Energiantuotannon vihertyminen näkyy rahoituksen vaikutusraportoinnissa – vihreiden joukkovelkakirjalainojen eli green bondien pohjoismaisia raportointisuosituksia on päivitetty 

Kuntarahoitus on yhdessä muiden pohjoismaisten julkisen sektorin liikkeeseenlaskijoiden kanssa päivittänyt vihreiden joukkovelkakirjalainojen eli green bondien vaikutusraportoinnin suosituksia. Päivitykset johtuvat muutoksista markkinakehityksessä, erityisesti energiantuotantoon liittyvien päästöjen vähenemisestä.

Position Paper on Green Bonds Impact Reporting on pohjoismaisten julkisen sektorin liikkeeseenlaskijoiden yhteinen raportointisuositus, joka koskee vihreillä joukkovelkakirjalainoilla rahoitettujen hankkeiden ympäristövaikutuksiin liittyviä vaikutusindikaattoreita sekä laskenta- ja raportointitapoja.

– Vuoden 2024 päivityksen keskeisiä muutoksia ovat muun muassa tarkistetut päästökertoimet sähkölle ja kaukolämmölle sekä tarkennukset liittyen esimerkiksi eri viitekehysversioiden voimassaoloaikana myönnettyihin lainoihin, varojen allokointiin sekä hankkeiden uudelleenrahoitukseen. Uusia suosituksia on lisätty myös liikkeeseenlaskijan ESG-strategiaan ja riskienhallintaan liittyen, kertoo Kuntarahoituksen vastuullisuuspäällikkö Mikko Noronen.

Suosituksessa sähkön ja kaukolämmön päästökertoimia laskettiin alaspäin, mikä vastaa energiasektorin nopeaa siirtymää kohti fossiilittomia energialähteitä.

Suositukset yhtenäistävät alaa ja selkeyttävät sijoittajien ja liikkeeseenlaskijoiden välistä viestintää

Pohjoismaisten liikkeeseenlaskijoiden laatimien suositusten tavoitteena on luoda vihreiden joukkovelkakirjalainojen vaikutusraportointiin yhtenäinen, läpinäkyvä ja alaa kehittävä toimintamalli. Näin ne pystyvät raportoimaan rahoitettujen hankkeiden ympäristövaikutuksista ja tarjoamaan sijoittajille laadukasta, vertailukelpoista ja läpinäkyvää tietoa oman raportointinsa tueksi.

– Jotta kestävät joukkovelkakirjat säilyttävät ja vahvistavat uskottavuuttaan hyödyllisinä työkaluina vihreän siirtymän rahoittamiseen, on tärkeää, että liikkeeseenlaskijat toimivat läpinäkyvästi, sanoo Björn Bergstrand, joka vastaa vastuullisuudesta Ruotsin Kommuninvestissä ja koordinoi pohjoismaista vaikutusraportoinnin kehittämisen yhteistyötä.

Suositus on alun perin kehitetty ensisijaisesti Pohjoismaiden julkisen sektorin liikkeeseenlaskijoiden tueksi. Sitä ovat kuitenkin alkaneet hyödyntää myös yksityisen sektorin liikkeeseenlaskijat.

Pohjoismainen raportointiohjeistus julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, ja nyt tehty päivitys on kolmas laatuaan.

Position Paper on Green Bonds Impact Reporting -julkaisua työstävään pohjoismaiseen yhteistyöryhmään kuuluvat Kuntarahoituksen pohjoismaiset julkisen sektorin verrokkirahoittajat eli norjalainen Kommunalbanken, tanskalainen Kommunekredit, ruotsalaiset Kommuninvest ja Swedish Export Credit Corporation (SEK) sekä ruotsalaisia kuntia ja muita alueellisia liikkeeseenlaskijoita.

Position Paper on Green Bonds Impact Reporting (2024)

Kuntarahoituksen vihreä vaikutusraportti 2023

Lehdistötiedote: Nordic issuers update green bonds reporting guidance

Lisätietoja:

Mikko Noronen, vastuullisuuspäällikkö
mikko.noronen(at)kuntarahoitus.fi
puh. 050 4797 533

Kuntarahoitus palasi Englannin puntamarkkinoille vuoden ensimmäisellä puntamääräisellä liikkeeseenlaskulla

Kuntarahoituksen 250 miljoonan Englannin punnan liikkeeseenlasku 29.2.2024 sai hyvän vastaanoton markkinoilla. Kysyntä oli vahvaa erityisesti keskuspankkien ja virallisten instituutioiden taholta. Tämän liikkeeseenlaskun jälkeen Kuntarahoitus on hankkinut jo kolmanneksen vuoden 2024 9–10 miljardin euron varainhankintaohjelmastaan.

Transaktion kysyntä jakaantui jälleen laaja-alaisesti sekä sijoittajatyyppien osalta että maantieteellisesti. Tämä kertoo Kuntarahoituksen vahvasta asemasta globaaleilla pääomamarkkinoilla.

Keskuspankit ja viralliset instituutiot olivat viitelainan suurin sijoittajaryhmä: ne edustivat peräti 59 prosenttia transaktion lopullisesta merkintäkirjasta. Myös pankkien ja niiden treasury-osastojen kysyntä oli vahvaa, 39 prosenttia, ja kaksi prosenttia oli rahastonhoitajia, eläkerahastoja ja vakuutusyhtiöitä. Maantieteellisesti Ison-Britannian osuus merkintäkirjasta oli 41 prosenttia, Aasian 34 prosenttia ja Ison-Britannian ulkopuolisen EMEA-alueen (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) 25 prosenttia.

Tämä oli ensimmäinen Englannin punnissa tekemämme liikkeeseenlasku tänä vuonna. Olemme kiitollisia vakiintuneesta sijoittajakannastamme puntamarkkinoilla, sanoo Senior Manager Karoliina Kajova Kuntarahoituksen varainhankinta- ja vastuullisuustiimistä.

