävään pohjoismaiseen yhteistyöryhmään kuuluvat Kuntarahoituksen pohjoismaiset julkisen sektorin verrokkirahoittajat eli norjalainen Kommunalbanken, tanskalainen Kommunekredit, ruotsalaiset Kommuninvest ja Swedish Export Credit Corporation (SEK) sekä ruotsalaisia kuntia ja muita alueellisia liikkeeseenlaskijoita.

Position Paper on Green Bonds Impact Reporting (2024)

Kuntarahoituksen vihreä vaikutusraportti 2023

Lehdistötiedote: Nordic issuers update green bonds reporting guidance

Lisätietoja:

Mikko Noronen, vastuullisuuspäällikkö
mikko.noronen(at)kuntarahoitus.fi
puh. 050 4797 533

Kuntarahoitus laski onnistuneesti liikkeeseen neljännen green bondin – ”Menestys oli huomattavaa”

Kuntarahoitus laski keskiviikkona 3.7.2019 liikkeeseen uuden green bondin, jonka määrä on 500 miljoonaa euroa ja maturiteetti 10 vuotta. Kyseisellä viitelainalla rahoitetaan yhtiön vihreän rahoituksen portfoliota, joka koostuu pääosin julkisen liikenteen projekteista, kouluista, päiväkodeista, sosiaalisen asuntotuotannon kohteista, vedenpuhdistamoista ja uusiutuvasta energiasta.

Transaktio julkistettiin kansainvälisille pääomamarkkinoille maanantaina iltapäivällä. Sijoittajapuhelu järjestettiin keskiviikkona, ja siihen osallistui useita ”vihreitä” sijoittajia. Päätös viitelainan liikkeeseenlaskun ajankohdasta tehtiin keskiviikkoaamuna, jolloin markkinatilanne oli suotuisa. Merkintäkirja avattiin kello 10 Suomen aikaa ja 500 miljoonan euron raja ylitettiin jo ensimmäisen puolen tunnin aikana. Merkintäkirja suljettiin vain kaksi tuntia sen avaamisen jälkeen, jolloin sijoittajakysyntä oli kasvanut 2,1 miljardiin euroon.

Viitelainaan osallistui lopulta 90 sijoittajaa ympäri maailmaa. Pääosa sijoittajista, n. 81%, tuli Euroopasta, joukossa myös muutama Kuntarahoitukselle uusi sijoittaja.

– Tämä on järjestyksessään Kuntarahoituksen neljäs green bond. Kuntarahoitusta pidetään erittäin luotettavana sijoituskohteena ja lisäksi sijoittajat ovat tyytyväisiä vihreän rahoituksen tarinaamme. Green bond -sijoittajakunta on perinteisiin viitelainoihimme verrattuna laajempi, mikä osaltaan pienentää riskejä, sanoo Kuntarahoituksen varainhankinnasta vastaava Antti Kontio.

– Lisäksi on hienoa, että viitelaina hinnoiteltiin jälkimarkkinakäyräämme tiukemmalla. Tämä on elävä todiste siitä, että green bondilla on mahdollista saada varainhankintaa ympäristöystävällisille hankkeille. Tällä liikkeeseenlaskulla saattaa olla myös positiivinen vaikutus koko eurokäyrämme hinnoitteluun, Kontio jatkaa.

Ulkona olevia green bondeja on nyt noin 1,5 miljardia euroa, ja vihreän rahoituksen hyväksyttyjä lainoja ja leasingiä lähes yhtä suuri määrä.

Lainan pääjärjestäjinä toimivat Crédit Agricole CIB, HSBC, Nordea ja Rabobank. Nordean Head of SSA DCM Kamal Grossard-Aminin mukaan upea tulos heijastelee Kuntarahoituksen sitoutumista green bond -markkinoihin, onnistuneita markkinointiponnistuksia sekä hyvää suhdetta green bond -sijoittajiin.

– Vuonna 2018 Kuntarahoitus voitti Environmental Financen Green Bonds Awardsien kilpailusarjoissa SSA-liikkeeseenlaskijoiden parhaan euromääräisen vihreän bondin palkinnon, ja Kuntarahoituksen toinen euromääräinen vihreä bondi heijastelee ensimmäisen suosiota. Menestys oli huomattavaa niin ylimerkintöjen osalta kuin korkealaatuisten ja kestäviin sijoituksiin keskittyvien sijoittajien osalta, Grossard-Amin sanoo.

