Tasapainotusohjelma oikaisi Lappeenrannan talouden

Mitkä ovat Lappeenrannan johtamisen päälinjat lähivuosina?

Tärkeintä on käyttää kaikki keinot siihen, että saamme käännettyä nousuun työssäkäyvien määrän, jotta saamme kaupungin veropohjan kuntoon.

Parhaillaan varaudumme maakuntauudistukseen valmistelemalla mittavia omaisuusjärjestelyjä. Lappeenrannassa on myös tehty massiivinen talouden tasapainotusohjelma, jossa kaupungin absoluuttinen lainamäärä on vähentynyt yli 20 miljoonaa euroa viimeisten kolmen vuoden aikana. Talouden rakenne on kunnossa ja nyt pitää uskaltaa käyttää budjetin vähäinen liikkumavara investoimalla kasvuun.

Kolmas päälinja on digitaalisaation tuomien mahdollisuuksien nopea hyödyntäminen.

Mitkä näet Lappeenrannan suurimpina haasteina?

Meillä on paljon luontaisia vahvuuksia, mutta kaupungin väestö ikääntyy nopeasti. Veropohjan kasvuun kääntäminen on meille iso haaste, jossa pitää onnistua, mutta meillä on hyvät edellytykset ratkaista se. Ensisijaista on purkaa yritysten kasvun esteet. Lappeenranta on menettänyt paljon teollisuuden työpaikkoja, ja nyt pitää synnyttää työpaikkoja, jotka kestävät meneillään olevan rakennemuutoksen yli.

Mikä tekee Lappeenrannasta erikoisen?

Lappeenranta on valtavan kaunis kaupunki. Itärajan läheisyys tuo mukanaan kiinnostavia ja eksoottisia mausteita: sekä kasvupotentiaalia että kiinteää yhteistyötä venäläisten osapuolten kanssa.

Miltä sote- ja maakuntauudistuksen kiemurat näyttävät Lappeenrannan silmin? Miten kaupunki varautuu niihin?

Kaikki sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät toiminnot ovat olleet Eksotessa jo pitkään, joten olemme hyvin valmiita uuteen toimintamalliin. Tuleva organisaatiorakenne ja kunnan uusi rooli, jossa johtosuhde muuttuu yhteistyöksi maakunnan kanssa, näkyy siksi selkeämmin kuin muualla.

Kaupunki panostaa vahvasti uuden kunnan kehittämiseen. Jos sote- ja maakuntauudistus menee maaliin, on tärkeää, ettei sen toteutuksessa päädytä nyt kaavailtuun omaisuuden ryöstömenettelyyn. On surullista ja epäreilua, jos valtio kahmii omaisuudesta tuottavuuspotentiaalin ja jättää roskat kuntien siivottavaksi aiheuttaen leikkauksia opetukseen ja päivähoitoon.

Mikä sinua motivoi työssäsi?

Kunnat voisivat viestiä paremmin kuntatyön mielenkiintoisuudesta. Työ on laaja-alaista ja monipuolista, kun tehtäviin kuuluvat esimerkiksi sekä energiakonsernin että terveydenhuollon kysymykset. Minulle on tärkeää tietää, että jos saan aikaan esimerkiksi edullisempia ratkaisuja hallinnossa, niin se tietää lisävaroja tärkeisiin asioihin, kuten kouluihin.

Minkä kirjan luit viimeksi?

Raimo Sailaksen Laman taittaja -elämäkerran sain lahjaksi, ja samaa kirjatyyppiä ihan erilaisesta kohteesta edusti samoihin aikoihin lukemani Apulannan bändihistoriikki Kaikki yhdestä pahasta. Ajatuksia herättävä oli myös Mandi Gardemeisterin Medici-ilmiö, joka kertoo siitä, miten parhaat oivallukset syntyvät eri alojen välimaastossa.

Kenet kollegasi jostain muualta Suomesta haluaisit nähdä seuraavassa Huomisen tekijöissä?

Olisi kiinnostavaa kuulla millaisena Hämeenlinnan talousjohtaja Jussi Oksa näkee kaupunkinsa lähitulevaisuuden.