Yhteistyöpankkien lehdistötiedote: MuniFin GBP 250 million Oct 28 Benchmark

Transaktion tiedot

Issuer:Municipality Finance Plc (“Munifin”)
Ratings:Aa1 / AA+ (both Stable) by Moody’s / S&P
Format:Senior, Unsecured, Reg S, Registered
Coupon:4.375% Fixed, Annual, ACT/ACT ICMA, short first
Size:GBP250 million
Pricing Date:29th February 2024
Payment Date:7th March 2024 (T+5)
Maturity Date:2nd October 2028
Reoffer Spread:SONIA MS + 30 bps | UKT Oct-28 + 29.6bps
Joint Bookrunners:J.P. Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities

Kommentit yhteistyöpankeilta

Congratulations to the MuniFin team for a strong return to the GBP market, taking advantage of a clear issuance window to extend their GBP curve with a new benchmark. The strong support from a diverse group of investors and the competitive price point is a testament to MuniFin’s standing in the international market. We’re delighted to be involved!

Tina Nguyen, Vice President, SSA DCM, J.P. Morgan

Congratulations to the MuniFin team on the new GBP Oct-28 Benchmark. Taking advantage of a clear issuance window, MuniFin were able to extend their GBP Benchmark curve and maintain their regular presence in the Sterling SSA market. RBC were delighted to be a part of the transaction.

James Taunton, Director, SSA DCM, RBC Capital Markets

We are delighted to be involved in MuniFin’s successful return to the Sterling market with their first GBP Benchmark of the year. This syndication is a clear demonstration of their global support from a diversified investor base. Congratulations to the MuniFin team on an excellent trade.

Paul Eustace, Managing Director, Global Co-Head of SSA and Head of Europe and Asia Syndicate, TD Securities

Lisätietoja

Joakim Holmström
Executive Vice President, Capital Markets and Sustainability
+358 50 4443 638

Antti Kontio
Head of Funding and Sustainability
+358 50 3700 285

Karoliina Kajova
Senior Manager, Funding
+358 50 5767 707

Lari Toppinen
Senior Analyst, Funding
+358 50 4079 300

Aaro Koski
Analyst, Funding
+358 45 1387 465

Lue myös

Kuntarahoituksen ensimmäinen Norjan kruunuissa liikkeeseen laskettu yhteiskunnallinen joukkovelkakirjalaina sai vahvan vastaanoton

Kuntarahoituksen 1,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin viitelaina keräsi ennätyksellisen 4,4 miljardin kysynnän

Kuntarahoituksen 10-vuotinen miljardin euron viitelaina menestyi ennätysvilkkailla markkinoilla

Kuntarahoituksen ensimmäinen Norjan kruunuissa liikkeeseen laskettu yhteiskunnallinen joukkovelkakirjalaina sai vahvan vastaanoton

Norjan kruunumääräisillä joukkovelkakirjamarkkinoilla oli liikkeeseenlaskun aikaan paljon tarjontaa muiltakin SSA-liikkeeseenlaskijoilta, mutta Kuntarahoituksen 2 miljardin Norjan kruunun laina oli tästä huolimatta erittäin kysytty. Merkintäkirja täyttyi nopeasti ja laina hinnoiteltiin +25 korkopisteeseen yli 3 kuukauden Niboriin nähden. Lainan sijoittajakunta oli tasokas ja laaja.

– Viime vuosina Kuntarahoitus on vakiinnuttanut asemansa aktiivisena ja haluttuna liikkeeseenlaskijana pohjoismaisilla markkinoilla. Sijoittajakysyntää vahvisti merkittävästi se, että kyseessä oli Kuntarahoituksen ensimmäinen Norjan kruunuissa liikkeeseen laskettu yhteiskunnallinen joukkovelkakirjalaina, sanoo Hedda Giæver järjestelystä vastanneesta DNB Bankista.

Sijoittajien joukossa oli erityisesti pankkien treasury-osastoja sekä kansainvälisiä eläkevakuutusyhtiöitä ja varainhoitajia. 80 % liikkeeseenlaskusta allokoitiin norjalaisille sijoittajille.

– Olemme erittäin iloisia palatessamme Norjan kruunumarkkinoille. Sitäkin ilahduttavampaa on tehdä paluu yhteiskunnallisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla. Kestävyysohjelmamme ytimessä on tarjota rahoitusta yhteiskunnallisesti vaikuttaville projekteille ja lisätä niiden osuutta koko rahoituskannassamme. Sijoittajien tuki ja kysyntä on tässä tärkeässä roolissa, sanoo Kuntarahoituksen Funding Analyst Aaro Koski.

Transaktion tiedot

Issuer:Municipality Finance (KUNTA, MuniFin)
Issue Rating:Aa1/AA+
Status:Senior unsecured
Reoffer Price:99.631% / 4.083%
Reoffer Spread:3mN+25bps
Issue Size:NOK 2bn
Settlement:20 February 2024
Maturity:20 February 2029
Coupon:4% Fixed, Annual, Act/Act Icma Unadjusted Following
Listing:Nasdaq Helsinki
ISIN:XS2769883955
Lead Manager:DNB Markets

Lisätietoja

Joakim Holmström, Executive Vice President, Capital Markets and Sustainability, +358 50 4443 638  
Antti Kontio, Head of Funding and Sustainability, +358 50 3700 285 
Karoliina Kajova, Senior Manager, Funding, +358 50 5767 707 
Lari Toppinen, Senior Analyst, Funding, +358 50 4079 300 
Aaro Koski, Analyst, Funding, +358 45 138 746

Kuntarahoituksen 1,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin viitelaina keräsi ennätyksellisen 4,4 miljardin kysynnän

Laskimme liikkeeseen tämän vuoden toisen viitelainamme keskiviikkona 25. tammikuuta, vain kaksi viikkoa edellisen menestyksekkään liikkeeseenlaskumme jälkeen. Sijoittajakysyntä oli ennennäkemätöntä, ja 1,5 miljardin dollarin viitelainamme merkintäkirja paisui nopeasti ennätykselliseen 4,4 miljardiin. Viitelaina oli samalla suurin Yhdysvaltain dollareissa tehty transaktio sitten vuoden 2021.