Lisätiedot ja kysymykset:

Antti Kontio, Head of CSR, Kuntarahoitus
puh. 050 3700 285, antti.kontio(at)kuntarahoitus.fi

Läpinäkyvyys on tulevaisuuden rahoituksen keskiössä

Vuosikymmen sitten koko markkinaa ei edes ollut olemassa ja sijoittajien kiinnostuksen kohteet liittyivät lähinnä yrityksen luottoriskiin ja korkotuottoon. Tänään huomio kiinnittyy siihen, mitä sijoitetuilla euroilla tai dollareilla saadaan aikaan. Kuntarahoituksen sijoittajatapaamisissa ympäri maailman keskustellaan nykyään aiempaa syvällisemmin rahoitettavista kohteista ja niiden vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. Sijoittajilla on aito halu kuulla ja ymmärtää paremmin, millaisia kohteita me rahoitamme ja miten. Kukaan valveutunut sijoittaja ei halua edistää fossiilisten polttoaineiden tuotantoa, koska sellaisten kohteiden rahoittamisella olisi negatiivinen vaikutus sijoittajien omille sidosryhmille.

Kyse on ensisijaisesti ympäristöystävällisistä investoinneista ja vihreistä bondeista,mutta myös yhteiskunnan kannalta merkittävien bondien määrä on kasvussa. Näillä bondeilla edistetään mm. sosiaali- ja terveysasioihin, sekä työllisyyteen liittyviä tavoitteita. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet nitovat sekä ympäristö- että sosiaaliset tavoitteet yhden ymmärrettävän viitekehyksen alle. Mikä sitten ohjaa tätä ilmiötä? Tähän liittyen on kaksi ääripäätä: pakottaminen ja vapaaehtoisuus.

Ranskassa valittiin pakottaminen. Viime vuodesta lähtien kaikkien ranskalaisten institutionaalisten sijoittajien on ollut pakko raportoida tekemiensä sijoitusten ympäristövaikutuksista. On sanomattakin selvää, että tämä ohjaa ranskalaisia sijoittajia haalimaan sijoituksia, jotka edistävät kansallisia ympäristötavoitteita. Myös Euroopan komissio ja Jyrki Kataisen johtama työryhmä tekevät parhaillaan kovasti työtä edistääkseen Euroopan kestävän kehityksen tavoitteita.

Suomi on valinnut vapaaehtoisuuden. Valtio kannustaa kaikkia toimijoita tekemään ympäristöystävällisiä investointeja ja sijoittamaan niihin, mutta aito porkkana puuttuu. Monet suomalaiset kaupungit ja kunnat ovat ympäristötavoitteiden edelläkävijöitä, mutta liian monelta puuttuu edelleen selkeä kestävän kehityksen strategia.

Muutoksia saadaan nopeasti aikaan, jos niin halutaan. Vastuullisen sijoittamisen markkina on hyvä esimerkki, mutta se vaatii porkkanaa sekä jatkuvaa yhteistyötä ja kehittämistä kaikkien toimijoiden välillä. Viimeaikainen trendi osoittaa, että läpinäkyvyyttä rahoitettavien kohteiden ja sijoittajien välillä tulee edelleen lisätä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rahoittajat avaavat rahoitettavia kohteita ja niiden vaikutuksia syvällisemmin – niin ympäristöön kuin sosiaalisiin asioihin liittyen.

Vastuullisen toimintatavan kehittämiseen on viime vuosina panostettu voimakkaasti Kuntarahoituksessa. Vihreä rahoitus on uusita panostuksista tärkein ja konkreettisin, koska se suoraan edistää Suomen ilmastotavoitteita pitkällä aikavälillä. Lisäksi olemme määrätietoisesti lisänneet yhteistyötä eri toimijoiden, kuten voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ja yliopistojen kanssa. Kiinnitämme myös erityistä huomiota myöntämämme rahoituksen läpinäkyvyyteen. Julkistimme tänä vuonna ensimmäisen vastuullisuusraportin sekä vihreän rahoituksen vaikutusraportin ja jatkamme tätä perinnettä myös jatkossa.

Kokemuksemme on osoittanut, että onnistumisen resepti on yksinkertainen. On oltava selkeä strategia, mitattavia tavoitteita ja avointa yhteistyötä ja kommunikointia eri toimijoiden kesken. Mutta kolikolla on myös kääntöpuoli: on valtava riski, jos ei toimikaan kertomallaan tavalla.