Kuopio katsoo vuoteen 2030

Mitkä ovat Kuopion johtamisen päälinjat lähivuosina?

Parhaillaan laaditaan vuoteen 2030 asti ulottuvaa strategiaa. Keskeinen näkökulma on se, miten panostamme elinvoimaan, työllisyyteen, koulutukseen ja kulttuuriin. Jatkamme panostuksia voimakkaaseen kasvuun. Haluamme tehdä rohkeita ratkaisuja, joilla turvataan elinvoima jatkossakin, esimerkkinä Savilahden keskittymän kehittäminen kampuksena, tiedepuistona ja asuinalueena. Tavoitteena on myös byrokratian keventäminen ja kansalaisdemokratian lisääminen. Digitalisointi on keskeisessä roolissa: palveluiden on oltava saavutettavissa muulloinkin kuin virastoaikaan, ja asukkaiden voitava aktiivisesti vaikuttaa päätöksentekoon.

Mitkä näet Kuopion suurimpina haasteina?

Peruspalvelutuotannon tulo- ja menovirrat on saatava tasapainoon. Kuopio ei ole juurikaan velkaantunut viime vuosina, mutta investointeja on jouduttu jarruttamaan liian monta vuotta. Nyt pitää uskaltaa tehdä enemmän kasvuinvestointeja. Sote- ja maakuntauudistuksen mukanaan tuoma asema maakunnan vuokranantajana tuo haasteita. Käyttäjän vaatimukset sote-kiinteistöiltä tuovat investointipaineita, mutta samaan aikaan vuokratuottomalliin liittyy tulovirran heikkenemisen riski. Soten myötä kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa: velkasalkku pysyy ennallaan, mutta tulovirta alle puolittuu. Se ei ole mahdoton yhtälö, mutta yksittäisten riskien toteutuminen vaarantaa aiempaa nopeammin kaupungin velanhoitokyvyn.

Entä mikä tekee Kuopiosta hienon kaupungin?

Ihmiset: ystävälliset ja kaikkeen rennosti suhtautuvat savolaiset. Hieno yhteishenki manifestoitui tämän kevään jääkiekkomittelyissä, kun koko kaupunki nousi joukkueen tueksi ja seisoi omiensa takana loppuun asti. Toinen hieno ominaisuus on luonnonläheisyys. Kaupunkikulttuuria, liikuntamahdollisuuksia ja luonnossa liikkumista on aktiivisesti kehitetty helposti saavutettaviksi.

Joensuun talousjohtaja Satu Huikuri halusi edellisessä Huomisen tekijät -lehdessä tietää, miten kuopiolaiset valmistautuvat maakuntauudistuksen tuomiin muutoksiin.

Osallistumme uudistuksen valmisteluun maakuntatasolla, ja sisäisesti olemme varautuneet tulevaan setvimällä sopimusviidakkoa. Yksityiskohtaiset laskelmat taloudellisista vaikutuksista saadaan pian valmiiksi valtuustotyön, strategiavalmistelun ja taloussuunnittelun pohjaksi. Uudistus vaikuttaa moneen muuhunkin toimijaan kaupunkikonsernissa. Tuemme konserniyhtiöitä ja teemme tarkistuksia esimerkiksi liikelaitosten yhtiöittämisestä. Sillä varmistamme tulevaa liikkumistilaa ja nopeaa reagointia.

Minkä kirjan luit viimeksi?

Viimeksi luin Mick Wallin Guns N’ Roses -biografian Viimeiset jättiläiset. Parhaillaan luettavana on Yuval Noah Hararin Sapiens – Ihmisen lyhyt historia.

Kenet kollegasi jostain muualta Suomesta haluaisit nähdä seuraavassa Huomisen tekijöissä?

Lappeenrannassa tapahtuu paljon, ja kaupungin strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen on aktiivinen keskustelija eri medioissa printistä sosiaaliseen. Kuulisin mielelläni Ollin näkemyksiä Lappeenrannan tulevaisuuden näkymistä.