Ennätyksiä rikkoneen viiden vuoden viitelainan kuponkikorko hinnoiteltiin 4,25 prosenttiin. Alkuperäistä hinnoittelua pystyttiin huikean sijoittajakysynnän ansiosta tiukentamaan kolmella korkopisteellä. Lopulliseen merkintäkirjaan osallistui 83 markkinoiden arvostamaa sijoittajatahoa, kuten keskuspankkeja ja pankkeja, ympäri maailmaa.  

Markkinoilla oli liikkeeseenlaskun aikaan paljon tarjontaa, mistä huolimatta viitelaina menestyi hienosti ja herätti ylistäviä kommentteja transaktion toteutuksessa mukana olleilta yhteistyöpankeilta. 

– Onnittelut Kuntarahoituksen varainhankintatiimille vuoden avauksesta Yhdysvaltain dollari -markkinoilla. Uusi 1,5 miljardin viiden vuoden viitelaina keräsi laadukkaan merkintäkirjan, vaikka SSA-liikkeeseenlaskijoiden markkina oli kiireinen. Kuntarahoituksen kyky sopeutua nopeasti erilaisiin markkinatilanteisiin edisti jälleen kerran yhtiön työtä paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa yhdessä asiakkaidensa kanssa, sanoi Katrin Wehle, Managing Director and Head of SSA CDM Origination, Deutche Bankilta.   

Kuntarahoituksen vuoden 2024 varainhankintaohjelma etenee vauhdilla, sillä tämän viitelainan jälkeen olemme hankkineet jo lähes 25 prosenttia 9–10 miljardin euron pitkäaikaisen varainhankinnan tavoitteestamme. 

– Päätimme aloittaa varainhankintavuoden ryminällä, ja hankimme jo neljäsosan koko vuoden tavoitteestamme vähän alle kuukaudessa. Olemme todella tyytyväisiä uuteen ennätykseemme, jopa 4,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin merkintäkirjaan. Suuret kiitokset kaikille sijoittajillemme sekä yhteistyöpankeillemme, jotka osallistuivat tähän menestyksekkääseen liikkeeseenlaskuun, sanoi varanhankinta ja vastuullisuus -tiimin Senior Manager Karoliina Kajova. 

Transaktion tiedot

IssuerMunicipality Finance Plc (“MuniFin”)
Issue AmountUSD 1.5 billion
Issuer RatingAa1 /AA+ (Moody’s / S&P) (all stable)
Pricing Date24 January 2024
Settlement Date31 January 2024 (T+5)
Maturity Date31 January 2029
Re-offer Price /Yield99.942% / 4.263%
Annual Coupon4.250%
Re-offer SpreadMid-swaps +47bps
Spread vs BenchmarkUST 3.750% due 31st December 2028 +22.6bps
ListingHelsinki Stock Exchange (Regulated market)
DocumentationIssuer’s Debt Issuance Programme dated 7 September 2023
ISINXS2757519280 / US62630CEK36
Joint Lead ManagersBarclays, BMO, Citigroup, Deutsche Bank

Kommentteja yhteistyöpankeilta

 – Congratulations to the MuniFin team for another fantastic outing in the USD benchmark space. We are delighted to see the team achieve a record orderbook well in excess of USD 4bn and with granular interest from over 80 investors. The USD 1.5bn 5Y deal priced with minimal concession to the secondary curve, testament to the strong name recognition that MuniFin enjoys with investors around the world.

Massimo Antonelli, Managing Director BMO Capital Markets

– Congratulations to the MuniFin team for a phenomenally successful USD outing, with this latest benchmark extending the issuer’s USD curve. The largest ever USD orderbook for MuniFin at USD 4.4 billion, as well as its joint-largest USD print over the past decade at USD 1.5 billion, is a testament to the firm standing of MuniFin amongst the global investor community.  Moreover, size did not come at the expense of price, with the trade seeing a 3bps move tighter in spread during execution and crucially with no attrition in the size of demand. Barclays is honoured to have supported this transaction.

Francesco Polon, Director, SSA Debt Capital Markets, Barclays

– An resounding return to the US dollar market for MuniFin. With a constructive and supportive primary market and stable macro backdrop, MuniFin priced their largest transaction in dollars since 2021 and achieved its largest ever orderbook with the transaction 2.9x oversubscribed. Citi is delighted to have been involved in this record-breaking trade. Congratulations!

Ebba Wexler, Managing Director, Head of SSA DCM, Citi

Lisätiedot

Joakim Holmström, Executive Vice President, Capital Markets and Sustainability 
Puh. +358 50 4443 638  

Antti Kontio, Head of Funding and Sustainability 
Puh. +358 50 3700 285 

Karoliina Kajova, Senior Manager, Funding 
Puh. +358 50 5767 707 

Lari Toppinen, Senior Analyst, Funding 
Puh. +358 50 4079 300 

Aaro Koski, Analyst, Funding
Puh. +358 45 138 7465

Lue lisää

Kuntarahoituksen 10-vuotinen miljardin euron viitelaina menestyi ennätysvilkkailla markkinoilla

Kuntarahoituksen 10-vuotinen miljardin euron viitelaina menestyi ennätysvilkkailla markkinoilla

Merkintäkirjat avattiin hinnoittelulla MS +26 korkopistettä. Hinnoittelua pystyttiin kuitenkin kiristämään merkintäaikana ja kirjat suljettiin lopulta MS +24 korkopisteessä merkintöjen määrän ylittäessä 2,2 miljardia.