Antti Kontio
Kirjoittaja vastaa Kuntarahoituksen varainhankinnasta ja yhteiskuntavastuusta.
Twitter: @askontio

Investointeja tulevaisuuteen

Vastuullisuus on aina ollut toimintamme ytimessä. Kuluneen vuoden aikana vastuullisuus on kuitenkin nostettu myös yhtiön strategiassa entistä vahvempaan asemaan. Rahoitusalalla vastuullisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että tunnemme asiakkaidemme tilanteen niin hyvin, että osaamme auttaa tunnistamaan myös riskejä. Tarjoamme konkreettisia työkaluja talouden koko kuvan hahmottamiseen ja eri rahoitusvaihtoehtojen vaikutusten arviointiin.

Myös ympäristöarvojen merkitys kasvaa nopeasti. Viime vuonna lanseeraamamme vihreä rahoitus on ollut hyvin kysyttyä. Suomalaiskuntien mittavien ympäristötekojen mahdollistamana pystyimme laskemaan tänä syksynä liikkeeseen jo toisen vihreän bondin eli ympäristöhankkeisiin korvamerkityn joukkolainan. Se oli todellinen menestys, ja osoittautui yhtiömme tähänastisen historian kysytyimmäksi bondiksi.

Vihreän rahoituksen asiakkaamme hyötyvät ympäristöystävällisistä investoinneistaan monin tavoin. Vihreän rahoituksen piiriin hyväksytyksi tuleminen on riippumattoman arviointiryhmän tunnustus hankkeissa tehtävästä työstä. Se tekee kunnan ympäristöponnistelut näkyviksi, ja vaikutusarvioinnin ansiosta kunnat saavat myös mitattua tietoa hankkeidensa ilmastovaikutuksista. Tämä kehitys lisää läpinäkyvyyttä kuntalaistenkin suuntaan.

Kuntarahoitus saa asiakkailtaan kiitosta ennen kaikkea kahdesta asiasta: siitä, että ymmärrämme asiakkaiden toimintaympäristön ja siitä, että autamme pienelle organisaatiolle ominaisen ketterästi ja henkilökohtaisella otteella. Näistä vahvuuksista haluamme pitää jatkossakin kiinni. Me Kuntarahoituksessa olemme vuoden mittaan panostaneet merkittävästi tulevaisuuteen vahvistamalla organisaatiotamme. Lisäresursseja on haettu muun muassa riskienhallinnan tehostamiseen ja varmistamiseen, digitalisaation nopeuttamiseen ja asiakastyön kehittämiseen. Uskon, että nämä lisäsatsaukset näkyvät asiakkaillemme tehokkaina ja varmoina prosesseina ja parempana palveluna.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppanejamme kuluneesta vahvasta vuodesta sekä omaa henkilökuntaamme muutoshalukkuudesta, sitoutumisesta ja innosta paremman huomisen rakentamiseen.

Esa Kallio
vt. toimitusjohtaja
Kuntarahoitus Oyj
Twitter @EsaKallio

Kuntarahoitus mandatoi pankkiryhmän ensimmäiselle euromääräiselle vihreälle bondille

Kuntarahoitus on valinnut BnP Paribasin, Credit Acricole CIBin, DZ Bankin ja Nordean järjestämään Euroopassa 11.9.2017 alkaen sarjan sijoittajatapaamisia. Tapaamiset edeltävät Kuntarahoituksen ensimmäistä euromääräistä vihreää bondia eli joukkolainaa, joka tullaan laskemaan liikkeeseen keskipitkällä tai pitkällä juoksuajalla markkinatilanteen ollessa sopiva.

Transaktiosta saatavilla varoilla rahoitetaan hankkeita, jotka ovat Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisia. Tämänhetkiseen vihreän rahoituksen portfolioon kuuluu julkisen liikenteen, kestävän rakentamisen, vedenpuhdistuksen ja jätevesien käsittelyn, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden aloihin sisältyviä hankkeita. 

Kuntarahoituksen ensimmäinen, USD-määräinen vihreä bondi laskettiin liikkeeseen 27.9.2016.

Alustava sijoittajatapaamisten aikataulu:

11.9.2017                                       Ruotsi
12.9.2017                                       Tanska
13.9.2017                                       Ranska

18.9.2017                                       Suomi
18.9.2017                                       Iso-Britannia
19.9.2017                                       Alankomaat
20.–21.9.2017 Saksa                 

Lisätietoja:

Joakim Holmström, osastonjohtaja, varainhankinta
Puh. 050 4443 638

Antti Kontio, rahoituspäällikkö
Puh. 050 3700 285

Lisätietoja vihreästä rahoituksesta >