Sijoittajakysyntä oli vahvaa erityisesti pankkien, keskuspankkien ja muiden virallisten tahojen keskuudessa: 80 prosenttia allokaatiosta suuntautui näille sijoittajille.

Maantieteellisesti kysyntää tuli etenkin Keski-Euroopasta: Saksa, Itävalta ja Sveitsi muodostivat 38 prosenttia allokaatiosta ja Benelux-maat 19 prosenttia.

– Olemme sitoutuneet olemaan vahvasti läsnä euromarkkinoilla. Tämä oli vuoden ensimmäinen viitelainamme ja ensimmäinen 10-vuotinen viitelaina kahteen vuoteen. Poikkeuksellisen runsaasta tarjonnasta huolimatta sijoittajakysyntä oli vahvaa. Kiitos onnistuneesta liikkeeseenlaskusta kuuluu sekä kaikille viitelainaan osallistuneille sijoittajille että yhteistyöpankeillemme, sanoo Kuntarahoituksen varainhankinnasta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Antti Kontio.

Kuntarahoitukselle vuoden 2024 ensimmäisen viitelainan onnistuminen erittäin kilpaillulla markkinalla on tärkeä merkkipaalu.

– Kuntarahoituksen strategia, jossa hintatavoitteet saavutettiin hyödyntämällä sekä suotuisia markkinaolosuhteita että erottautumista muusta tarjonnasta, on osoitus varainhankintatiimin joustavuudesta ja osaamisesta alkuvuoden kilpailutilanteen olosuhteisiin sopeutumisessa, sanoo Natixisin julkisen sektorin liikkeeseenlaskuista vastaava Thomas Leocadio.

Transaktion tiedot

IssuerMunicipality Finance Plc (MuniFin)
Issuer RatingAa1 /AA+ (Moody’s / S&P) (all stable)
Issue AmountEUR 1 billion
Pricing Date10 January 2024
Settlement Date17 January 2024 (T+5)
Maturity Date02 February 2034
Re-offer Price /Yield99.127% / 2.851%
Annual Coupon2.750% (long first coupon)
Re-offer SpreadMid-swaps +24bps
Spread vs BenchmarkDBR 2.600% Due 15th August 2033 +67.9bps
ISINXS2748850927
Joint Lead ManagersDanske Bank, LBBW, Natixis, SEB

Kommentit yhteistyöpankeilta

“Congratulations to the MuniFin team on another great result in the EUR market issuing a well-oversubscribed 10-year benchmark at limited concession despite an extremely busy EUR primary market. Over the past years, MuniFin has established themselves as the leading Nordic SSA issuer in the EUR market and Danske Bank is proud to have supported MuniFin throughout that journey.”
Gustav Landström, Head of SSA Origination, Danske Bank

“At a time of increased uncertainty around state budgets and government elections, public-sector issuers with a dedicated mandate offer attractive alternatives for investors. MuniFin today did just that with their successful 2024 opening trade that added a new line on the long end of their curve and achieved strong investor reception with a high-quality book of over EUR 2.2bn.”
Patrick Seifert, Head of Primary Markets & Global Syndicate, LBBW

“Congratulations are in order for the MuniFin team that not only achieved a successful first benchmark returning to the 10-year tenor but navigated through a never-before-seen volume week in the EUR SSA primary market. The strategy undertaken to benefit from favourable market conditions, while differentiating from the other supply to attain price objectives, highlights the agility of the funding team to adapt in a competitive beginning of year window. It was a pleasure to be involved on this transaction and we look forward to the continued success of MuniFin in 2024”
Thomas Leocadio, Co-Head Public Sector Origination, Natixis

”A great result from MuniFin and its first EUR Benchmark of the year, in what has been a record-breaking week in terms of primary issuance volume. With a well oversubscribed orderbook and spread tightening of 2bps from guidance, MuniFin once again proves its excellent track record in the EUR market. SEB is delighted to have been a part of this transaction and to have supported MuniFin reaching their funding target of EUR 9-10bn for 2024.”
Anna Sjulander, Head of SSA Origination at SEB

Lisätiedot

Joakim Holmström, Executive Vice President, Capital Markets and Sustainability
Puh. +358 50 4443 638

Antti Kontio, Head of Funding and Sustainability
Puh. +358 50 3700 285

Karoliina Kajova, Senior Manager, Funding
Puh. +358 50 5767 707

Lari Toppinen, Senior Analyst, Funding
Puh. +358 50 4079 300

Aaro Koski, Analyst, Funding
Puh. +358 45 138 7465

Kuntarahoitukselle parhaan vastuullisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijan palkinto SSA-kategoriassa

Kuntarahoitus on palkittu vuoden parhaana vastuullisten joukkovelkakirjalainojen eli bondien liikkeeseenlaskijana SSA-kategoriassa. Palkinnon myöntänyt brittiläinen CMD Portal ylisti valintaperusteluissaan sitoutumistamme kestävään kehitykseen sekä menestystämme vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijana.

CMD Portal perusteli valintaansa Kuntarahoituksen pitkäjänteisellä työllä kestävän kehityksen eteen. He nostivat esiin lokakuussa julkaisemamme kestävyysohjelman, jossa asetimme raamit ja tavoitteet pitkänaikavälin vastuullisuustyöllemme, jopa vuoteen 2035 saakka. Kestävyysohjelman pääteemat ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tukeminen ja vihreän siirtymän vauhdittaminen, jossa kestävä rahoituksemme on tärkeässä roolissa. Kuntarahoitus valittiin myös toiseksi parhaaksi ESG-liikkeeseenlaskijaksi yleisessä kategoriassa.

– Kuntarahoituksen asiakkailla on suuri merkitys koko Suomen ilmastotavoitteisiin pääsemisessä. Suurin positiivinen vaikutuksemme syntyykin liiketoimintamme eli tarjoamamme rahoituksen kautta. Siksi tavoittelemme, että vuonna 2030 vähintään kolmasosa pitkäaikaisesta asiakasrahoituksesta olisi vihreää ja yhteiskunnallista rahoitusta. Kestävyysohjelman keskeisin uudistus on kuitenkin asettamamme päästövähennystavoite rahoitetuille kiinteistöille. Vihreä rahoituksemme on avainasemassa tavoitetason, 8 kgCO2/m2, saavuttamisessa, vastuullisuusanalyytikko Mikko Noronen kertoo.

Kestävän rahoituksen saralla teimme vuoden 2023 aikana kaksi merkittävää liikkeeseenlaskua. Helmikuussa laskimme liikkeeseen ennätyksellisen yhden miljardin euronvihreän joukkovelkakirjalainan, joka ylimerkittiin nopeasti lähes kaksinkertaisesti. Merkintäkirjaan osallistui markkinoiden arvostamia sijoittajia, joista lähes 80 prosenttia oli vastuulliseen sijoittamiseen keskittyviä tahoja. Kyseessä oli kaikkien aikojen suurin vihreä joukkovelkakirjalainamme ja lisäksi suurin euromääräinen vihreä liikkeeseenlasku Pohjoismaiden SSA-markkinoilla. Lisäksi teimme elokuussa private placement -järjestelynä menestyksekkään yhteiskunnallisen joukkovelkakirjalainan, jonka koko oli 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

– Vuosi 2023 oli meille monella tapaa merkityksellinen vastuullisuuden saralla ja tämä kansainvälinen tunnustus on hieno lopetus vuodelle. Sijoittajien kiinnostus vastuullisia sijoituskohteita kohtaan kasvaa jatkuvasti, ja vihreät ja yhteiskunnalliset joukkovelkakirjalainat ovat tärkeä osa varainhankintaohjelmaamme myös ensi vuonna, jolloin suunnitelmissa on tehdä 9–10 miljardia euroa uutta pitkäaikaista varainhankintaa. Vihreiden ja yhteiskunnallisten liikkeeseenlaskujen määrä ja koot riippuvat kestävän asiakasrahoituksen määrän kehittymisestä, varainhankinnan Senior Manager Karoliina Kajova kertoo.

Parhaan vastuullisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijan palkinto myönnetään sellaiselle SSA (Sovereigns, Supranational and Agencies) -liikkeeseenlaskijalle, jolla on monipuolinen tarjonta ESG-sijoittajille eri markkinoilla, esimerkiksi useissa eri valuutoissa ja maturiteeteissa. CMD Portal tuottaa ja tarjoaa tietoa pääomamarkkinoista ja toimii verkostona, joka yhdistää joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat, sijoittajat ja välittäjät maailmanlaajuisesti. Aktiivisia käyttäjiä on nyt noin 36 000.

CMD Portal on antanut Kuntarahoitukselle tunnustuksia aiemminkin. Tämän vuoden huhtikuussa Kuntarahoituksen ennätyksellinen vihreä joukkovelkakirjalaina sai vuoden parhaimman TopDeal-palkinnon. Tammikuussa CMD Portal valitsi Kuntarahoituksen parhaaksi strukturoitujen joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijaksi jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Kuntarahoitus on kestävän rahoituksen edelläkävijä Suomessa

Vihreää rahoitusta myönnetään ympäristö- ja ilmastoystävällisiin hankkeisiin, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia. Rahoitettavien hankkeiden pääkategoriat ovat rakentaminen, joukkoliikenne, uusiutuva energia sekä vesi- ja jätevesihuolto. Kuntarahoitus alkoi tarjota vihreää rahoitusta vuonna 2016 ensimmäisenä Suomessa.

Yhteiskunnallista rahoitusta myönnetään hankkeisiin, jotka tuottavat laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä: ne edistävät yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin tai alueen elinvoiman toteutumista. Hankkeiden pääkategoriat ovat asuminen, hyvinvointi ja koulutus. Kuntarahoitus alkoi tarjota yhteiskunnallista rahoitusta vuonna 2020 ensimmäisenä Suomessa.

Hankkeet rahoitetaan pääomamarkkinoilta vihreillä ja yhteiskunnallisilla joukkovelkakirjalainoilla hankituilla varoilla.

Lue lisää vihreästä ja yhteiskunnallisesta rahoituksesta

Lue lisää:

Lisätiedot

Antti Kontio– Head of Funding and Sustainability

+358 50 3700 285 

Mikko Noronen – Sustainability Analyst, Funding and Sustainability 

+358 50479 7533 

Karoliina Kajova– Senior Manager, Funding 

+358 50 5767 707 

Lari Toppinen– Senior Analyst, Funding

+358 50 4079 300 

Aaro Koski– Analyst, Funding 

+358 45 138 7465 

Kuntarahoituksen varainhankintaohjelman tavoite vuonna 2024 on 9–10 miljardia euroa

Kuntarahoituksen varainhankintaohjelman tavoitteena on, että 60 prosenttia pitkäaikaisesta rahoituksesta lasketaan liikkeeseen euro- ja Yhdysvaltain dollari -määräisinä viitelainoina, ja loput 40 prosenttia muiden julkisten markkinoiden kautta (esim. GBP, NOK, AUD) sekä private placement -järjestelyinä. Liikkeeseenlaskuissa tavoittelemme keskimäärin viiden vuoden maturiteettia.

Sijoittajien kiinnostus vastuullisia sijoituskohteita kohtaan on jatkuvassa kasvussa, ja myös rahoitusalan sääntelykehitys ohjaa markkinoita tähän suuntaan. Vihreät ja yhteiskunnalliset joukkovelkakirjalainat ovat tärkeä osa varainhankintaohjelmaamme myös ensi vuonna. Liikkeeseenlaskujen määrä ja koot riippuvat kestävän asiakasrahoituksen määrän kehittymisestä.

Kuluvana vuonna Kuntarahoitus on tehnyt pääomamarkkinoilla noin 10 miljardia euroa uutta pitkäaikaista varainhankintaa. Laskimme viitelainoja liikkeeseen yhteensä viisi kappaletta, joista kolme järjestettiin euroissa ja kaksi Yhdysvaltain dollareissa.

Varainhankintamme rikkoi myös ennätyksiä kestävän rahoituksen saralla, kun laskimme helmikuussa liikkeeseen kaikkien aikojen suurimman, 1 miljardin euron, vihreän joukkovelkakirjalainamme. Se oli myös samalla suurin euromääräinen vihreä liikkeeseenlasku Pohjoismaiden SSA-markkinoilla. Elokuussa laskimme liikkeeseen myös 100 miljoonan Yhdysvaltain dollarin yhteiskunnallisen joukkovelkakirjan private placement -järjestelynä.

Muilla julkisilla markkinoilla päävaluuttamme ovat olleet punta ja Norjan kruunu, mutta olemme tehneet liikkeeseenlaskuja myös Sveitsin frangeissa ja Uuden-Seelannin dollareissa. Kuntarahoitus on ollut tänä vuonna suhteellisesti aktiivisempi euro- ja dollariviitelainamarkkinoilla kuin viime vuonna.

Kuluvana vuonna liikkeeseenlaskuja tehtiin eniten euroissa (51 prosenttia), seuraavaksi Yhdysvaltain dollareissa (28 prosenttia), punnissa (11 prosenttia) ja Norjan kruunuissa (4 prosenttia). Nämä valuutat kattavat yli 94 prosenttia koko vuoden uudesta pitkäaikaisesta varainhankinnasta.

Lisätietoja

Antti Kontio – Head of Funding and Sustainability

050 3700 285

Karoliina Kajova – Senior Manager, Funding

050 5767 707

Lari Toppinen – Analyst, Funding

050 4079 300

Aaro Koski – Analyst, Funding

045 138 7465

Lue lisää:

Ennätyksellinen vihreä joukkovelkakirjalainamme rahoittaa miljardilla vihreää siirtymää

Kuntarahoituksen menestyksekäs 1,25 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikkeeseenlasku houkutteli arvostettuja sijoittajia ympäri maailmaa

Suotuisia olosuhteita hyödyntäen, Kuntarahoitus ilmoitti keskiviikkona markkinoille vuoden toisesta joukkovelkakirjalainastaan. Transaktio hinnoiteltiin alustavasti tasoon SOFR MS+40 korkopistettä, mutta torstaiaamuna merkintäkirjojen paisuessa hinnoittelua kiristettiin kahdella korkopisteellä. 

Merkintäkirja kasvoi vaikuttavaan 3,3 miljardiin dollariin, minkä jälkeen Kuntarahoitus asetti lopullisen koon 1,25 miljardiin. Liikkeeseenlasku on yhtiön suurin tällä markkinalla tammikuun 2021 jälkeen. 

– Tällä vuoden toisella liikkeeseenlaskulla vahvistimme läsnäoloamme entisestään Yhdysvaltain joukkovelkakirjamarkkinoilla. Meillä on vankka ja luotettava maine kansainvälisten sijoittajien keskuudessa, ja tämän liikkeeseenlaskun menestys on jälleen vahva osoitus siitä. Olemme nyt saavuttaneet lähes koko vuoden varainhankinnan tavoitteemme”, kertoo Kuntarahoituksen varainhankinnasta ja vastuullisuudesta vastaava Antti Kontio.

Transaktioon osallistui 85 sijoittajaa ympäri maailmaa. Suurin osa sijoittajista oli Euroopasta (39,1 %), Amerikoista (28,7 %), Lähi-idästä ja Afrikasta (17,3 %) sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelta (14,9 %). Valtaosa sijoittajista oli markkinoiden arvostamia keskuspankkeja ja muita virallisia tahoja (40,3 %) sekä varainhoitajia (15,3 %).

Tämän liikkeeseenlaskun myötä Kuntarahoitus on saavuttanut 9,5 miljardia euroa tämän vuoden pitkäaikaisen varainhankinnan 9–11 miljardin tavoitteestaan. 

Lue tiedote (englanniksi):

Transaktion tiedot

Issuer:Municipality Finance Plc (“Munifin”) 
Ratings:Aa1 / AA+ (both Stable) by Moody’s / S&P 
Format:RegS / 144A 
Coupon:4.875% Fixed, S/A, 30/360, short first 
Size:USD1.25 billion 
Pricing Date:5th October 2023 
Payment Date:13th October 2023 (T+5) 
Maturity Date:13th January 2027 
Reoffer Spread:SOFR MS + 38 bps | CT3 + 17.2bps 
Joint Bookrunners:BofA Securities, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities 

Kommentit yhteistyöpankeilta 

“Huge congratulations to the MuniFin team for strategically taking this week’s window despite the volatile backdrop. An excellent result for MuniFin’s second USD benchmark of 2023 as illustrated by the size and depth of the orderbook. Bank of America is extremely proud to have been a part of this transaction and successfully rounding out MuniFin’s benchmark funding for 2023.” 

Robert Matthews, Vice President, SSA DCM, BofA Securities

”Congratulations to the MuniFin team on a successful transaction; reacting swiftly to the favourable market conditions and clear issuance window to secure their second USD Benchmark in 2023. Final demand in excess of $3.3bn marks one of MuniFin’s largest ever USD books; a reflection of the high-quality credit and recognition of the team’s efforts on global investor engagement. RBC was delighted to be involved and it was a pleasure working with the team on this transaction.”


Eleanor Singer, Vice President, SSA DCM, RBC Capital Markets

“Congratulations to the MuniFin team for swiftly responding to market conditions, taking advantage of a clear issuance window to price a successful transaction! The orders over $3.3bn+ not only make this one of MuniFin’s largest orderbooks but also underline investors’ confidence in MuniFin’s name. This was apt to end the benchmark funding on a high note and we’re delighted to be involved!” 

Matthieu Batard, Head of SSA Syndicate, J.P. Morgan 

”Congratulations to the entire MuniFin team on a seamlessly executed new 3yr USD transaction. MuniFin were nimble in their approach to securing an efficient funding window this week which paid off with an incredible USD 3.3bn final orderbook from a wide variety of global USD investors.” 

Paul Eustace, Managing Director, Global Co-Head of SSA and Head of Europe and Asia Syndicate, TD Securities 

Lisätiedot

Joakim Holmström – Executive Vice President, Capital Markets and Sustainability 

+358 50 4443 638 

Antti Kontio – Head of Funding and Sustainability 

+358 50 3700 285 

Karoliina Kajova – Senior Manager, Funding 

+358 50 5767 707 

Lari Toppinen – Senior Analyst, Funding 

+358 50 4079 300 

Aaro Koski – Analyst, Funding 

+358 45 1387 465 

Ennätyksellinen vihreä joukkovelkakirjalainamme rahoittaa miljardilla vihreää siirtymää

Mandaatti transaktiolle julkaistiin tiistaina 14. helmikuuta ja merkintäkirjat avattiin seuraavana aamuna. Kysyntä oli vahvaa alusta alkaen ja hinnoittelua onnistuttiin tiukentamaan kahdella korkopisteellä. Merkintäkirja paisui lopulta jopa 2,2 miljardiin euroon ja kirjat suljettiin jo 2,5 tunnin jälkeen.

Merkintäkirjaan osallistui markkinoiden arvostamia sijoittajia, joista 46 % olivat pankkeja ja 31 % pankkien varainhoitajia. Lisäksi jopa 80 % merkintäkirjaan osallistuneista sijoittajista olivat vastuulliseen sijoittamiseen keskittyviä tahoja. Maantieteellisesti jakauma oli monipuolinen. Pohjoismaihin allokoitiin 37 % merkintäkirjasta, DACH-maihin (Saksa, Itävalta ja Sveitsi) 29 % ja Benelux-maihin (Alankomaat, Belgia ja Luxemburg) 13%.

–Tämä oli järjestyksessä nyt Kuntarahoituksen kahdeksas vihreä joukkovelkakirjalaina. On mahtavaa huomata, kuinka kysyntä vastuullisiin sijoitustuotteisiin kasvaa vuosi vuodelta. Varainhankintatiimin uusimpana jäsenenä tämä liikkeeseenlasku oli hieno kokemus myös minulle henkilökohtaisesti, sillä se oli ensimmäinen merkittävä liikkeeseenlasku, johon pääsin osallistumaan, sanoo analyytikko Aaro Koski.

Tämän ennätyksellisen vihreän joukkovelkakirjalainan jälkeen Kuntarahoitus on hankkinut noin 40 % vuoden 8-9 miljardin pitkäaikaisen varainhankinnan tavoitteestaan.

Lue lehdistötiedote (englanniksi):

Rahoitusta Suomen vihreään siirtymään

Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta myönnetään muun muassa kestävän rakentamisen ja joukkoliikenteen sekä uusiutuvan energian hankkeisiin, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Hankkeisiin myönnetyt varat kerätään kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta Kuntarahoituksen vihreillä joukkovelkakirjalainoilla.

Lue lisää vihreästä rahoituksesta

Transaktion tiedot

Issuer:Municipality Finance Plc (“MuniFin”)
Ratings:Aa1 / AA+ (both Stable) by Moody’s / S&P
Size:EUR 1,000,000,000
Coupon:3% annual, Actual/Actual (ICMA), following unadjusted
Pricing Date:15th February 2023
Payment Date:22nd February 2023
Maturity Date:25th September 2028
Mid Swap Spread:-3bps
Joint Bookrunners:CACIB / Danske Bank / HSBC / NatWest Markets

Kommentteja yhteistyökumppaneiltamme

“Credit Agricole CIB is proud to have assisted MuniFin with its successful return to the green bond market. MuniFin not only achieved an outstanding result in terms of tight pricing and diversified high-quality investor demand, it also raised the bar on the green bond issue size of EUR 1 billion – the largest EUR green bond in the Nordic SSA market to date. Credit Agricole CIB would like to congratulate the MuniFin team for its longstanding commitment to Sustainability and for continuously supporting the development within the Nordic region and on a global scale.” 

Lawrence Duquesne-Garner, Managing Director, SSA Origination, Credit Agricole CIB

“This is a fantastic outcome for Munifin and a testament of the quality in their recently updated green bond framework. We are pleased to see a Munifin being able to attract such a strong order book with pricing through their EUR curve despite an uncertain market backdrop. Danske Bank is proud to have supported Munifin with the framework update and as a lead manager on the first green bond issue thereafter.”  

Gustav Landström, Head of SSA Origination at Danske Bank

“A stellar result for MuniFin, capitalizing on constructive market conditions to print its largest ever green benchmark. Today’s deal highlights the strong following MuniFin receives from the global investor base as well underlining MuniFin’s strength as a green issuer. The deal was 2x oversubscribed, allowing pricing to move 2bps through execution and price with a minimal new issue concession. HSBC is proud to have helped lead this transaction. Congratulations to the MuniFin team.”

Sabrina Khalfoune, SSA DCM, HSBC

“With this transaction, MuniFin have issued their largest green benchmark to date. This represents an ongoing commitment from MuniFin to create large liquid benchmarks in Green format and also highlights an increased engagement from the investor community. The latter point is evidenced by a 2x oversubscribed book and issuance at fair value. ESG is at the core of NatWest’s business model and we are incredibly proud to have been involved in this issuance.”

Damien Carde, Head of FBG DCM, NatWest Markets

Lisätietoja

Joakim Holmström – Executive Vice President, Capital Markets and Sustainability 

050 4443 638

Antti Kontio – Head of Funding and Sustainability 

050 3700 285

Karoliina Kajova – Senior Manager, Funding 

050 5767 707

Lari Toppinen – Analyst, Funding 

050 4079 300

Aaro Koski – Analyst, Funding

045 138 7465

Kuntarahoitus käynnisti varainhankintavuoden menestyksekkäästi 1,5 miljardin euron viitelainalla

Varainhankinnan vuosi lähti vauhdilla liikenteeseen laskettuamme liikkeeseen 1,5 miljardin euromääräisen viiden vuoden viitelainan 11. tammikuuta 2023. Transaktio oli menestys ja se ylimerkittiin nopeasti yli kaksinkertaisesti tammikuun ruuhkaisesta ajankohdasta ja markkinoilla vallitsevista epävarmuustekijöistä huolimatta.

Laskimme keskiviikkona 11. tammikuuta liikkeeseen 1,5 miljardin euron viitelainan, joka erääntyy 18.11.2028. Kyseinen liikkeeseenlasku on Kuntarahoituksen suurin yksittäinen transaktio kahteen vuoteen. Sijoittajakysyntä oli vahvaa heti merkintäkirjojen auettua aamulla, ja hinnoittelua onnistuttiin tiukentamaan kahdella korkopisteellä. Noin kahden tunnin kuluessa merkintäkirja oli paisunut jo 3,6 miljardiin euroon ja kirjat suljettiin.  

– Tämä liikkeeseenlasku oli hieno alku vuodelle ja olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Transaktio oli jättimenestys markkinoiden epävarmasta tunnelmasta ja sijoittajien varoivaisuudesta huolimatta, mikä osoittaa jälleen sen, että Kuntarahoitus on arvostettu ja vakaamaineinen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla, sanoo varainhankinnasta ja vastuullisuudesta vastaava Antti Kontio. 

Merkintäkirjaan osallistui pääomamarkkinoilla arvostettuja sijoittajia yhteensä 89 kappaletta. Pankkien osuus oli jopa 60 %, keskuspankkien ja institutionaalisten sijoittajien 26 % ja varainhoitajien 11 % sekä vakuutus- ja eläkerahastojen 3 %. Maantieteellisesti merkinnät jakautuivat monipuolisesti. Sijoittajista 31 % olivat saksalaisia, itävaltalaisia ja sveitsiläisiä, pohjoismaalaisia sijoittajia oli 24 %, belgialaisia, alankomaalaisia ja luxemburgilaisia 14 %, ranskalaisia 12 % ja englantilaisia 9 %. Loput sijoittajista olivat muualta maailmasta (5 %), muualta Euroopasta (3 %) ja Aasiasta (2 %). 

Tänä vuonna tavoitteenamme on tehdä 8–9 miljardia euroa uutta pitkäaikaista varainhankintaa, mikä on linjassa vuoden 2022 volyymien kanssa. 

Transaktion tiedot 

Issue Amount EUR 1.5 billion 
Pricing Date 11 January 2023 
Payment Date 18 January 2028 (T+5) 
Maturity Date 18 January 2028 
Re-offer Price / Yield 99.949% / 2.886% 
Annual Coupon 2.875%, Annual, ACT/ACT ICMA  
Re-offer Spread MS +0bps OBL 1.3% due October + 61.9bps 
Format Senior, Unsecured, Reg S 
Listing Helsinki Stock Exchange (Regulated market) 
ISIN XS2577104321 
Joint Lead Managers BofA / JP Morgan / Morgan Stanley / Nordea 

Kommentteja yhteistyökumppaneiltamme

 

“Huge congratulations to the MuniFin team for navigating a busy January window and successfully printing their joint largest ever transaction. This transaction provides an excellent starting point for the year ahead and highlights the value investors place on MuniFin’s core currency offerings.” 

Adrien de Naurois, Managing Director, Head of DCM SSA & EMEA IG Syndicate, BofA Securities 

“Congratulations to the MuniFin team for their stellar first benchmark issuance of 2023, successfully navigating a busy market. The high quality order book and their largest EUR benchmark since 2020 sets the scene for other Nordic issuers to follow. We are delighted to be involved in this landmark transaction.” 

Matthieu Batard, Head of SSA Syndicate, J.P. Morgan 

“A successful return to the EUR market for MuniFin with their first benchmark issuance of 2023. Despite competing supply, the deal amassed a high-quality and granular orderbook, which saw the trade tighten 2bps from initial guidance, further highlighting the strength of MuniFin’s credit quality. Congratulations to the MuniFin team on a stellar start to the year, Morgan Stanley is delighted to have been involved!” 

Ben Adubi, Head of SSA Syndicate, Morgan Stanley 

“Nordea is delighted to have played a role in MuniFin’s first EUR benchmark transaction of the year. Despite a notably congested start to the EUR primary market in January and going head-to-head with directly competing supply, MuniFin emerged with a very successful EUR 1.5bn 5-year benchmark with over twice as much final investor demand behind, while simultaneously tightening the spread by 2bps. Nordea congratulates the entire MuniFin team for kicking off 2023 with a stellar performance that highlights the strong support for its name amongst the global investor community.” 

Kamal Grossard-Amin,Managing Director, Head of SSA DCM, Nordea 

Lisätiedot 

Joakim Holmström– Executive Vice President, Capital Markets and Sustainability 

+358 50 4443 638 

Antti Kontio– Head of Funding and Sustainability 

+358 50 3700 285 

Karoliina Kajova– Senior Manager, Funding 

+358 50 5767 707 

Lari Toppinen– Analyst, Funding 

+358 50 4079 300 

Lue lisää: 

MuniFin funding forecast for 2023: EUR 8-9 billion